Thứ Năm, 20/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 19/4/2018 8:41'(GMT+7)

Đồng chí Võ Văn Thưởng làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Phát biểu định hướng tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu những kết quả việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng như Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Nghị quyết số 33 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; kết quả thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm thuộc ngành Văn hóa, thể thao và du lịch…; những khó khăn, vướng mắc còn gặp phải trong quá trình thực hiện, những giải pháp đề xuất trong thời gian tới…


Báo cáo tóm tắt những kết quả đạt được trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 23, các hoạt động văn hóa nghệ thuật có tính chuyên nghiệp hơn, có sự đổi mới hơn trong tổ chức và dàn dựng, chất lượng nghệ thuật được nâng lên, gắn kết chặt chẽ, phục vụ hiệu quả chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Công tác xã hội hóa các hoạt động văn học nghệ thuật được đẩy mạnh. Nhiều tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức sản xuất và phổ biến phim… thuộc các khu vực tư nhân được hình thành và ngày càng thu hút các tổ chức xã hội, cá nhân tham gia.


Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn học, nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, hạn chế nguy cơ mai một mất bản sắc, xu hướng lãng quên, rời xa bản sắc văn hóa ở cộng đồng các dân tộc rất ít người.


Trong triển khai Nghị quyết số 23, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch đã mạnh dạn đổi mới tư duy, thay đổi phương thức đặt hàng sản xuất phim từ nguồn ngân sách nhà nước với việc hợp tác đầu tư vốn sản xuất trên cơ sở điện ảnh tư nhân và đạt thành công lớn.


Với vai trò thiết chế tạo môi trường cho văn học nghệ thuật đến với công chúng, việc đa dạng hóa các loại hình thư viện để đưa hàng trăm nghìn tủ sách từ đóng góp của xã hội đã được lan tỏa ra khắp mọi miền đất nước, đưa sách đến với người dân.


Bộ cũng đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả quản lý Nhà nước về đào tạo; thực hiện phương thức đào tạo theo địa chỉ, bổ sung kịp thời đội ngũ nghệ sỹ biểu diễn và nhạc công kế cận cho các Nhà hát.


Tuy hoạt động văn hóa nghệ thuật đã có sự chuyển biến nhưng chưa đồng bộ giữa các khâu sáng tác, phổ biến, lưu trữ tác phẩm. Loại hình nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là sân khấu truyền thống đang bị khủng hoảng lực lượng sáng tác. Sự chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa nghệ thuật giữa vùng đô thị với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc còn cách biệt...


Tạp chí Tuyên giáo sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về buổi làm việc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Hiện Bộ có 21 cơ quan quản lý nhà nước; 3 tổ chức hành chính và 63 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ và 28 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; 6 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.
 


 

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất