Thứ Bảy, 13/7/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Ba, 26/9/2017 20:37'(GMT+7)

Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, phát triển kinh tế

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành khẳng định, trong 15 năm hoạt động, tín dụng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa, nâng cao chất lượng và hiệu quả tín dụng chính sách, huy động lực lượng toàn xã hội tham gia sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tăng cường hơn nữa trong huy động vốn để tạo việc làm, cho vay nhà ở xã hội để các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nhiều hơn, cũng như điều chỉnh mức vay đối với các chương trình cho phù hợp với từng thời kỳ. 

Sau 15 năm thực hiện tín dụng chính sách ưu đãi, từ 3 chương trình tín dụng triển khai tại thời điểm năm 2002, đến nay Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai cho vay thêm 12 chương trình tín dụng chính sách mới. Nguồn tín dụng chính sách xã hội đã giúp hơn 142.000 lượt hộ nghèo, hơn 17.000 lượt hộ cận nghèo, gần 6.000 lượt hộ mới thoát nghèo có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu; giúp 23.000 dự án thuộc chương trình cho vay giải quyết việc làm và thu hút được trên 25.000 lao động có việc làm ổn định; giúp 1.350 lượt người vay vốn đi xuất khẩu lao động; hơn 2.100 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn để sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống; gần 79.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi phí học tập... 

* Qua 15 năm triển khai thực hiện tín dụng chính sách, tổng nguồn vốn đến nay đạt 2.827 tỷ đồng, tăng 19 lần so với năm 2002, trong đó 2.529 tỷ đồng nguồn vốn cân đối từ Trung ương, tăng gấp 16 lần so với năm 2002), chiếm tỷ trọng 89,46% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 516.485 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác tại khắp các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo tiếp cận với chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước để đầu tư phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực, từ sản xuất kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi đến việc phục vụ các nhu cầu trong cuộc sống. 

Ông Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng: Ngân hàng Chính sách xã hội cần kịp thời tham mưu nâng mức cho vay đối với một số chương trình, nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế và nhu cầu vốn đầu tư tại từng thời điểm; đồng thời bổ sung, hoàn thiện cơ chế xử lý rủi ro đối với các khoản nợ đã và có thể xảy ra. Đối với các cấp ủy Đảng, tiếp tục quan tâm chỉ đạo chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, có kế hoạch chỉ đạo triển khai Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Nhân dịp này, 29 tập thể và 46 cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi và 29 tập thể, 63 cá nhân được nhận giấy khen của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện tín dụng chính sách xã hội./. 

Bảo Châu

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất