Thứ Ba, 23/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Hai, 21/9/2020 22:16'(GMT+7)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tập huấn nghiệp vụ nghiên cứu dư luận xã hội

Đồng chí Vũ Đức Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Vũ Đức Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Vũ Đức Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, ngày 1/9/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành Chỉ thị số 03 về “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội”. Sau hơn ba năm triển khai, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy các cấp, đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Từ đó, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và những vấn đề bức xúc đang được xã hội quan tâm. Đồng thời, cung cấp cho Trung ương những nội dung liên quan đến dư luận xã hội về những chủ trương, chính sách do Trung ương ban hành và những vấn đề đang bức xúc trong xã hội. 

Tuy nhiên, hiện công tác này vẫn tồn tại những mặt hạn chế như: công tác dự báo, nắm tình hình, tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên có lúc còn chưa kịp thời; một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, bị xử lý kỷ luật; nhiều đảng ủy trực thuộc chưa thành lập đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội, chưa có cán bộ làm nhiệm vụ nắm tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đáng viên trong đảng bộ… 

Đồng chí Vũ Đức Nam cho rằng, hội nghị tập huấn lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với đội ngũ làm công tác nghiên cứu dư luận xã hội. Các chuyên đề được trình bày tại Hội nghị đều là những nội dung cơ bản trong công tác nghiên cứu dư luận xã hội để có thể kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý chí của nhân dân,từ đó tham mưu những quyết sách phù hợp, đúng đắn về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Để làm được điều đó, cần phải xây dựng đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đảm bảo về phẩm chất, năng lực công tác, đảm bảo cơ cấu, lượng hợp lý đại diện cho các tổ chức đảng trực thuộc, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an trình bày chuyên đề: Công tác nghiên cứu dư luận xã hội gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Đảng trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an trình bày chuyên đề: Công tác nghiên cứu dư luận xã hội gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Đảng trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các chuyên đề về: Công tác nghiên cứu dư luận xã hội gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Dư luận xã hội và vai trò của nghiên cứu dư luận xã hội trong công tác lãnh đạo quản lý… Các nội dung nhằm giúp các học viên, các cấp ủy vận dụng vào thực tế ở đảng bộ mình, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu dư luận xã hội trong toàn Đảng bộ Khối. Từ đó ,đóng góp vào thành công cho Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

Thu Hằng
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất