Thứ Bảy, 20/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Hai, 23/9/2019 17:13'(GMT+7)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Thông tin chuyên đề Quý III-2019

Đại tá Đoàn Tư Hoan, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trình bày những nội dung cơ bản của chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Đoàn Tư Hoan, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trình bày những nội dung cơ bản của chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên chuyên trách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ  Đảng ủy Khối, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối;  Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; các đồng chí báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối và các đảng viên thuộc Đảng bộ Khối.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng trình bày chuyên đề Kinh tế Việt Nam trong bối cảnh quốc tế mới, các vấn đề và triển vọng. 

Đại tá Đoàn Tư Hoan, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trình bày những nội dung cơ bản của chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An đề nghị, trên cơ sở nội dung Hội nghị hôm nay, các cấp ủy đảng, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ, tập trung triển khai tốt công tác tuyên truyền trong thời gian tới tới. Trong đó, căn cứ những nội dung được nghiên cứu hôm nay để tham mưu cho cấp ủy triển khai phù hợp với đặc thù của từng đảng bộ, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên giáo năm 2019.

Về những nội dung cơ bản của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng chí Đỗ Ngọc An nhấn mạnh, nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ về nội dung này. Theo đó, cần phải phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an ninh nước ta hiện nay. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Đỗ Ngọc An cũng đề nghị, cần tăng cường tuyên truyền về những thành tựu, kết quả đạt được của kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2019; những khó khăn, thách thức đặt ra trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Cần có cách nhận thức mới, ứng xử mới linh hoạt hơn trong bối cảnh của chủ nghĩa bảo hộ thương mại đang thay đổi khó lường.

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó, tập trung tuyên truyền về kết quả đạt được, nhất là những mô hình hay, cách làm sáng tạo điển hình tiên tiến. Đặc biệt, tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp tục quan tâm chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo các cấp; chú ý phát huy tốt vai trò của công tác tuyên giáo ở cơ sở.

“Cần ở rộng dân chủ, tăng cường đối thoại, nâng cao chất lượng thông tin hai chiều. Trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần chú ý những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trước thềm đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa ngành Tuyên giáo với các cấp, các ngành, các đơn vị trong toàn Đảng bộ trong việc thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối” – Đồng chí Đỗ Ngọc An nêu rõ. 

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất