Thứ Hai, 24/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 8/11/2023 14:31'(GMT+7)

Hiệu quả thiết thực sau 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho xã, phường, thị trấn ở Hậu Giang

Hội thi vẽ tranh theo sách và phục vụ sách lưu động huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Hội thi vẽ tranh theo sách và phục vụ sách lưu động huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Nhìn lại sau 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009 – 2023), Tỉnh ủy Hậu Giang luôn quan tâm chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố quản lý sử dụng tủ sách ở các Đảng ủy xã, phường, thị trấn và tổ chức xây dựng quy chế, nội quy quản lý, khai thác, sử dụng sách cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. 

Tùy theo điều kiện cụ thể, các xã, phường, thị trấn đã bố trí tủ sách tại văn phòng Đảng ủy, Ủy ban nhân dân hoặc thư viện để phục vụ cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đặc biệt, một số xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền các đầu sách khi mới tiếp nhận bằng hình thức thông báo trên hệ thống truyền thanh tên các đầu sách hoặc đưa về nhà thông tin ấp, khu vực để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân biết để tìm mượn sách đọc và một số mô hình khác là luân chuyển một số đầu sách xuống nhà thông tin ấp, khu vực theo từng quý, 6 tháng để phục vụ nhu cầu đọc của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; phân công 1 đồng chí cán bộ quản lý tủ sách và tổ chức các hình thức phục vụ tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc và mượn sử dụng sách theo quy định của Nhà nước về tài sản công.

Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở quan tâm đầu tư trang thiết bị như: Phòng đọc sách, tủ sách, cử cán bộ phụ trách tủ sách và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên và nhân dân sử dụng sách, gắn việc tiếp nhận sử dụng sách theo Đề án của Trung ương với sách, báo, tạp chí tại tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn; xây dựng và ban hành nội quy khai thác, sử dụng sách theo quy định của Nhà nước về tài sản công. 

Việc đánh giá kết quả thực hiện Đề án hàng năm được cấp ủy cơ sở lồng ghép nội dung tại các hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn của chính quyền. Hàng năm, gắn công tác kiểm tra thực hiện hiện nhiệm vụ chính trị của các xã, phường, thị trấn với kiểm tra hoạt động của phòng đọc, thư viên, tủ sách pháp luật cũng như công tác quản lý sách được trang bị, luân chuyển theo Đề án trang bị sách cho cơ sở. 

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT 

Trang bị sách đa dạng, phong phú về thể loại, đáp ứng nhu cầu đọc sách của cán bộ, đảng viên và nhân dân

Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn đã được thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực. Cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở luôn quan tâm, thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng và nghiên cứu sách, tạp chí có hiệu quả. Hàng năm, các xã, phường, thị trấn được cấp từ 30 đến 50 đầu sách, tính đến năm 2022 tỉnh đã nhận được 720 đầu sách, với 1.658 đĩa CD Audio.

Các sách được cấp phát, trang bị đa dạng, phong phú về thể loại, cơ bản đáp ứng nhu cầu đọc sách của các độc giả trên địa bàn tỉnh: những ấn phẩm về Bác Hồ; sách tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước; sách phục vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở; các mô hình hợp tác kiểu mới phát triển kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp nhằm xóa đói giảm nghèo xây dựng các cơ sở hạ tầng điện - đường - trường - trạm; sách về các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; các ấn phẩm phục vụ cho việc cập nhật thông tin về khu vực di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; sổ tay về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hỏi - đáp về sinh hoạt chi bộ; bạo lực giới và cách ứng phó; chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển ở Việt Nam; sách hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chăm sóc sức khỏe và nhiều đề tài, nội dung có ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân và trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn… 

Hầu hết các ấn phẩm trình bày đẹp, được biên soạn ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với cán bộ cơ sở và người dân; nội dung thiết thực, tương đối bám sát yêu cầu cơ sở, góp phần quan trọng trong việc tham khảo, nghiên cứu, cung cấp các văn bản, tài liệu hướng dẫn cho cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần tuyên truyền trong nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây là công cụ, phương tiện giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có cơ sở tiếp cận, tìm hiểu nguồn thông tin chính thống; vận dụng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống; nâng cao nhận thức của nhân dân, đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch, nhất là trong giai đoạn công nghệ thông tin, truyền thông, mạng xã hội phát triển mạnh như hiện nay. 

Theo đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang, qua các đợt tiếp nhận sách của Đề án hàng năm đã thể hiện rõ là đây là đề án có ý nghĩa thiết thực trong việc bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cũng như giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên cơ sở, kể cả với nhân dân. Trong điều kiện nguồn kinh phí của cấp xã dành cho việc mua sách, báo, tạp chí phục vụ công tác còn khó khăn, việc triển khai trang bị sách của Đề án đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở khắc phục tình trạng thiếu hụt kiến thức, kỹ năng trong công tác chuyên môn, kiến thức về lý luận chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đời sống,...

Thư viện tỉnh Hậu Giang có khoảng 130.334 đầu sách các loại, trong đó tập trung chủ yếu vào các đầu sách như: sách pháp luật, sách truyện văn hóa đọc Việt Nam, sách thiếu nhi, văn học nước ngoài,... Nhằm góp phần tuyên truyền văn hóa đọc trong cộng đồng, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách hướng tới một xã hội học tập. Ngoài ra, hằng năm chỉ đạo thư viện tỉnh phối hợp với các trường học trên địa bàn tỉnh luân phiên tổ chức ngày hội đọc sách tại các đơn vị trường học và tại thư viện tỉnh nhằm mục đích tuyên truyền, giới thiệu về thư viện, văn hóa đọc, trưng bày sách… 

Xe ô tô thư viện phục vụ lưu động là một hoạt động theo định kỳ của thư viện tỉnh Hậu Giang đã được đưa vào kế hoạch hoạt động hàng năm, hoạt động này được tổ chức với nhiều nội dung bổ ích và ý nghĩa.

Xe ô tô thư viện phục vụ lưu động là một hoạt động theo định kỳ của thư viện tỉnh Hậu Giang đã được đưa vào kế hoạch hoạt động hàng năm, hoạt động này được tổ chức với nhiều nội dung bổ ích và ý nghĩa.

HỆ THỐNG SÁCH VÀ ẤN PHẨM TRỞ THÀNH THÔNG TIN CHÍNH THỐNG, TIN CẬY, NÂNG CAO NHẬN THỨC CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN Ở CƠ SỞ

Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng sách và các ấn phẩm thuộc Đề án trang bị sách cho cơ sở; chỉ đạo thực hiện đúng mục đích, yêu cầu và các tài liệu hướng dẫn thực hiện theo Đề án. Việc tiếp nhận các đầu sách được trang bị cơ bản thuận lợi, đúng theo thời gian, kế hoạch. Sau khi tiếp nhận các đầu sách theo từng đợt trang bị của cấp trên gửi về, Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tiến hành phân loại theo danh mục sách và lưu trữ vào tủ sách pháp luật đặt tại phòng đọc hoặc bộ phận một cửa của UBND xã, phường, thị trấn để phục vụ cho công tác tìm kiếm, nghiên cứu, cập nhật thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. 

Hệ thống thư viện, tủ sách cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trong những năm qua được duy trì và hoạt động khá thường xuyên, qua đó khẳng định sách báo vẫn giữ vị trí quan trọng trong việc phát triển đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trong tình hình mới. Đến nay, tổng số đầu sách của cơ sở có trên 16.000 đầu sách và hàng trăm đầu báo, tạp chí, hàng năm phục vụ gần 34.000 lượt bạn đọc. Các ấn phẩm được đa số cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên trách cấp xã, các đồng chí Bí thư chi bộ, cán bộ hưu trí, giáo viên, học sinh và một bộ phận nhân dân trên địa bàn quan tâm tìm đọc, nghiên cứu, học tập và ứng dụng. 

Thực tiễn cho thấy, từ khi thực hiện Đề án, việc đọc và tiếp thu nội dung, ứng dụng khoa học kỹ thuật, các mô hình hay, hiệu quả từ sách đã trở thành nề nếp của nhiều tập thể, cá nhân. Các loại sách, báo, tạp chí được cán bộ, đảng viên, nhân dân đón nhận và khai thác có hiệu quả, trong đó nhu cầu tìm đọc và khai thác tập trung vào một số loại sách như: Tìm hiểu về nhà nước và pháp luật; các cẩm nang, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; sách về tư tưởng, chính trị, văn hoá - xã hội; các loại sách về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt phục vụ sản xuất… Hệ thống sách và các ấn phẩm của Đề án đã trở thành nguồn thông tin chính thống, tin cậy đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở. Việc thực hiện mô hình hợp nhất các nguồn sách vào thư viện, nhà văn hóa xã gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã thu hút được nhiều bạn đọc tiếp cận để nghiên cứu, khai thác và sử dụng sách của Đề án.

Đề án đã góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở trên địa bàn tỉnh khắc phục tình trạng thiếu hụt kiến thúc, kỹ năng trong công tác chuyên môn, kiến thức lý luận chính trị, về pháp luật, văn hoá - xã hội, ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, đời sống,... 

Việc triển khai quản lý, sử dụng tốt nguồn sách từ Đề án đã góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương đưa thông tin về cơ sở; góp phần định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước. 

Nhiều xã, phường, thị trấn chủ động mua, bổ sung thêm một số sách, báo, tạp chí đảm bảo cơ bản nhu cầu người đọc; tổ chức luân chuyển sách của Đề án đến nhà văn hóa ấp, khu vực để phục vụ đông đảo nhân dân; thực hiện tốt mô hình hợp nhất các nguồn sách vào thư viện nhà văn hóa xã gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phù hợp với đối tượng tiếp nhận, khai thác và sử dụng sách của Đề án. 

Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền Hậu Giang tiếp tục tăng cường việc quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả sách được trang bị. Trong quá trình triển khai thực hiện Ðề án, phải gắn chặt việc quản lý, khai thác, sử dụng sách của Ðề án với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương với các nhiệm vụ chủ yếu: Ðẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về chủ trương đúng đắn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, về mục đích, yêu cầu của Ðề án, về trách nhiệm của các cấp ủy Ðảng, chính quyền trong việc chỉ đạo thực hiện Ðề án; cán bộ quản lý sách phải được phân công trách nhiệm cụ thể, được tập huấn, có hiểu biết chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình trong công việc để hướng dẫn cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đọc, tra cứu tìm hiểu kiến thức, thông tin. 

Ðẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Đề án, về mục đích, yêu cầu của Ðề án, về trách nhiệm của các cấp ủy Ðảng, chính quyền trong việc chỉ đạo thực hiện Ðề án. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đọc, xem văn hóa đọc là yêu cầu cần thiết để tìm hiểu về lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ đời sống văn hóa cho chính mình và cho toàn xã hội. 

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư xây dựng, nâng cấp các nhà văn hóa, tủ sách cấp xã, điểm bưu điện văn hóa xã, phường, thị trấn, tủ sách tại các ấp, khu vực, trường học… đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh. Hàng năm bố trí kinh phí đầu tư bổ sung các đầu sách, ấn phẩm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, tìm hiểu của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý sách ở cơ sở xã, phường, thị trấn và ấp, khu vực nhằm trang bị thêm kiến thức quản lý, khai thác sách đảm bảo khoa học, thiết thực, hiệu quả./.

Thanh Hương

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất