Thứ Tư, 19/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 8/10/2021 15:49'(GMT+7)

Đội ngũ báo cáo viên là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hoá của Đảng

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao giải nhất cho thí sinh Bùi Thị Diệp.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao giải nhất cho thí sinh Bùi Thị Diệp.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có cuộc trao đổi với phóng viên Tạp chí Tuyên giáo về những kết quả đạt được từ cuộc thi ý nghĩa này.

PV: Cuộc thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Tây Ninh diễn ra trong bối cảnh toàn tỉnh đang nỗ lực triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Điều này sẽ có những tác động không nhỏ tới việc tổ chức cuộc thi từ cấp cơ sở, thưa đồng chí?

Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hương: Có thể nói, công tác chuẩn bị Hội thi đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (BTGTU) quan tâm chỉ đạo, giao Ban Tổ chức rà soát kỹ các nội dung và trên hết là phải bảo đảm thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lúc tình hình dịch bệnh trong tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Quá trình xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện và tương đương chỉ có 2 Đảng uỷ Quân sự, Biên phòng là hoàn thành tổ chức Hội thi; 11 huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ còn lại đã xây dựng kế hoạch và đến ngày tổ chức thi thì dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở các địa phương và tỉnh thực hiện giãn cách xã hội kéo dài từ giữa tháng 7/2021. Do đó, BTGTU định hướng các đơn vị tham mưu cấp uỷ chịu trách nhiệm chọn cử thí sinh tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu công tác tổ chức Hội thi cấp tỉnh phải bảo đảm an toàn, thực hiện tốt phòng, chống dịch COVID-19 (thí sinh, cổ động viên, BTC, BGK, kể cả các đồng chí phục vụ phải được test nhanh SAR-CoV-2 có kết quả âm tính trước khi bước vào ngày thi chung kết).

PV: Với mục đích tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, những nội dung, chủ đề được các báo cáo viên triển khai khá phong phú và đa dạng, thưa đồng chí? 

Có thể nói, hầu hết các thí sinh dự thi đã lựa chọn đúng, trúng, chính xác những vấn đề trọng tâm, cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, như: Nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia; Nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm, giai đoạn 2021 - 2030; Một số quan điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Nhận thức mới về “Nhiệm vụ, giải pháp tập trung xây dựng Đảng về đạo đức trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”; Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Tây Ninh; nghị quyết Đại hội đảng bộ của các địa phương ...

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Xuân Hương tặng hoa cho các thí sinh tham gia hội thi.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Xuân Hương tặng hoa cho các thí sinh tham gia hội thi.

Đặc biệt, các chủ đề trên đã được thí sinh cụ thể hóa, minh họa gắn sát với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ ở từng ngành, từng địa phương cơ sở; chia sẻ những cách làm hay, kinh nghiệm quý và đề xuất giải pháp hiện thực hóa các nội dung theo từng chủ đề cụ thể.

Các thí sinh đều đã rất nỗ lực, sáng tạo thể hiện nội dung dự thi bảo đảm tính lý luận và thực tiễn, tính thời sự, tính chiến đấu, tính dự báo và định hướng tư tưởng cao, có sức cổ vũ hành động mạnh mẽ. Mỗi chuyên đề, mỗi BCV có cách tiếp cận dưới nhiều góc độ, phong cách thể hiện riêng khá độc đáo, gắn với liên hệ, vận dụng sát đặc thù nhiệm vụ và thực tiễn cơ quan, đơn vị... Do đó, tránh được sự nhàm chán, tăng tính phong phú, sinh động, hấp dẫn trong từng phần thể hiện.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức cuộc thi, quá trình dự thi của các thí sinh được đánh giá là rất nghiêm túc, trách nhiệm, tâm huyết từ khâu soạn đề cương đến phần thi thuyết trình, trả lời câu hỏi. Đây cũng là một diễn đàn trao đổi, học tập kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, góp phần rèn luyện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, đáp ứng yêu cầu của công tác tư tưởng trong tình hình mới. Thí sinh đạt Giải Nhất Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Tây Ninh hôm nay sẽ được bồi dưỡng để tham gia Hội thi cấp Khu vực do Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức vào thời gian tới.

PV: Để phát huy kết quả đạt được của Hội thi, cũng như góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đội ngũ báo cáo viên trong thời gian tới, trong thời gian tới cần tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp gì thưa đồng chí?

Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Tây Ninh đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, bổ ích, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm cụ thể hóa việc đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình mới; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Trong thời gian tới, để phát huy kết quả đạt được, cần tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức tuyên truyền miệng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tư tưởng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 

Ban tuyên giáo các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và tuyên giáo, tuyên huấn đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ là đầu mối được cấp uỷ uỷ quyền quản lý, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và tương đương cần mạnh dạn đề xuất cấp uỷ quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng; thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ và sâu sát cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hoạt động tốt. 

Đối với đội ngũ báo cáo viên cần phải thực sự là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hoá của Đảng. Để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, mỗi báo cáo viên phải không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh nghề nghiệp; tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức và phương pháp, kỹ năng tuyên truyền miệng. Đội ngũ báo cáo viên cần nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của đơn vị; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng chủ động, nhạy bén trước các tình huống phức tạp, vấn đề mới phát sinh; tham mưu giúp cấp ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, tạo sự nhất trí cao về chính trị, tư tưởng và hành động.

Qua Hội thi lần này, tôi hy vọng đội ngũ báo cáo viên sẽ tiếp tục phát huy thành quả đạt được, tiếp tục bám sát thực tiễn, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Giao Tuyến

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất