Thứ Tư, 22/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 27/10/2022 11:17'(GMT+7)

An Giang: Hội nghị Báo cáo viên chuyên đề bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, 1.819 đại biểu từ tỉnh đến cơ sở đã nghe PGS. TS. Lê Anh Tuấn, Giảng viên cao cấp Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ báo cáo chuyên đề Công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và những vấn đề đặt ra đối với tỉnh An Giang; Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Đỗ Văn Thơm cung cấp thông tin về Quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và tiến độ triển khai một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh (đường tránh Long Xuyên; Cao tốc An Giang - Cần Thơ - Sóc Trăng; Cầu Châu Đốc - Tân Châu…).

PGS. TS. Lê Anh Tuấn báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.

PGS. TS. Lê Anh Tuấn nhấn mạnh: An Giang là một trong những trung tâm đầu mối chủ lực cho sản xuất lúa gạo và hoa màu cho cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là tỉnh có nhiểu thế mạnh về tài nguyên nước; canh tác lúa - hoa màu; nuôi trồng thủy sản; tài nguyên rừng - đa dạng sinh học; khai thác du lịch - tâm linh; nhiều nguồn vật liệu xây dựng; thương mại xuyên biên giới; năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, cũng như các tỉnh khác ở Đồng bằng Sông Cửu Long, An Giang đã, đang và sẽ đối mặt với những khó khăn, thách thức như dễ bị tổn thương do sạt lở bờ sông, biến đổi khí hậu, tác động thuỷ điện thượng nguồn và vấn đề sản xuất nội tại thiếu bền vững. Qua đó, nêu lên một số một số giải pháp trọng tâm nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường như: giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm, giảm phát thải khí nhà kính, tạo nền kinh tế tuần hoàn, quy trình công nghiệp sạch hơn, nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tôn trọng quy luật tự nhiên, nâng cao năng lực cộng đồng, chính sách phát triển bền vững…

Phó Trưởng Ban Thường trực Lâm Thành Sĩ kết luận Hội nghị và định hướng công tác tuyên truyền. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Thành Sĩ  yêu cầu ban tuyên giáo các huyện uỷ, thị ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ngành tỉnh trên cơ sở nội dung hai chuyên đề được cung cấp tại Hội nghị, cần tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên địa bàn, chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình mới, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Tuyên truyền tầm quan trọng và cập nhật tiến độ triển khai thực hiện tuyến đường tránh Long Xuyên; đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án.

Trong thời gian tới tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII). Trong đó tập trung tuyên truyền đậm nét việc Hội nghị đã quán triệt, cụ thể hóa toàn bộ những nội dung cốt lõi, những vấn đề lớn được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cùng với đó là tuyên truyền nội dung 3 Nghị quyết quan trọng đã được Hội nghị nhất trí ban hành, bao gồm Nghị quyết về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” và Nghị quyết về ‘Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Bên cạnh đó là những nội dung đã được Hội nghị Trung ương 6 thảo luận và cho ý kiến, trong đó, đáng chú ý là lần đầu tiên Trung ương thảo luận, cho ý kiến đối với Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài và cũng là vấn đề rất rộng lớn, rất mới, rất khó, rất nhạy cảm và chưa có tiền lệ.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các địa phương, đơn vị cũng chú trọng tuyên truyền các nội dung: diễn biến, kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; tình hình kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, An Giang nói riêng; Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW, ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay...

Các điểm cầu dự Hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Đồng thời tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022) (đợt 2) theo các nội dung và mốc thời gian nêu trong Kế hoạch số 05-KH/TBTT, ngày 4/7/2022 của Tiểu ban Tuyên truyền tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang và Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2022.

Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, khóa XI; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Kế hoạch số 86-KH/BTGTU, ngày 19/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị, xã hội: Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang; Tuần lễ văn hóa, Thể thao, Du lịch; Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027; Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11); 105 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2022); Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11); 82 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2022); 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022); 202 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2022)…/.

Trường Giang - Nguyễn Lam

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất