Thứ Ba, 16/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 22/9/2020 19:57'(GMT+7)

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI: Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Dân chủ - Kỷ cương

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu tại Họp báo.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu tại Họp báo.

Chiều 22/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Họp báo giới thiệu về Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn và Thiếu tướng Vũ Đình Vân, Phó cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị chủ trì Họp báo.

ĐẠI HỘI CÁC CẤP BẢO ĐẢM ĐÚNG NGUYÊN TẮC, THỦ TỤC, TIẾN ĐỘ, CHẤT LƯỢNG TỐT

Theo Thiếu tướng Vũ Đình Vân, thời gian qua, các đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ Quân đội đã tiến hành chuẩn bị và tổ chức đại hội trong điều kiện vừa lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, vừa tích cực tham gia phòng, chống, khống chế, đẩy lùi đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, cấp ủy các cấp trong toàn quân đã làm tốt công tác chuẩn bị cả về văn kiện và nhân sự, tổ chức đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, tiến độ, chất lượng tốt.

Đến ngày 14/9/2020, tất cả các đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, đạt kết quả tốt. Tuyệt đại đa số nhân sự dự kiến cơ cấu cấp ủy đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao và rất cao.

Việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng nhiệm kỳ mới bao gồm rất nhiều nội dung, đầu việc, trong đó chuẩn bị về tư tưởng được Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị xác định là nội dung quan trọng hàng đầu của các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị.

Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương Đảng; Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, cấp ủy các cấp đã cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị, tổ chức đại hội các cấp bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ Quân đội và từng loại hình tổ chức đảng. Kịp thời trao đổi, thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương giải quyết những vướng mắc và một số nội dung đặc thù trong Quân đội; tổ chức quán triệt tới mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng, tập trung vào những điểm mới, như việc xây dựng dự thảo các văn kiện và thảo luận xây dụng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết tại đại hội...

Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các Đảng ủy: Quân khu 2, Tổng cục Hậu cần, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tiến hành đại hội trước ở cả 3 cấp (cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương) để rút kinh nghiệm, chỉ đạo chung cho các loại hình tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội. Các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương còn lại lựa chọn 64 tổ chức cơ sở đảng, 22 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, trực thuộc đại hội trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo trong đảng bộ mình bảo đảm thống nhất, chất lượng tốt.

Một trong những đổi mới của nhiệm kỳ này là Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương trực tiếp thông qua công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ của tất cả các quân khu và mời các đồng chí bí thư tỉnh, thành ủy, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố dự và tham gia góp ý.

Quán triệt Chỉ thị và các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng các đảng bộ chủ động phối hợp với các tỉnh, thành ủy chỉ đạo 63 đảng bộ quân sự địa phương, 44 đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố tổ chức đại hội đúng kế hoạch.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI LẦN THỨ XI DIỄN RA TỪ NGÀY 27 ĐẾN 30/9/2020

Quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đại hội đảng các cấp và Đại hội ĐBQĐ lần thứ XI phải thực sự mẫu mực, tiêu biểu; Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI cả về văn kiện và công tác nhân sự. Dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, tổ chức khảo sát thực tiễn, hội thảo nhiều lần, gửi xin ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các ban Đảng Trung ương, các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, 60 đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Thiếu tướng Vũ Đình Vân, Phó cục trưởng Cục Tổ chức trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí tại Họp báo.

Ngày 12/9, tập thể Bộ Chính trị đã thông qua công tác chuẩn bị Đại hội XI của Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bộ Chính trị đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ Quân đội, được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, cầu thị, chặt chẽ, đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương. Nội dung dự thảo Báo cáo Chính trị có tính tổng kết khái quát cao, xác định rõ mục tiêu, tầm nhìn, phản ánh toàn diện những thành tựu, kết quả nổi bật của Đảng bộ Quân đội trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm (2020 - 2025), cụ thể, sát với thực tế.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 30/9/2020, tại Hội trường Bộ Quốc phòng (phiên trù bị 1 ngày và phiên chính thức 3 ngày). Tham dự Đại hội có 450 đại biểu chính thức, trong đó 20 đại biểu đương nhiên và 430 đại biểu được bầu từ đại hội của 60 đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành theo phương châm: “Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Dân chủ - Kỷ cương”, với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Bên lề đại hội, sáng 27/9, trước phiên trù bị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Tổ chức triển lãm thành tựu quân sự, quốc phòng 5 năm chào mừng đại hội với chủ đề "Xây dựng ĐBQĐ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước"; trưng bày vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật; trưng bày sách, ấn phẩm về công công tác đảng, công tác chính trị.

Đại hội ĐBQĐ lần thứ XI là đại hội thực sự tiêu biểu, mẫu mực tạo lan tỏa trong toàn Đảng, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, chủ trì Họp báo nhấn mạnh./.

Tin ảnh: Hoàng Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất