Thứ Sáu, 21/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 26/10/2022 12:22'(GMT+7)

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình làm việc với Tỉnh uỷ Đắk Nông

Đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Tỉnh ủy Đắk Nông đã làm được trong thời gian qua.

Đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Tỉnh ủy Đắk Nông đã làm được trong thời gian qua.

Sáng ngày 26/10, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lê Hải Bình, Uỷ viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ Đắk Nông về tình hình công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức; công tác tuyên giáo 9 tháng năm 2022, nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới. 

Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Điểu K’ré, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Nông và đại diện các sở, ban, ngành địa phương.

Đồng chí Điểu K’ré, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Điểu K’ré, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Điểu Kré, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, bằng các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ, tỉnh đã thực hiện tốt việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, khơi thông các điểm “nghẽn”, tạo động lực khôi phục và phát triển kinh tế. Vì vậy, tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2022 của tỉnh tiếp tục được duy trì và ổn định; kết quả một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng so với cùng kỳ như: thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh được đảm bảo ổn định; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 90% kế hoạch. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP giá so sánh 2010) đạt 8,7% (Nghị quyết trên 7,5%). Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,17% so với cùng kỳ năm 2021. Thực hiện tốt các chính sách người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và bảo đảm đời sống cho nhân dân. Cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng, an ninh, an ninh biên giới được củng cốgiữ vững.

Đắk Nông là tỉnh miền núi biên giới nằm ở phía Nam Tây Nguyên, với diện tích tự nhiên 651.438 ha; dân số khoảng 664 ngàn người, gồm khoảng 40 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 34,5%. Tỉnh có 12 Đảng bộ trực thuộc tỉnh (7 Đảng bộ huyện, 1 Đảng bộ thành phố; 3 Đảng bộ lực lượng vũ trang và 1 Đảng bộ khối); 71 xã, phường, thị trấn (trong đó có 7 xã biên giới). Đảng bộ tỉnhcó 436 tổ chức cơ sở đảng, 27.350 đảng viên. 

TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ, BÁM SÁT THỰC TIỄN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH, CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ, BỘ CHÍNH TRỊ 

Đồng chí Bùi Huy Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông đã báo cáo kết quả kết quả công tác xây dựng đảngtrên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Đồng chí Bùi Huy Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông đã báo cáo kết quả kết quả công tác xây dựng đảng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Huy Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông đã báo cáo kết quả kết quả công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức theo kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị; kết quả thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị của Tỉnh ủy Đắk Nông.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đảng; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị:Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCHTrung ương Đảng khóa XIII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 11/02/2022 về tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện. Tổ chức tiếp thu Hội nghị trực tuyến toàn quốc đến 8 điểm cầu cấp huyện cho 500 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện tham gia.

Toàn tỉnh đã tổ chức 27 hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Kết luận 21, Quy định 37 của Trung ương cho cán bộ chủ chốt các cấp, đảng viên với 4.506 đồng chí tham dự. Chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đến nay, 12/12 huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện và hoàn thành công tác phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương trong nhiệm kỳ Đại hội XIII

Chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (với 6 kỳ/83.000 lượt người tham gia) và Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Phát động, triển khai có hiệu quả Giải báo chí Búa liềm vàng; Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chỉ đạo Đài PTTH Đắk Nông xây dựng Chương trình tọa đàm “Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống” (đã thực hiện 8 số); Báo Đắk Nông mở chuyên trang “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống (thực hiện 43 tin, bài). 

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII bằng hình thức trực tuyến, với 12 điểm cầu, 1.760 đồng chí cán bộ chủ chốt tham dự.Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 267 lớp học tập, quán triệt cho 21.809 đồng chí. Việc học tập, quán triệt được tổ chức bài bản, nghiêm túc, kết hợp giữa nghe quán triệt và thảo luận, đóng góp chương trình hành động của cấp ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.

Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4, Hội nghị Trung ương 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận số 31-KL/TW, ngày 7/3/2022 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển ngành công nghiệp bôxít- alumin-nhôm giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045;Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kịp thời xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, với các nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao, sát với thực tiễn địa phương…

Về triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 10/9/2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đồng thời, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận 01- KL/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề năm 2022 bằng hình thức trực tuyếnin ấn biên soạn, in ấn và phát hành 3.000 cuốn Tài liệu Chuyên đề năm 2022. Đến nay, 100% các cấp ủy đảng đã tiến hành triển khai việc học tập, quán triệt, thực hiện Chuyên đề năm 2022.

Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021 - 2025; Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông, Tạp chí Nâm Nung xây dựng, duy trì chuyên trang, chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (đã đăng phát 45 tin, bài, phóng sự); đẩy mạnh tuyên truyền trên các kênh truyền thông mạng xã hội, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Đến nay, các địa phương, đơn vị đã đăng ký 28 mô hình mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã đăng ký 21 vấn đề nổi cộm, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết trong năm 2021 và giai đoạn 2022 - 2025.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, là phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trịThực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 13-ĐA/TU, ngày 14/11/2019 về tổ chức hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Nhằm sớm đưa Nghị quyết 35 vào thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành hệ thống văn bản tương đối hoàn thiện, hình thành cơ chế để triển khai các hoạt động động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh. Chủ động ký kết Chương trình phối hợp công tác với Lữ đoàn 3, Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng. Đến nay, Lữ đoàn 3 đã chuyển giao cho Đắk Nông ứng dụng quản lý, điều hành lực lượng tác chiến.

Đến nay, hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông dần đi vào nền nếp; hình thành khung khổ, chính sách đầy đủ; xây dựng và duy trì, phát huy hiệu quả các lực lượng, phương tiện, công cụ phục vụ công tác tuyên truyền, đấu tranh, góp phần tạo môi trường chính trị thuận lợi cho việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về kết quả công tác Tuyên giáo từ đầu năm 2022 đến nayXác định công tác tư tưởng là bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.

Trong 9 tháng năm 2022, ngành Tuyên giáo đã tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; ban hành Quyết định 497-QĐ/TU, ngày 17/5/2022 về việc xác định ngày 20/12/1960 là Ngày kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Nông.

Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm,đạt nhiều kết quả nổi bật. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ,nâng cao chất lượng thông tin, chất lượng cung cấp thông tin báo chí đối với các vấn đề thu hút dư luận quan tâm, nhằm chủ động định hướng dư luận…

Công tác tuyên truyền miệng của Đảng được chú trọng; kịp thời củng cố, kiện toàn; cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên theo quy chế. Bên cạnh Hội nghị Báo cáo viên Trung ương trực tuyến định kỳ, tỉnh đã chủ động tổ chức Hội nghị Báo cáo viên mở rộng, cung cấp thông tin cho cán bộ chủ chốt, báo cáo viên về các vấn đề như chuyển đổi số; thông tin đối ngoại…

Đồng chí Phạm Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh uỷ Đắk Nông.

Đồng chí Phạm Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh uỷ Đắk Nông.

Về mô hình hay, cách làm sáng tạo trong triển khai công tác Tuyên giáo 

Tỉnh Đắk Nông đã triển khai xây dựng đăng ký các mô hình mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 -2025, tiêu biểu với mô hình toàn tỉnh tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ định kỳ vào ngày thứ hai của tuần đầu tiên hàng tháng; mô hình Hội đồng khoa học các ban đảng của Tỉnh ủymô hình giao ban báo chí kết hợp với cung cấp thông tin cho báo chí; Mô hình Tổ tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Tổ 35 cơ sở) với thành viên gồm các đảng viên, quần chúng tích cực, có phẩm chất tốt về chính trị tư tưởng, đạo đức, tự giác tham gia đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ; hoạt động theo tinh thần tự nguyện, không có phụ cấp; Chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo: (1) xây dựng trang Zalo Tuyên giáo Đắk Nông phục vụ cung cấp thông tin chính thống của ngành Tuyên giáo Đắk Nông trên mạng xã hội; (2) từ 2021 đến nay, tiến hành song song điều tra xã hội học qua hình thức trực tuyến kết hợp với điều tra trực tiếp; (3) hình thành hệ thống họp trực tuyến hoàn chỉnh từ cấp tỉnh, cấp huyện (8/12 huyện) đến 71 xã, phường, thị trấn, phục vụ công tác tuyên truyền miệng; (4) tổ chức thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trắc nghiệm qua mạng;…

Bên cạnh những mặt tích cực, địa phương vẫn còn những hạn chế, cần khắc phục trong thời gian tới như: Việc đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo trên một số vấn đề cụ thể chuyển biến còn chậm, hiệu quả chưa rõ nét. Công tác nắm bắt, dự báo tình hình, nhất là trước những vấn đề nổi cộm, phức tạp, nhạy cảm đôi lúc vẫn còn bị động, nhất là các vấn đề liên quan đất đai, cưỡng chế giải tỏa, các công trình, dự án chậm tiến độ; việc đánh giá nhận thức của cán bộ, đảng viên sau học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng chưa được thực hiện thường xuyên.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP giá so sánh 2010) đạt 8,7% (Nghị quyết trên 7,5%). Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,17% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh 09 tháng năm 2022 ước đạt 15.078 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 87,66% kế hoạch (kế hoạch 17.200 tỷ đồng). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 11.677,8 tỷ đồng đạt 60,75%. Có 35/60 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 58,3%; bình quân mỗi xã đạt 16,42 tiêu chí/xã và không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí; thành phố Gia Nghĩa được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Tỉnh ủy Đắk Nông đã làm được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo, tuyên huấn các cấp, ngành ở tỉnh cần tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn, phối hợp với các cấp, các ngành để triển khai thực hiện, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, sớm khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, nhất là đối với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

“Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phải kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số; chú ý kết hợp thực hiện tốt các hình thức, phương pháp tuyên truyền với việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào, không tạo kẽ hở để các thế lực phản động, các phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh và Ban Chỉ đạo 35 các cấp; tích cực đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả những thông tin xấu, độc trên không gian mạng; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, không để bị động, bất ngờ”, đồng chí Lê Hải Bình nhấn mạnh tại Hội nghị.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Ban Tuyên giáo với Tỉnh uỷ Đắk Nông.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Ban Tuyên giáo với Tỉnh uỷ Đắk Nông.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của địa phương, ngành tuyên giáo của tỉnh cần tiếp tục chủ động, tích cực, sáng tạo thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; tăng cường phối hợp với UBND tỉnh, với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thiết thực, khả thi, giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Quảnlý, định hướng đối với các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong xã hội.Phát huy vai trò của Hội đồng Khoa học các cơ quan của Đảng tại địa phương trong xây dựng, phát triển kinh tế tỉnh…

Đồng chí Lê Hải Bình chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy kế hoạch tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên toàn tỉnh; đồng thời, tích cực tham mưu chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân, quyết tâm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị  ngày 6/10/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW “Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”./.

Tin, ảnh: Nhật Minh

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất