Thứ Năm, 25/7/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Năm, 4/7/2019 6:48'(GMT+7)

Đánh giá sát, đúng kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có các chuyên gia, các nhà khoa học; một số đồng chí đại diện Thường trực Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá sát, đúng kết quả đạt được, những hạn chế cần tập trung tháo gỡ, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Nhiều ý kiến đề xuất chủ trương, định hướng, chính sách mới có căn cứ lý luận - thực tiễn về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội...

Phát biểu ý kiến tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu cũng như chất lượng của những ý kiến, tham luận gửi tới hội thảo. Ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học với hàm lượng khoa học cao, có giá trị sâu sắc đã góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để Tiểu ban Văn kiện tiếp nhận, tiếp thu trong quá trình xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

(TTXVN)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất