Thứ Hai, 22/7/2024
Tây Ninh
Thứ Hai, 15/5/2023 22:0'(GMT+7)

Huyện Gò Dầu phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2023 - 2028

Các đồng chí: Huỳnh Thanh Phương, Bí thư Huyện uỷ; Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Nhu, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các Đảng bộ trực thuộc đến dự lễ phát động.

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ Gò Dầu đã cụ thể hoá các nghị quyết, chủ trương của Trung ương, phù hợp với điều kiện cụ thể của huyện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đề nghị các cấp uỷ Đảng trong toàn Đảng bộ huyện thực hiện tốt bốn nội dung quan trọng: thực hiện tốt việc cụ thể hoá, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm gắn với việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí.

Thực hiện đầy đủ các nội dung theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU và hướng dẫn số 09-HD/BTCTU, ngày 12.8.2022 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; thực hiện tốt Quy định số 2018-QĐ/TU, ngày 3.8.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt thường kỳ và cá nhân trong Đảng bộ tỉnh Tây Ninh.

Xây dựng, tổ chức thực hiện theo đúng quy chế làm việc của cấp uỷ, chi bộ; các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt việc mở rộng dân chủ để tất cả cán bộ, đảng viên bày tỏ được ý kiến của mình.

Phấn đấu hằng năm có 100% đảng viên trong chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tại lễ phát động, 47 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ ký kết giao ước thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”./.

Thanh Hoàng

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất