Thứ Năm, 23/5/2024
Xã hội
Thứ Sáu, 25/6/2021 14:12'(GMT+7)

Giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngành hàng không chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Ảnh: T.T.

Ngành hàng không chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Ảnh: T.T.

Hiện nay, dịch Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, trong khu vực và tại Việt Nam (một số địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội) làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng tới hầu hết các ngành kinh tế. Dự báo kinh tế thế giới trong năm 2021 tiếp tục chịu tác động nghiêm trọng của Covid-19. Nhiều ngành, lĩnh vực trong nước gặp khó khăn; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ (nhất là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, hàng không, vận tải...).

Tại Nghị quyết số 124/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán NSNN năm 2021 đã giao Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương: Nghiên cứu xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và thực hiện những chính sách cụ thể để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 phù hợp với diễn biến xảy ra trong năm. 

Thực hiện quy định pháp luật phí, lệ phí và chủ trương nêu trên, để tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, căn cứ quy định pháp luật phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng và ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 quy định giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (trong đó, 29 khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021 và bổ sung giảm thêm mức thu 01 khoản phí trong lĩnh vực nông nghiệp) với nhiều mức giảm cao như: Giảm 50% mức thu 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán; Giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; Giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách; Giảm 20% mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không;... Số giảm thu từ việc giảm các khoản phí, lệ phí này ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng.

Như vậy, Bộ Tài chính đã thực hiện "lời hứa" của mình, khi cho biết, Bộ sẽ liên tục rà soát các chính sách để kịp thời kiến nghị các cấp ban hành theo thẩm quyền hoặc sửa các chính sách theo thẩm quyền, để kịp thời hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Những ngày gần đây, tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương. Tuy không thực hiện giãn cách xã hội, nhưng nhiều địa phương đã buộc phải áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế thấp nhất dịch bệnh phát sinh. Do đó, sẽ có tác động đến tình hình sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống của người dân.

Thời gian giảm phí, lệ phí áp dụng kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021 với số giảm thu từ phí, lệ phí 06 tháng ước khoảng 1.000 tỷ đồng./.

Vân Khánh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất