Thứ Ba, 23/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 18/9/2020 11:4'(GMT+7)

Cà Mau: Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài trong tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Cà Mau căn cứ chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau lần thứ VI (2020 – 2025) và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Tập trung tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua yêu nước, về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 và Kế hoạch số 53, ngày 22/7/2020 của Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau lần thứ VI; về vị trí, vai trò của thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng, công tác chuẩn bị đại hội, chủ đề, mục đích, ý nghĩa của Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau lần thứ VI và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Tuyên truyền về kết quả, bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng phản ánh những đổi mới của công tác thi đua, khen thưởng. Tôn vinh những tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; biểu dương những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các gương điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc những năm qua; các hoạt động chào mừng, tổ chức và kế quả Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau lần thứ VI (2020 – 2025) và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020… Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau lần thứ VI (2020 – 2025) và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020. Đồng thời, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng và tình cảm cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

 

Giao Tuyến
 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất