Thứ Bảy, 20/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 22/9/2020 17:30'(GMT+7)

Lai Châu: Họp báo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Đỗ Nhung)

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Đỗ Nhung)

Với phương châm: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”; chủ đề Đại hội được xác định: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”.

Tại buổi họp báo đã thông tin về công tác tổ chức Đại hội diễn ra ngày từ ngày 21 đến ngày 23/10/2020, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh. Ban Tổ chức Đại hội cho biết, Đại hội sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Đến ngày 28/6/2020, tỉnh Lai Châu có 523/523 tổ chức cơ sở đảng đại hội xong (đạt 100%), trong đó 129 đảng bộ cơ sở đại hội đảng viên, 55 đảng bộ cơ sở đại hội đại biểu; đến ngày 17/8/2020, 12/12 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức đại hội.

Lai Châu là một trong những địa phương hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở sớm so với cả nước. Đối với đại hội cấp cơ sở đã lựa chọn được 26 tổ chức cơ sở đảng đại hội điểm (đảng bộ 14, chi bộ 12) chiếm 5% (mỗi đảng bộ lựa chọn từ 2-3 tổ chức cơ sở đảng đại diện cho các loại hình để tổ chức đại hội điểm và thí điểm), trong đó có 3 đảng bộ cơ sở đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại đại hội. Đại hội đã bầu được 2.644 cấp ủy viên cơ sở, trong đó ban chấp hành đảng bộ 1.989 (ban thường vụ 514, bí thư 174, phó bí thư 269); chi ủy 665, bí thư 319, phó bí thư 256. Số cấp ủy viên tham gia lần đầu 756 (28,59%), nữ 547 (20,68%); người dân tộc thiểu số 1374 (52%); dưới 40 tuổi 1316 (49,77%), từ 40-50 tuổi 1079 (40,8%), trên 50 tuổi 249 (9,41%); độ tuổi bình quân của cấp ủy cơ sở 41,08. Đối với 3 đại hội thí điểm đảng bộ cơ sở bầu bí thư trực tiếp tại đại hội, cả 3 đồng chí đều tái cử, tỷ lệ trúng cử với số phiếu tín nhiệm 100%. Bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên: 2.090 đại biểu chính thức và 404 đại biểu dự khuyết. Đối với đại hội cấp trên cơ sở, Tỉnh ủy chọn Đảng bộ huyện Tân Uyên đại hội điểm cấp trên cơ sở; tổng số cấp ủy viên theo quy định là 376 đồng chí, giảm 8,52% so với nhiệm kỳ trước (411 đồng chí); tổng số cấp ủy viên được bầu: 365 đồng chí (trong đó tái cử 276 đồng chí, chiếm 75,62%), số lượng cấp ủy viên để khuyết bổ sung sau đại hội là 11; cấp ủy viên tham gia lần đầu 89 đồng chí, tỷ lệ đổi mới đạt 24,38%; cấp ủy viên nữ 67 đồng chí chiếm 18,36%; cấp ủy viên trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) chiếm 23,29%; độ tuổi từ 40 đến 50 chiếm 52,6%; độ tuổi trên 50 chiếm 24,11%; cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số chiếm 35,89%. Số lượng bí thư cấp ủy 11 đồng chí, tái cử 100%; số bầu khuyết để bổ sung sau đại hội 1 (do chưa chuẩn bị được nhân sự). 100% các đồng chí bí thư trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao từ 97,37% - 100%, bình quân đạt 99,76%. Số lượng phó bí cấp ủy 22 đồng chí (đủ số lượng theo quy định), tái cử 15 đồng chí, đạt 68,18%; tham gia lần đầu 7 đồng chí, đạt 31,82%; 100% các đồng chí phó bí thư trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao từ 89,47% - 100%, bình quân đạt 93,45%. Bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên: 258 đại biểu chính thức và 22 đại biểu dự khuyết.

Các nhà báo đặt câu hỏi xoay quanh công tác chuẩn bị Đại hội. (Ảnh: Đỗ Nhung)

Đồng chí Tẩn Thị Quế, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Đỗ Nhung)

Về công tác chuẩn bị đại hội, đồng chí Trần Đức Vương, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu cho biết, Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt các văn bản của Trung ương liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị đại hội được chuẩn bị công phu, khoa học, tập trung trí tuệ của toàn Đảng bộ, được tổ chức lấy ý kiến tại đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Tổ chức các hội nghị xin ý kiến cán bộ chủ chốt tỉnh; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ ở trong và ngoài tỉnh; các bộ, ban, ngành Trung ương; đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng lấy ý kiến của đội ngũ tri thức, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vào dự thảo văn kiện trình đại hội. Công tác nhân sự đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình và đã được Bộ Chính trị phê duyệt. Công tác tuyên truyền, phục vụ đại hội quan tâm, nội dung phong phú phục vụ tốt cho đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ đã phân công các đơn vị chủ trì, phối hợp xây dựng các kế hoạch cụ thể, chi tiết tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội; tuyên truyền, trang trí khánh tiết; tổ chức lễ tân, tiếp khách, hậu cần và các điều kiện khác phục vụ Đại hội. Đến nay, các nhiệm vụ trên đã cơ bản hoàn thành.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật cũng như thuận lợi, những nỗ lực vượt qua khó khăn của tỉnh miền núi Lai Châu trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đánh giá cao những nội dung mà các cơ quan thông tấn, báo chí đặt câu hỏi quan tâm về công tác tuyên truyền, công tác cán bộ, công tác phục vụ Đại hội...

Đồng thời, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới cần tập trung tuyên truyền về sự ra đời và phát triển 71 năm Đảng bộ tỉnh; những thành tựu nổi bật trong 16 năm từ khi chia tách, thánh lập tỉnh; kết quả đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; mục đích, ý nghĩa Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh; nhất là kết quả, nguyên nhân và kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020; tuyên truyền kết quả bầu cử tại đại hội; việc tuyên truyền việc tổ chức triển khai, quán triệt học tập nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; các phong trào hành động cách mạng thực hiện nghị quyết Đại hội.../.

Đỗ Nhung, Hoàng Hợi

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất