Thứ Ba, 16/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 7/1/2022 17:5'(GMT+7)

Không ngừng nâng cao vị thế, uy tín, chất lượng công tác tuyên giáo

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TA)

Sáng 7/1/2021, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cơ quan, công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự Hội nghị còn có đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Phùng Xuân Nhạ, Phan Xuân Thuỷ, Trần Thanh Lâm; các đồng chí nguyên Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương; lãnh đạo các Vụ, T26, T79, đơn vị thuộc Ban và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban.

TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Báo cáo công tác tuyên giáo năm 2021 nêu rõ, năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng và kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước; tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; là năm đầu tiên trong toàn Đảng triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cũng là năm có nhiều Hội nghị toàn quốc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về kinh tế, xây dựng Đảng, đối ngoại, trong đó Hội nghị Văn hóa toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì, giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương làm cơ quan Thường trực đã thành công rất tốt đẹp. Bên cạnh đó năm 2021cũng là năm dịch Covid -19 bùng phát trở lại, đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tình hình biến đổi khí hậu, bão lũ xảy ra ở miền Trung; các thế lực thù địch và phần tử phản động, cơ hội chính trị quyết liệt chống phá Đảng, Nhà nước.

Trong bối cảnh đó,với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư,Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động, linh hoạt, bám sát tình hình thực tếxây dựng chương trình, kế hoạch công tác; khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021. 

Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, Ban đã chủ động tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII“về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và ban hành Hướng dẫn về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TA)

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TA)

Tổ chức thành công các Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ chủ chốt; lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học - kỹ thuật và các văn nghệ sĩ, trí thức.

Tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Hoàn thành 4 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư được đánh giá cao; xây dựng 3 chỉ thị, 1 kết luận trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành; hoàn thành 16 đề án trình lãnh đạo Ban.

Ban hành Chương trình hành động của Ban thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.Đề xuất các nội dung công việc trọng tâm của Ban đưa vào Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Ban có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp và phương thức công tác theo hướng tích cực, chủ động khoa học, bài bản, thống nhất, thiết thực và hiệu quả. Công tác tu sửa cơ quan, tôn tạo tại Khu lưu niệm; sắp xếp phòng làm việc trong cơ quan; phòng, chống dịch Covid-19 được chú trọng; đời sống cán bộ, công nhân viên được quan tâm, tạo tinh thần lạc quan phấn khởi vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những công việc, mặt tích cực đã đạt được thì cơ quan vẫn còn một số thực trạng, tồn tại cần khắc phục như: chức năng tham mưu chiến lược, dự báo tình hình có thời điểm chưa được quan tâm đúng mức nên có một số vấn đề thực tiễn đặt ra đối với lĩnh vực tuyên giáo chưa được tập trung làm rõ để có giải pháp phù hợp.

Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận thuộc các lĩnh vực phụ trách một số vụ, đơn vị chưa kịp thời, thiếu tính thực tiễn. Một số văn bản, đề án sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng chưa cao... Chưa chủ động đổi mới, sáng tạo, kịp thời điều chỉnh nội dung, phương thức trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn.

Việc triển khai thực hiện chương trình công tác trọng tâm, kế hoạch hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khảo sát, điều tra còn có việc chậm tiến độ, chưa thực hiện được.

VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, NỖ LỰC HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy và các cấp ủy trục thuộc đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng; thực hiện hoàn thành 5 nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2021.

Những kết quả nổi bật nhất của năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ chính trị: (1) Chủ động tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CTTW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII "về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" và ban hành Hướng dẫn về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; (2) Tổ chức thành công các Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt; lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học - kỹ thuật và các văn nghệ sĩ, trí thức; (3) Tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CTITW; Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (4) Hoàn thành 4 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư được đánh giá cao; xây dựng 3 chỉ thị, 1 kết luận trình Bộ Chính tri, Ban Bí thư ban hành; hoàn thành 16 đề án trình lãnh đạo Ban; (5) Ban hành Chương trình hành động của Ban thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đề xuất các nội dung công việc trọng tâm của Ban đưa vào Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022; (6) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Ban có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp và phương thức công tác theo hướng tích cực, chủ động khoa học, bài bản, thống nhất, thiết thực và hiệu quả.

Những kết quả nổi bật nhất của năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng:

Một là, Đảng ủy có bước quyết liệt, đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò của tổ chức, cá nhân và tăng cường sự phối hợp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Chủ động trong lãnh đạo, quan tâm hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra, giám sát thực hiện.

Hai là, lãnh đạo xây dựng, ban hành đủ bộ văn bản gôm các kê hoạch, chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy và chi đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ ban hành bộ văn bản năm 2021. Xây dựng, rà soát, bổ sung chương trình hành động thực hiện Nghi quyết Đại hội đảng các cấp.

Ba là, sớm tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương; quán triệt các Kết luận của Lãnh đạo Ban về triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm.

Bốn là, có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng chi bộ; có chuyển biến rõ nét trong duy trì thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện sinh hoạt chuyên đề.

Năm là, các chi bộ quan tâm và thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên.

Sáu là, Đảng ủy phối hợp với Lãnh đạo Ban rà soát, ban hành các quy chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ. Điều chỉnh xây dựng Đề án vị trí việc làm, rà soát chi tiêu biên chế. Tham gia ý kiến và phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tố chức - cán bộ. Rà soát tổng thể công tác xây dựng nội bộ cơ quan; quan tâm đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện tốt chính sách cán bộ; biểu dương, khen thưởng kịp thời; tạo động lực giúp cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ chọn năm 2022 là năm thực hiện với khẩu hiệu "Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu; kỷ luật, kỷ cương; văn hoá; trách nhiệm”

Các chỉ tiêu cụ thế trong năm 2022 là: 100% đảng viên, đoàn viên, hội viên trong Đảng bộ cơ quan được học tập, quán triệt và phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan và 100% cấp ủy, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Đảng bộ cơ quan; 100% chi bộ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa của dân tộc; 100% đảng bộ bộ phận, chi bộ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát và kế hoạch thưc hiện chuyên đề năm 2022; 100% chi bộ và xây dựng đủ bộ văn bản sau Đại hội chi bộ Nhiệm kỳ 2022- 2025 để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ.

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI MẠNH MẼ NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC TRUYỀN TẢI, BÁM SÁT THỰC TIỄN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban làm được trong thời gian qua. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, các vụ đơn vị của Ban đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các vụ, đơn vị cần tập trung triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Trong đó cần căn cứ dựa trên tình hình thực tế của đất nước khu vực và thế giới. Năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đòi hỏi Ban Tuyên giáo Trung ương phải tích cực, chủ động, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức thông tin công tuyên giáo, bám sát thực tiễn, chủ động, góp phần tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, giữ vững an ninh tư tưởng, để đất nước hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022.

Ban Tuyên giáo Trung ương cần tiếp tục tham mưu, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đổi mới cách thức tổ chức các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đề án Ban được ủy quyền, nhất là đề án sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, của Đảng trong lĩnh vực công tác tuyên giáo

Với chức năng nhiệm vụ của mình, Ban Tuyên giáo Trung ương cần triển khai các nhiệm vụ quan trọng về công tác lý luận chính trị, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội. Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng về tư tưởng chính trị các hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, nhằm giáo dục, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng

Để làm được những nhiệm vụ nêu trên, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý cần tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan. Từng bước tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, của ngành.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Lê Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: TA)

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Lê Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: TA)

Tại Hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Lê Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trao huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trao huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị. (Ảnh: TA)
 Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trao huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị. (Ảnh: TA)

Cũng nhân dịp này, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên giáo giai đoạn 2016-2021.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen chiến sỹ thi đua cấp Ban cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021./.

Một số hình ảnh tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021:

Ảnh: TA

Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã được nhận Cờ thi đua của Chính phủ (Ảnh: TA)

Ảnh: TA

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: TA

Ảnh: TA

Đồng chí Lại Xuân Môn tặng Cờ thi đua của Ban cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021. Ảnh: TA

Ảnh: TA

Đồng chí Lại Xuân Môn tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021. Ảnh: TA

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho (Ảnh: TA)

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho các chiến sỹ thi đua cấp Ban. (Ảnh: TA)

Tin, Ảnh: Nhật Minh
 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất