Thứ Ba, 23/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Bảy, 2/10/2021 7:52'(GMT+7)

Khánh Hòa tiếp tục tập trung tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Đồng chí Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

 

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, UBND huyện Trường Sa; ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; ban tuyên giáo, tuyên huấn, phòng công tác chính trị các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; ban tuyên giáo Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Trong quý III/2021, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh; tổ chức triển khai học tập và tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền biển đảo, thông tin đối ngoại; tích cực nắm tình hình tư tưởng, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Thọ đề nghị ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, ban tuyên huấn, phòng công tác chính trị các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và ban tuyên giáo Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thời gian tới thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Làm tốt công tác chính trị, công tác tư tưởng, tăng cường tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, 8 (khóa XVIII); kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa VII...; tuyên truyền công tác quy hoạch tỉnh, việc triển khai các chương trình, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, 03 vùng động lực phát triển của tỉnh, việc triển khai thực hiện “mục tiêu kép”, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện của đất nước, của tỉnh: kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2021), kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)...; tham mưu cấp ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. 

Tiếp tục tập trung tuyên truyền kịp thời các chủ trương, quan điểm chỉ đạo, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; nắm bắt tình hình triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trở lại sản xuất trong trạng thái bình thường mới; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình an ninh chính trị, dư luận xã hội, các vấn đề báo chí phản ánh để tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời. Triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm; tiếp tục phát huy hiệu quả các mạng xã hội trong công tác thông tin tuyên truyền, định hướng và đấu tranh với các quan điểm sai trái của các đối tượng phản động, thù địch...

Ngọc Thảo

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất