Thứ Sáu, 21/6/2024
Nghiệp vụ công tác tuyên giáo
Thứ Năm, 10/1/2019 16:18'(GMT+7)

Đổi mới công tác tuyên truyền ở trường Sỹ quan Lục quân 2

Trường Sĩ quan Lục quân 2 khai giảng năm học 2018 - 2019

Trường Sĩ quan Lục quân 2 khai giảng năm học 2018 - 2019

TỪ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC         

Toàn trường tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua Quyết thắng và các phong trào hoạt động ở đơn vị; đồng thời vận động cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng kỉ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 87 năm “Ngày Truyền thống Đoàn thanh niên Cộng sản Hố Chí Minh; 64 năm “Ngày Chiến thắng Điện Biên phủ”, “74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam”, 29 năm “Ngày hội Quốc phòng toàn dân”, 43 năm “Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và 57 năm Ngày Truyền thống vẻ vang của Nhà trường Anh hùng. 

Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác dân vận. Nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết số 49-NQ/TW của Quân ủy Trung ương “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới”; Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hướng dẫn số 1830/HD-CT của Tổng cục Chính trị về Tổ chức hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bỏ lại phía sau”. Trên cơ sở đó thực hiện tốt các hoạt động giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức tốt các đợt sinh hoạt tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, động cơ trách nhiệm công tác cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Các khối học viên sĩ quan duyệt đội ngũ trong lễ khai giảng

Các khối học viên sĩ quan duyệt đội ngũ trong lễ khai giảng

Điểm nhấn là Cơ quan Chính trị đã tiến hành tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các khoa giáo viên, đơn vị chú trọng bồi dưỡng kĩ năng công tác tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ giảng viên, học viên cả về phẩm chất, năng lực và phương pháp tiến hành công tác dân vận (CTDV), tuyên truyền đặc biệt (TTĐB) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo duc - đào tạo giai đoạn mới. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có nhiều biện pháp bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hành công tác đảng, công tác chính trị cho đội ngũ cán bộ nói chung, lực lượng làm công tác CTDV, TTĐB nói riêng. Thông qua các hình thức tập huấn nghiệp vụ, thi bí thư chi bộ giỏi, cán bộ quản lí giỏi; kết hợp với tổ chức tham quan, trao đổi kinh nghiệm công tác với đơn vị bạn và các ban, ngành của chính quyền, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ dân vận phát triển toàn diện, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần xây dựng Đảng bộ Nhà trường trong sạch vững mạnh.

Đội ngũ giảng viên thường xuyên cập nhật thông tin mới, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, gắn lí luận với thực tiễn, lí thuyết với thực hành, vận dụng tốt các quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới; quy định của Bộ Quốc phòng về công tác dân vận trong huấn luyện dã ngoại và diễn tập chiến thuật tổng hợp trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, các tổ chức quần chúng thường xuyên được kiện toàn, củng cố; hội đồng quân nhân thực hiện tốt quy chế dân chủ, tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo, chỉ huy đơn vị với quân nhân đi vào nền nếp, thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng đạt hiệu quả thiết thực, tạo sự đồng thuận cao trong toàn trường. Tổ chức đoàn thanh niên phát huy tốt vai trò xung kích sáng tạo, chủ động phối hợp hoạt động phong trào với các tổ chức quần chúng ở địa phương, qua đó không ngừng củng cố, tăng cường tình đoàn kết giữa Nhà trường với chính quyền và nhân dân nơi đóng quân.

THỰC HÀNH ĐA DẠNG HÓA CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động công tác dân vận luôn bám sát tình hình địa bàn, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" gắn với thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới". 

Các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị thực hành tổ chức công tác tuyên truyền giáo dục thành nền nếp thường xuyên, chú trọng cả chiều rộng và chiều sâu, đề cao truyền thống yêu nước, tôn trọng và khuyến khích những tiến bộ trong nhận thức và đời sống của các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, làm cho mọi đối tượng tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Khi có tình huống xẩy ra, đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên Nhà trường đã khéo xử lí theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước, phù hợp với đạo luật và truyền thống phong tục của địa phương; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch, qua đó được quần chúng đồng tình ủng hộ. Mặt khác đã thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách; hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tổ chức chương trình "Mùa hè xanh", "Học kì quân đội", tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, chiếu phim, nói chuyện thời sự cho nhân dân và học sinh, sinh viên trên địa bàn; tham gia hiến máu tình nguyện; khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí; làm đường giao thông nông thôn, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, trường học, xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, nhà mẫu giáo…qua đó đã góp phần tô thắm thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Do đóng quân trên địa bàn có nhiều vấn đề phức tạp, cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch; vì vậy các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị thường xuyên chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan đơn vị bạn trên địa bàn, triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong các ngày lễ, tết; kịp thời giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh trong quan hệ quân - dân. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nhân dân, nhất là bà con giáo dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng chống phá, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang với nhân dân.

Nhà trường đã thường xuyên phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin, cung cấp tình hình với chính quyền địa phương và đơn vị bạn trên địa bàn nhằm thống nhất triển khai nội dung, phương pháp CTDV, TTĐB; đồng thời thường xuyên tổ chức luyện tập phương án chiến đấu, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn đạt hiệu quả. 

KẾT QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN

Trong năm 2018, Nhà trường tổ chức tuyên truyền 163 buổi về các phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phòng chống tội phạm, "an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ", "xây dựng nông thôn mới"; về Luật thi hành án Dân sự; Luật Giao thông đường bộ; Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật Quản lí đất đai. Bên cạnh đó, duy trì nghiêm chế độ trực chiến, kiểm soát quân sự, phối hợp tuần tra thường xuyên và tuần tra đột xuất sau 23 giờ khu vực đóng quân. Tổ An ninh tự quản khu gia đình Nhà trường phối hợp với công an xã phát hiện, ngăn chặn hơn 30 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản giao cho cơ quan chức năng giải quyết, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, địa phương vững mạnh, trở thành một trong những điểm sáng văn hóa khu dân cư trong tỉnh”[1] .

Cùng với đó, toàn trường đã huy động 9.895 ngày công lao động giúp dân, làm mới 3,2 km đường nông thôn; đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, đóng góp công sức, vật chất trị giá gần 400 triệu đồng xây dựng các công trình tại địa phương bảo đảm chất lượng; đóng góp quỹ ‘Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Ngày vì người nghèo” 927,5 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà cho các đối tượng trị giá hơn 640 triệu đồng; thăm hỏi và tặng 1.400 phần quà trị giá 413,8 triệu đồng; tặng quà gia đình thương binh-liệt sĩ, người có công và các cháu học sinh giỏi ở địa phương trị giá 161 triệu đồng, qua đó góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, cùng với địa phương ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn nơi đóng quân, không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu và công tác, đồng thời tăng cường sự đoàn kết giữa Nhà trường và nhân dân địa phương. 

Điển hình là đội ngũ cán bộ, giảng viên đã chú trọng rèn luyện, bồi dưỡng kĩ năng tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục nhân dân, thể hiện quan điểm: “gần, hiểu, cảm hóa” nhân dân. Thực hiện “Phong cách nói đi đôi với làm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phong cách ứng xử văn hóa, nhân văn” [2] trong CTDV, TTĐB. Mỗi giảng viên, học viên là một cán bộ làm công tác dân vận, củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phương pháp, tác phong vận động nhân dân tiến hành cởi mở, phù hợp với lợi ích chính đáng, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; tôn trọng những quy định, quy tắc ứng xử, những lễ giáo truyền thống cũng như tình cảm, niềm tin tôn giáo trong đời sống tâm linh của đồng bào công giáo. 

Mặt khác, nội dung công tác tuyên truyền đặc biệt được vận dụng linh hoạt trong các hình thức huấn luyện chiến thuật, tổ chức hành quân ra nơi sơ tán gần và nội dung tập bài công tác đảng, công tác chính trị trong chiến đấu tiến công, chiến đấu phòng ngự. Đặc biệt trong huấn luyện thao trường, hành quân dã ngoại, thực hiện tốt phương châm huấn luyện sát với thực tế xây dựng và chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tích cực tham gia CTDV, TTĐB. Công tác huấn luyện dã ngoại, diễn tập tổng hợp có bắn đạn thật, kết hợp làm công tác dân vận ở các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong nhân dân; về kinh nghiệm vận động các tầng lớp nhân dân tham gia công tác xã hội; đồng thời xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến về mô hình “Dân vận khéo” ở các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị, qua đó tạo phong trào thi đua rộng khắp và đạt hiệu quả thiết thực. Thực hiện đúng lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Điểm trọng yếu là bất kể bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ đều phải bám sát lòng dân, làm sao cho được lòng dân, dân tin, dân mến, dân yêu. Như vậy là bất  kể việc gì khó cũng làm được cả và nhất định thắng lợi”[3].

Bên cạch đó, tích cực chủ động đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa với các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, tôn giáo nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ; nhất là những biểu hiện: “Xuyên tác đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chia rẽ Quân đội với nhân dân”[4] ; phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, Nhà trường với địa phương, qua đó góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện. 
                                                                                                                      Nguyễn Ngọc Sáng - Huỳnh Thị Tuyết Mai (Trường Sĩ quan Lục quân 2)

Tài liệu tham khảo
1. Trường Sĩ quan Lục quân 2, Báo cáo Tổng kết Công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt năm 2018.
2. ĐCSVN, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, H, ngày 15-5-2016, tr. 2.
3. HCM Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H, 2000, tr. 393.
4. ĐCSVN, Văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Nxb Văn phòng Trung ương Đảng, H, 2016, tr. 6.


Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất