Thứ Tư, 19/6/2024
Giáo dục
Thứ Ba, 27/9/2022 20:25'(GMT+7)

Phát động “Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023”

GS. TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023

GS. TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023

Ban tổ chức cho biết Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023, các sản phẩm dự thi sẽ bao trùm lên nhiều lĩnh vực, được đánh giá theo 4 tiêu chí cơ bản và có thể nhận được giải thưởng giá trị lên tới 200 triệu đồng.

GIẢI THƯỞNG MANG TÍNH KHOA HỌC, TÔN VINH CÁC TÀI NĂNG TRÊN NHIỀU LĨNH VỰC KHÁC NHAU

Tại buổi lễ phát động, GS. TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, bước sang năm 2023, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt tiếp tục chặng đường phát hiện, hỗ trợ và tôn vinh nhân tài trong các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, môi trường, Y, dược, giáo dục đào tạo và “Khuyến tài trong lĩnh vực nông nghiệp: Tự học thành tài” với mong muốn thu hút nhiều tài năng, sản phẩm, các giải pháp Công nghệ số và tham gia vào quá trình chuyển số quốc gia của Chính phủ, đóng góp trí tuệ, sức sáng tạo trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong Cách mạng 4.0.

Với tinh thần đó, Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023, với những nội dung sau:

Thứ nhất, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với các ban, bộ, ngành và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt với chủ đề “Tôn vinh tài năng – khơi nguồn sáng tạo”. Nhằm phát hiện, tôn vinh, khuyến khích các tập thể, cá nhân tài năng trong lĩnh vực khoa học – công nghệ có sản phẩm khoa học, các cá nhân tự học, tự nghiên cứu, phát huy sáng kiến, sáng tạo đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bantổ chứcmong muốn các tác giả, các tập thể tác giả của các công trình được tôn vinh của những năm qua tiếp tục phát huy trí tuệ Việt, nỗ lực phấn đấu để có thêm nhiều sáng tạo khoa học, các giải pháp công nghệ, các phát minh sáng chế áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm Việt Nam, sức cạnh tranh của nền kinh tế đất nước.

Thứ hai, mọi cá nhân đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp là người Việt Nam ở trong và ngoài nước (bao gồm cả kiều bào Việt Nam ở nước ngoài) hãy vì một Việt Nam phát triển, giàu mạnh để hưởng ứng tham gia đăng ký tham dự giải. Đối với hội viên hội khuyến học tham gia giải “Tự học thành tài” hãy đăng ký và công trình tham gia giải sẽ được giới thiệu, lựa chọn thông qua tổ chức hội khuyến học và các cơ quan có liên quan của các tỉnh, thành phố.

Thứ ba, tổ chức tốt công tác tuyên truyền Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, đồng thời phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cá nhân nắm vững các tiêu chí, cơ cấu, thể lệ giải thưởng để hướng ứng đợt phát động này.

Thứ tư, Hội Khuyến học các cấp có kế hoạch triển khai giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023, thực hiện tốt Kế hoạch số 296/KH-KHVN ngày 16/9/2022 của Hội Khuyến học Việt Nam trong cán bộ, hội viên và trong mọi đối tượng tham gia. 

Thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và chương trình chuyển đổi số quốc gia, HộiKhuyến học Việt Nam khởi xướngGiải thưởng Nhân tài Đất Việt từ năm 2005. Trải qua 16 kỳtổ chức,đến nay Giải thưởng đã trở thành giải thưởng uy tín mang tầm vóc quốc gia, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương và trên cả nước.

Trong suốt chặng đường 17 năm của Giải thưởng, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Giải thưởng đã đạt được những thành công tốt đẹp, đặc biệt được lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm. Nhiều tác giả, nhóm tác giả đạt Giải thưởng đã thành công, tạo được những sản phẩm, công trình có giá trị cao phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đã đóng góp quan trọng cho Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

Từ khởi đầu nhằm khuyến khích và tôn vinh tài năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông, qua các năm, Giải thưởng Nhân tài đất Việt đã không ngừng được mở rộng sang các lĩnh vực khác. Và Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023 sẽ bao trùm lên lĩnh vực bao gồm: Công nghệ số (bao gồm cả sản phẩm công nghệ số khởi nghiệp và chuyển đổi số triển vọng); Khoa học công nghệ, Y dược, môi trường, giáo dục và đào tạo, khuyến học - tự học thành tài.

Trong các năm qua, Ban tổ chức Giải thưởng và các cơ quan, đơn vị liên quan đã rất cố gắng khắc phục mọi khó khăn, kể cả trong điều kiện dịch bệnh COVID- 19 để Giải thưởng được thực hiện tốt đẹp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan và Chủ tịch Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái trao giải nhất cho nhóm tác giả tại Lễ Trao giải Nhân tài Đất Việt lần thứ 16 năm 2022. Ảnh: VPN

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan và Chủ tịch Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái trao giải nhất cho nhóm tác giả tại Lễ Trao giải Nhân tài Đất Việt lần thứ 16 năm 2022. Ảnh: VGP

Bước vào giai đoạn mới, bằng những kết quả tốt đẹp và những kinh nghiệm đã tạo dựng suốt 17 năm qua, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt được tin tưởng sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phát triển bền vững.

Nămnay, các sản phẩm dự thi Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023 với chủ đề "Tôn vinh tài năng - Khơi nguồn sáng tạo"sẽ được đánh giá theo 4 tiêu chí cơ bản gồm: Tính sáng tạo và khoa học, tính ứng dụng, tính hoàn thiện và tính hiệu quả. 

Để Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023 thành công, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, các ban, bộ, ngành phối hợp tổ chức phát động và kêu gọi các tập thể và cá nhân, các tổ chức, các cơ quan, đơn vị nhiệt tình hưởng ứng, có những sản phẩm tốt nhất tham dự giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023.

Cơ cấu giải thưởng năm 2023 vô cùng hấp dẫn với Giải Nhất lên tới 200.000.000 đồng. Cụ thể như sau: 

Giải thưởng

Giá trị giải thưởng

Giải Nhất

200.000.000 đồng, Cup và Giấy chứng nhận của
Ban Tổ chức

Giải Nhì

100.000.000 đồng, Cup và Giấy chứng nhận của
Ban Tổ chức

Giải Ba

50.000.000 đồng, Cup và Giấy chứng nhận của
Ban Tổ chức

Giải Khuyến khích - Tự học thành tài

50.000.000 đồng và Giấy chứng nhận của
Ban Tổ chức

Ngoài nhận giải thưởng tiền mặt và hiện vật như trên, các sản phẩm đạt giải và tham dự thi còn có cơ hội hợp tác cùng các đơn vị liên quan để tiếp tục phát triển sản phẩm.

 - Thời gian gửi sản phẩm dự thi về Ban Tổ chức Giải thưởng: Từ ngày 28/4/2023 đến trước ngày 15/8/2023. 

Với Giải thưởng Khuyến học - Tự học thành tài, Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan có liên quan xét chọn một sản phẩm, công trình tiêu biểu với đầy đủ các tiêu chí gửi về ban tổ chức trong thời gian trên.

- Thời gian chấm và thẩm định giải thưởng: Từ tháng 9/2023 đến ngày 31/10/2023.

- Thời gian tổ chức Lễ vinh danh và trao Giải thưởng: Trung tuần tháng 11/2023 

Lễ vinh danh và trao Giải thưởng sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

- Mọi thông tin liên quan đến Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023 xin gửi về Cơ quan Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam theo địa chỉ Email: khuyenhocvn@gmail.com

Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất