Chủ Nhật, 21/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 10/11/2023 12:27'(GMT+7)

Họp bàn về quy chế hoạt động trong thời gian tới

Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang kiêm Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Tỉnh ủy phát biểu định hướng các hoạt động của Hội đồng trong thời gian tới

Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang kiêm Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Tỉnh ủy phát biểu định hướng các hoạt động của Hội đồng trong thời gian tới

Dự và chủ trì cuộc họp có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang kiêm Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Tỉnh ủy; cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ; Báo Hậu Giang là thành viên Hội đồng.

Thông qua cuộc họp, Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Tỉnh ủy đã lấy ý kiến các thành viên về dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng, kế hoạch hoạt động khoa học trong thời gian tới, cơ cấu Tổ Giúp việc cho Hội đồng và các văn bản liên quan. Theo các nội dung được bàn trong dự thảo Quy chế hoạt động, Hội đồng là tổ chức đặc thù trực thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có chức năng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo hoạt động khoa học của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy... Sản phẩm đầu ra của các nhiệm vụ khoa học sẽ là những văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Kết luận cuộc họp ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang kiêm Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Tỉnh ủy đã định hướng các hoạt động trong thời gian tới của hội đồng như sau: (1) Hội đồng sẽ ra mắt và tiến hành các hoạt động trong những tháng cuối năm 2023; (2) Hội đồng sẽ nhanh chóng hoàn chỉnh các văn bản pháp lý trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành để các hoạt động của Hội đồng được tổ chức hiệu quả, đúng quy định (3) Những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong thời gian tới của Hội động sẽ tập trung vào phục vụ tổng kết Đại hội Đảng bộ bộ lần XIV và tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội của Đảng, của Đảng bộ tỉnh trong các nhiệm kỳ tiếp theo.

Nguyễn Thị Diễm Thúy

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất