Chủ Nhật, 14/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Bảy, 12/11/2022 12:56'(GMT+7)

Hệ thống báo Đảng phải tiếp tục đổi mới, ngày thêm 'chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại'

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu. ực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (thứ 4, trái sang) cùng các đại biểu dự hội nghị nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu. ực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (thứ 4, trái sang) cùng các đại biểu dự hội nghị nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Hội nghị "Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc" lần đầu tiên được tổ chức, là dịp để các cấp ủy, tổ chức Đảng, các nhà quản lý, cũng như những người làm báo Đảng, công chúng gặp gỡ, trao đổi, thảo luận về những chủ đề quan trọng; hướng tới mục tiêu khẳng định vị thế, nâng cao chất lượng hệ thống báo Đảng, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo về cả nội dung lẫn hình thức.

 

Qua 6 phiên thảo luận, Hội nghị đã tập trung cho ý kiến vào các nội dung liên quan đến: Đổi mới sáng tạo trong báo chí xây dựng Đảng; tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách cho báo Đảng; nâng cao chất lượng nội dung để duy trì vị thế cho báo Đảng; chuyển đổi số và công nghệ làm báo hiện đại; đa dạng nguồn thu cho các cơ quan báo chí; phát triển báo chí đa kênh, đa nền tảng để phát triển công chúng.

Phát biểu kết luận, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị, hệ thống báo Đảng phải quán triệt, nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí trong công tác tư tưởng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xứng đáng là tiếng nói của Đảng, chính quyền và nhân dân.

Đặc biệt, hệ thống báo Đảng phải tiếp tục đổi mới, ngày thêm “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”, không chỉ phản ánh đầy đủ, sinh động tình hình thực tế, mà phải vươn lên, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội; không chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng, mà phải định hướng công chúng, động viên, cổ vũ triệu người như một đồng lòng xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Đồng thời, các báo Đảng cũng cần tập trung nâng cao chất lượng tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với các phong trào thi đua yêu nước; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Với vai trò là vũ khí tư tưởng của Đảng, báo Đảng phải nắm chắc, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề tư tưởng trong Đảng, trong xã hội, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, cổ động, đề cao tính đảng, tính nhân dân, tính tư tưởng, tính chiến đấu, tính thuyết phục trong các tác phẩm báo chí.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: “Báo Đảng phải chủ động, tích cực tham gia vào việc tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận; tăng cường những bài viết có tính lý luận, chuyên sâu, các tuyến bài trọng điểm về tổng kết thực tiễn. Mỗi tác phẩm trên báo chí của Đảng phải phản ánh chính xác, kịp thời, hiệu quả, sinh động kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng ở các cấp, các ngành; phát hiện được các cá nhân, tập thể thực hiện tốt hoặc chưa tốt, lý giải thấu đáo nguyên nhân thành công hoặc chưa thành công”.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu ngành tuyên giáo, thông tin và truyền thông, hội nhà báo các cấp và các bộ, ban, ngành tiếp tục nghiên cứu, rà soát, khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của hệ thống báo chí, trong đó có báo Đảng, bảo đảm phát huy hiệu quả hoạt động của báo chí; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cho cán bộ, phóng viên báo chí của Đảng, nhất là bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, kỹ năng xử lý thông tin, tác nghiệp báo chí hiện đại…

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. 

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, trong những năm qua, báo Đảng và đội ngũ những người làm báo Đảng cả nước đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu để khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, là phương tiện thông tin tuyên truyền hữu hiệu của các cấp chính quyền; là diễn đàn tin cậy của đảng viên và người dân.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, trước sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội, nhiều cơ quan báo Đảng đã chủ động tham gia vào không gian truyền thông mới; đổi mới tư duy, phương thức làm báo, vươn lên nắm bắt xu hướng làm báo hiện đại, làm chủ công nghệ để vừa thực hiện tốt yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền, vừa đáp ứng nhu cầu đa dạng của độc giả, góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo niềm tin công chúng.

Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp quan trọng, một số cơ quan báo chí chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, sứ mệnh và trọng trách của tờ báo, tạp chí của Đảng; phương thức thông tin, tuyên truyền còn thiếu sinh động, hấp dẫn; còn chậm và lúng túng trong tiến hành chuyển đổi số của báo chí. Một số cơ quan báo Đảng thông tin còn xuôi chiều, tính phát hiện, tính chiến đấu, tính phản biện chưa cao, nhất là đối với những vấn đề “nóng” tại địa phương…

Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. 

Phát biểu bế mạc, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho hay, thành công của Hội nghị đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo để từ đó tạo ra những thay đổi quan trọng, hợp lý về nội dung, hình thức, nâng cao vai trò, vị thế và chất lượng của hệ thống báo Đảng, bảo đảm thông tin trên báo Đảng luôn đúng, trúng, hay và thực sự hấp dẫn đối với đông đảo công chúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, hệ thống 64 tờ báo Đảng toàn quốc luôn ý thức được vai trò và sứ mệnh quan trọng của báo chí cách mạng, có nhiệm vụ tiên phong trong tuyên truyền, là ngọn cờ tư tưởng, lý luận của Đảng, gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Hoạt động của hệ thống báo Đảng góp phần quan trọng làm cho tư tưởng tiến bộ, tích cực thấm sâu vào toàn bộ đời sống, có tác dụng uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cải tạo những tư tưởng lạc hậu, đẩy lùi những sai trái, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội, gắn kết tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận, định hướng chính sách.

TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất