Thứ Bảy, 20/7/2024
Tây Ninh
Chủ Nhật, 14/11/2021 10:42'(GMT+7)

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, phát hiện những vướng mắc, phát sinh

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc đối thoại năm 2020 (ảnh chụp ngày 24/11/2020)

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc đối thoại năm 2020 (ảnh chụp ngày 24/11/2020)

Theo đó, với mục đích, tuyên truyền, phổ biến đến Nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, phát hiện những vướng mắc, phát sinh để giải quyết. Đồng thời, tạo điều kiện để Nhân dân phát huy dân chủ, vai trò giám sát đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trên tất cả lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng yêu cầu, việc tổ chức hội nghị phải được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Sau hội nghị, các vấn đề nêu ra phải được giải quyết kịp thời, đúng quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tạo niềm tin trong Nhân dân.

Dự kiến hội nghị sẽ gồm các nội dung, thông báo khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; những vấn đề mà dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm.

Những ý kiến đóng góp của Nhân dân về các chủ trương, chính sách quan trọng của cấp uỷ, chính quyền địa phương, nhất là những văn bản Luật mới ban hành, vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phản ảnh về sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, sự quản lý, điều hành của uỷ ban nhân dân các cấp; hoạt động của hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; mối quan hệ giữa cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên với Nhân dân; về đạo đức, lối sống, thái độ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia của người dân vào các vấn đề chung của tỉnh, địa phương, đánh giá chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), bao gồm các chỉ số: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân và các vấn đề khác mà người dân quan tâm.

Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của Nhân dân trong quá trình tiếp xúc, đối thoại; chỉ đạo giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết sau khi kết thúc hội nghị tiếp xúc, đối thoại.

Về thời gian tổ chức hội nghị, dự kiến diễn ra vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 25/11/2021, Hội nghị sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu tỉnh tại Hội trường B – Hội trường Tỉnh uỷ đến điểm cầu cấp huyện và mở rộng đến cấp xã (đối với những nơi đáp ứng đủ điều kiện trực tuyến).

Tại điểm cầu cấp tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao các cơ quan, đơn vị liên quan, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ chuẩn bị tốt các điều kiện để hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2021 chu đáo, chặt chẽ, hiệu quả, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

 

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất