Thứ Năm, 13/6/2024
Khoa học
Thứ Hai, 15/8/2022 9:39'(GMT+7)

Lào Cai: Đổi mới công tác khoa giáo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị

Quảng cảnh hội nghị giao ban công tác khoa giáo (mở rộng) 6 tháng đầu năm

Quảng cảnh hội nghị giao ban công tác khoa giáo (mở rộng) 6 tháng đầu năm

Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với các ngành trong khối khoa giáo tiếp tục được quan tâm nâng cao chất lượng; nhất là việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tuyên truyền, phổ biến các chính sách liên quan. Công tác sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng kịp thời, hiệu quả; qua tổng kết thực tiễn góp phần đề xuất đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa giáo trên địa bàn tỉnh.

Các Đề án của Tỉnh ủy trong khối khoa giáo kịp thời được triển khai thực hiện. Các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực khoa giáo được tuyên truyền, quán triệt, triển khai kịp thời. Việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nêu trong các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, đề án của Đảng trên các lĩnh vực khoa giáo tiếp tục có nhiều đổi mới góp phần hoàn nhiệm vụ chính trị trong từng lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu về chuyên môn đạt và vượt kế hoạch.

Các sở, ngành trong khối khoa giáo đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế; công tác phối hợp giữa các ban, sở, ngành với nhau và với các địa phương đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Cụ thể:

Ngành GD-ĐT tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; triển khai thực hiện Đề án 06-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh uỷ về đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện - Nguồn nhân lực - Khoa học công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025. Chất lượng học sinh giỏi được nâng lên. Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT quốc gia năm học 2021-2022 đạt 46 giải, tăng 3 giải so với năm học trước và duy trì ở vị trí thứ 4 trong 15 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc. Các cuộc khác đều có học sinh đạt giải cao.

Sở Y tế chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 11/2/2020 của Tỉnh uỷ “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025”; chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về phát triển nền đông y và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số tình hình mới.

Hiện nay, mạng lưới y tế công lập duy trì ổn định, hoạt động hiệu quả với 30 đầu mối. Tổng số giường bệnh từ Phòng khám ĐKKV trở lên là 3.325; đạt 44,4 giường bệnh/10.000 dân.

Công tác giáo dục nghề nghiệp: Tiếp tục tham mưu thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo nghề và giải quyết việc làm của Bộ Lao động - TBXH và của tỉnh. Trong đó, triển khai thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao dộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025”. Trong 6 tháng đầu năm tuyển sinh và đào tạo được 15.955 người đạt 27,5% so với mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 qua đó góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 65,93% (đạt 94,19% so với mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021 - 2025). Tổ chức 39 phiên giao dịch việc làm (đạt 130% KH năm). Trong đó có 04 phiên tổ chức tại Trung tâm; 35 phiên tổ chức tại các xã, huyện với 55 đơn vị, 1.893 lao động tham gia, 338 lao động nhận hồ sơ xin việc; có khoảng 18 ngàn lao động địa phương đi làm việc trong và ngoài tỉnh.

Sở Văn hóa - Thể thao tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 01/3/2021 của Tỉnh ủy về phát triển thể dục thể thao tỉnh Lào Cai đến năm 2025. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động tích cực cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Hiện nay, có khoảng 35,7% người dân, 21,3% số gia đình tham gia luyện tập TDTT; toàn tỉnh có trên 1.160 Câu lạc bộ, đội, nhóm TDTT, trong đó có hàng chục CLB thể thao dân tộc truyền thống. 6 tháng đầu năm, tổ chức 9 giải cấp tỉnh và 6 giải các môn trước Đại hội TDTT đạt và vượt KH đề ra; giúp các Sở Ban ngành, các khối thi đua, các đơn vị tổ chức trên 10 giải thể thao. Tham gia 10/37 đoàn thi đấu toàn quốc và khu vực đã giành 46/80 huy chương các loại; có nhiều vận động viên của tỉnh Lào Cai nằm trong các đội tuyển quốc gia tham dự các giải thi đấu quốc tế và đã giành được huy chương cao (HCV Cử tạ nữ tại Seagame 31; HCV nam giải Taekwondo Đông Nam Á). Qua đó cho thấy Lào Cai là một tỉnh có nhiều tiềm năng đóng góp các tài năng thể thao thành tích cao cho quốc gia.

 
Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ: Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện Nguồn nhân lực Khoa học công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025. Hiện nay đang triển khai thực hiện 22 đề tài, dự án tập trung chủ yếu nghiên cứu xây dựng mô hình nhân giống, trồng, chăm sóc và chế biến các loại cây trồng, vật nuôi, các loại thủy sản và ứng dụng các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp tại địa bàn các huyện Bát Xát, Sa Pa, Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên. Đang rà soát hoàn thiện 08 Dự án chính sách, dự kiến trình UBND tỉnh trong quý II năm 2022, các dự án này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực Nông, lâm nghiệp.

Lĩnh vực Môi trường: Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 09-ĐA/TU của Tỉnh uỷ về tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025. Hiện nay, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị duy trì đạt 95% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh. Cơ bản 100% nước thải sinh hoạt từ các khu đô thị loại IV trở lên được thu gom xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải của các hộ gia đình và các hộ kinh doanh. Cơ bản tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải nguy hại phát sinh trong hoạt động y tế được thu gom, phân loại và xử lý theo đúng quy định, tỷ lệ thu gom, xử lý đạt khoảng 100% lượng chất thải phát sinh. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải khu vực nông thôn duy trì ở mức 75%. 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 86% lượng chất thải nguy hại được xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; 52,63% khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác khoa giáo vẫn còn một số hạn chế: Việc phối hợp tham mưu chưa thống nhất giữa cơ quan tham mưu trong khối nhà nước với ban tuyên giáo (cơ quan tham mưu cấp ủy); công tác tuyên truyền, phối hợp tuyên truyền của một số ngành chưa sáng tạo, chưa đạt hiệu quả cao. Một số ngành trong khối khoa giáo chưa khuyến khích, động viên, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức tham gia đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng, nên số lượng cán bộ, công chức, viên chức chia sẻ thông tin tích cực trên internet, mạng xã hội chưa nhiều...

Định hướng công tác khoa giáo 6 tháng cuối năm 2022, các ngành trong khối khoa giáo tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trọng tâm là đổi mới, nâng cao tính chủ động, phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác khoa giáo. Trong đó lưu ý nâng cao chất lượng thực hiện các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, kiểm tra, khảo sát, sơ kết, tổng kết kịp thời, đúng kế hoạch của tỉnh; rà soát việc triển khai, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu trong các đề án thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI để tham mưu, chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tuyên truyền chủ trương của Trung ương Đảng, của tỉnh về công tác khoa giáo. Trong đó chú trọng phối hợp đổi mới công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh. Đổi mới, nâng cao chất lượng sơ kết, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Đảng. 

Đẩy mạnh tuyên truyền tình hình về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng năng lượng tiết kiệm; tình hình thực hiện bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số; phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, hành động vì trẻ em, môi trường, phòng, chống tai nạn thương tích; xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam trong tình hình mới; phát triển thể dục thể thao quần chúng,... Các ngành trong khối khoa giáo cần tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời thông tin, nắm tình hình, kiến nghị, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo công tác khoa giáo. Kịp thời thông tin, tuyên truyền, chủ động định hướng dư luận xã hội trong lĩnh vực chuyên môn; phối hợp xây dựng chương trình hành động, sơ kết, tổng kết, tổ chức hội nghị, hội thảo nghiên cứu khoa học lĩnh vực khoa giáo.

Đỗ Hiền
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lào Cai

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất