Thứ Ba, 23/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Hai, 31/10/2022 16:0'(GMT+7)

Hội nghị tập huấn công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Lâm Đồng năm 2022

Đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương; Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Trung Hiếu, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và trên 1.700 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các ban, ngành, đoàn thể có mặt tại điểm cầu Trung tâm Hành chính tỉnh và 11 điểm cầu cấp huyện, 106 điểm cầu cấp xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu TTHC tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu TTHC tỉnh.

Các đại biểu các điểm cầu đã nghe đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương thông tin về những quan điểm mới của Đảng về đối ngoại theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, thông tin chuyên đề về tình hình thế giới, khu vực, trong nước và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong 10 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, nêu lên vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại; những chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng và Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Thông tin đối ngoại là một công cụ rất quan trọng trong công tác tuyên truyền và định hướng tư tưởng của Đảng, Nhà nước, được các cấp ngành thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, các thông tin tiếp cận nhanh, việc tận dụng mọi cơ hội để phát huy quảng bá hình ảnh, thương hiệu của địa phương, của các ngành trên diễn đàn báo chí, trên mạng xã hội cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề kiểm soát thông tin, xử lý rủi ro và khủng hoảng thông tin.

Đồng chí Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị.

Những nội dung quan trọng này giúp đại biểu tiếp cận thông tin, tuyên truyền đúng đắn, luôn đứng vững trên lập trường, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, đó là bảo vệ độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, vì lợi ích quốc gia - dân tộc, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, gắn với tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin giả, xấu độc, xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và mối quan hệ song phương của Việt Nam với các nước khác. Từ đó, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác thông tin đối ngoại, giúp cán bộ tham mưu, vận dụng thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng trong hội nhập quốc tế hiện nay.

Những nội dung đại biểu đã nghe và nắm rõ hơn, sẽ có thêm niềm tin và động lực, tạo được sự đồng thuận hiện nhiệm vụ chính trị nói chung và công tác thông tin đối ngoại nói riêng, góp phần phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hoàng Khôi

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất