Thứ Tư, 22/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 28/10/2022 14:54'(GMT+7)

Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; GS.TS Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, ban thường vụ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam.

Lễ ký chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam đã thông qua hoạt động phối hợp về khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập. Chương trình nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về ý nghĩa, tầm quan trọng của tinh thần học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Lễ ký phối hợp hướng tới đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X, Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối và hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam đối với việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đồng chí Nguyễn Long Hải phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Long Hải phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cho biết, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, các cấp ủy đã lãnh đạo các doanh nghiệp, ngân hàng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kết quả sản xuất kinh doanh có mức tăng trưởng khá, cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu quan trọng do Nghị quyết Đại hội các nhiệm kỳ đề ra. Trong điều kiện có nhiều khó khăn, song các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng hoạt động trong những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế (như: điện, than, xăng dầu, khí đốt, khai khoáng, hàng không, hóa chất, kinh doanh lương thực, ngân hàng, bưu chính, viễn thông, …) đã khẳng định được vai trò nòng cốt và là lực lượng vật chất quan trọng giữ vững một số cân đối lớn của nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia, góp phần quan trọng xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đất nước.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối còn bảo đảm là nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước với tỷ trọng khoảng 25-27%. Đồng thời đi đầu trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đầu tư, triển khai các dự án phát triển sản xuất kinh doanh tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ (hỗ trợ 54/62 huyện nghèo) và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn cả nước với tổng số tiền 40.652 tỷ đồng. Đặc biệt, hệ thống Ngân hàng CSXH đã cho hàng triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, góp phần quan trọng xây dựng xã hội học tập theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối đều có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác khuyến học, khuyến tài không chỉ đối với bản thân cán bộ, đảng viên, người lao động và con em của họ, mà còn đối với cả xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Long Hải, thực hiện chương trình phối hợp trong thời gian tới, cơ quan Đảng ủy Khối sẽ hướng tới xây dựng đơn vị thành “Đơn vị học tập”; mỗi cán bộ, đảng viên của cơ quan Đảng ủy Khối là một “Công dân học tập”. Thúc đẩy việc học tập nâng cao trình độ cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị để họ trở thành “Công dân học tập”, góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của cả nước.

Phấn đấu mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong công nhân và người lao động.

 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, được thành lập theo Quyết định số 48-QĐ/TW, ngày 11/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X. Hiện nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có 38 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 2 đảng bộ cơ quan và 36 đảng bộ doanh nghiệp với 87.586 đảng viên và gần 712.000 người lao động.

Phát biểu tại lễ ký, GS.TS Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam bày tỏ vui mừng khi Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ngày càng lớn mạnh với nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Doan, Hội Khuyến học và Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cùng nhau thúc đẩy, xây dựng các tổ chức khuyến học và vận động xây dựng “Quỹ khuyến học, khuyến tài” tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong Khối để động viên cán bộ, đảng viên, người lao động cùng nhau học tập.

Phối hợp xây dựng một số chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đưa nội dung khuyến học là nội dung sinh hoạt chuyên đề, góp phần đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, đảng bộ.

Theo đó, triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp nhà nước. Tăng cường rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, đảng viên, người lao động tự học, tự nghiên cứu, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi lễ.

Phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tôn vinh những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập, năng động, sáng tạo, có sáng kiến khoa học, kỹ thuật và các sản phẩm, ý tưởng tiềm năng, khả thi hoặc đã và đang được áp dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả cao; những doanh nhân kinh doanh giỏi, tự học thành tài. Đặc biệt là việc thúc đẩy, hưởng ứng giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” trong sinh viên các trường đại học, cao đẳng và lực lượng lao động trẻ đang học tập, công tác tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Hai bên cam kết phối hợp đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả việc triển khai các chủ trương và đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và phát triển các mô hình học tập trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Thu Hằng

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất