Thứ Năm, 20/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 26/10/2022 14:5'(GMT+7)

Đà Nẵng: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích, làm rõ và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn thành phố.

Các tham luận tập trung vào các nội dung như: tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay; công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên báo Đà Nẵng hiện nay Những vấn đề đặt ra. Đổi mới phương pháp tuyên truyền, trong đó cần nâng cao năng lực xử lý, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn của cơ quan, bộ phận tham mưu cho cấp ủy các cấp về công tác tư tưởng, tuyên truyền; đổi mới phương pháp tuyên truyền bắt đầu từ đổi mới nội dung và thay đổi cách thức tiếp cận vấn đề; đổi mới cách thức vinh danh, lan tỏa các nhân tố mới điển hình trong lao động, sản xuất cũng như trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW…

Nhiều ý kiến tập trung thảo luận, đổi mới phương pháp tuyên truyền, trong đó cần nâng cao năng lực xử lý, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn của cơ quan, bộ phận tham mưu cho cấp ủy các cấp về công tác tư tưởng, tuyên truyền; đổi mới phương pháp tuyên truyền bắt đầu từ đổi mới nội dung và thay đổi cách thức tiếp cận vấn đề; đổi mới cách thức vinh danh, lan tỏa các nhân tố mới điển hình trong lao động, sản xuất cũng như trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW…Các tham luận cũng tập trung vào nội dung phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên các cấp trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ ngành tuyên giáo đối với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay…Chú trọng xây dựng các mô hình, phương thức, biện pháp và cơ chế đấu tranh phù hợp với từng loại đối tượng, trên từng vấn đề, ở từng thời điểm, tùy từng địa bàn… để không chỉ tăng tính chủ động, sắc bén trong đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch mà còn phát huy được ưu thế, thế mạnh của từng lực lượng.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Mai Thị Thu đề nghị các cấp ủy Đảng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, thành phố liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; phát huy vai trò chủ động, tiên phong, dẫn dắt, định hướng, lan tỏa thông tin tích cực của báo chí cách mạng. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chủ động, tăng cường thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội, giải thích, phản bác các thông tin trái chiều, các vụ việc phát sinh trên địa bàn thành phố kịp thời đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết hội thảo là diễn đàn để các cấp, ngành, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đánh giá thực tiễn và bàn các giải pháp mới, chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong thời gian tới.

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả Nghị quyết số 35 trên địa bàn thành phố với nhiều cách làm mới, quyết liệt, sáng tạo mang lại những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vẫn còn một số mặt hạn chế.

Cụ thể như các hoạt động tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị chưa đồng đều, nội dung tuyên truyền chủ yếu mang tính thông tin, chưa đi vào chiều sâu, sắc sảo; công tác dự báo tình hình, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đôi lúc thiếu chủ động nên hoạt động định hướng, tuyên truyền còn chưa kịp thời; công tác tuyên truyền trên không gian mạng chưa đáp ứng được yêu cầu; chưa có những mô hình hay, cách làm mới để nhân rộng trên địa bàn thành phố…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh Đà Nẵng cần xác định rõ và hệ thống hóa những điểm mới, sáng tạo lý luận của Đảng về con đường phát triển đất nước làm cơ sở, dữ liệu lý luận khoa học phục vụ tuyên truyền, giáo dục; đồng thời, xác định cụ thể những nhóm nhiệm vụ đối với công tác tuyên truyền, giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 35 nhằm thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ từ Trung ương, thành phố đến cơ sở, tránh trùng lặp với những nhiệm vụ chính trị khác.

Địa phương cần đề ra các giải pháp khai thác, sử dụng hiệu quả hơn nữa phần mềm giám sát, phát hiện, đánh giá, dự báo thông tin trên internet, mạng xã hội…Hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có khoảng 8.000 trang thông tin điện tử, khoảng 2,4 triệu tài khoản mạng xã hội.

Đồng chí cũng lưu ý, báo chí cách mạng phải không ngừng thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thời đại nhằm giữ vững vai trò chủ đạo trong việc tuyên truyền, lan tỏa nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện tốt sứ mệnh truyền thông, dẫn dắt, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị chủ động hơn trong công tác đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trường Chính trị thành phố cần quan tâm xây dựng, bổ sung chương trình làm phong phú hơn để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong nhà trường. Các cơ quan tham mưu giúp việc kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo 35 tháo gỡ các vướng mắc khó khăn, nhất là về chế độ chính sách để kịp thời khen thưởng, động viên đội ngũ thực hiện tốt nhiệm vụ…

PV

 

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất