Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 27/10/2022 18:3'(GMT+7)

Nâng cao năng lực triển khai công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức Công đoàn Việt Nam

Cán bộ tuyên giáo trải nghiệm công nghệ truyền thông mới.

Cán bộ tuyên giáo trải nghiệm công nghệ truyền thông mới.

Phát biểu khai mạc Tập huấn, đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá, công tác tuyên truyền, vận động của tổ chứ Công đoàn Việt Nam thời gian qua đã thể hiện vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”; chủ động trong cung cấp và định hướng thông tin trước những vụ việc phức tạp liên quan đến quan hệ lao động góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong hệ thống công đoàn, đồng thuận trong đoàn viên, CNVCLĐ. Phương thức tuyên truyền thường xuyên đổi mới, bước đầu tiếp cận từng nhóm đối tượng để có nội dung, hình thức, kênh tuyên truyền phù hợp. 

Cán bộ tuyên giáo trải nghiệm công nghệ truyền thông mới.

Cán bộ tuyên giáo trải nghiệm công nghệ truyền thông mới.

Thời gian tới, số lượng công nhân, lao động tăng nhanh, hoạt động công đoàn tiếp tục mở rộng và chuyển mạnh sang khu vực ngoài nhà nước. Quá trình phát triển kinh tế thị trường; những cơ hội, thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng… Bối cảnh này đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam; trong đó cần bắt đầu từ công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người lao động của cán bộ công đoàn. 

Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động để thu hút, tập hợp, định hướng cho công nhân, lao động.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Lớp tập huấn góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của tổ chức công đoàn; xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên giáo Công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới. 

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu đề nghị các học viên nghiêm túc học tập nghiên cứu, cùng nhau trao đổi thảo luận, tham gia xây dựng bài. “Sau tập tập huấn, các đồng chí tham dự phải tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng, đề xuất các giải pháp với Thường trực, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn để đổi mới công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức công đoàn tại các vị, địa phương mình”

Lớp tập huấn được tổ chức trong thời gian 2 ngày, từ ngày 27-10 đến 29-10, tập trung vào các chuyên đề: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị trong bối cảnh mới, công tác tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kỹ năng sản xuất một số sản phẩm truyền thông thông thường cho trang thông tin điện tử công đoàn; kỹ năng thuyết trình, phát biểu trước công chúng.

Trong khuôn khổ lớp tập huấn còn diễn ra hoạt động thực tiễn “Trải nghiệm sáng tạo sản phẩm truyền thông”. Theo đó, các học viên tham gia tập huấn chuẩn bị 03 sản phẩm, nội dung để báo cáo là sản phẩm truyền thông bằng video, slide ảnh, inforgraphic…, tuyên truyền về hoạt động công đoàn hoặc công tác tuyên giáo công đoàn; bài thuyết trình về các vấn đề đặt ra đối với tổ chức công đoàn, đối với công tác tuyên truyền, vận động của công đoàn hiện nay, có thể kết hợp sân khấu hóa hoặc hình ảnh, visual minh họa và tiết mục văn nghệ (hát, nhảy, độc tấu nhạc cụ…). /.

Tuấn Nghĩa

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất