Thứ Hai, 22/7/2024
Vĩnh Phúc
Chủ Nhật, 6/8/2017 17:44'(GMT+7)

Phúc Yên: Tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Cán bộ UBKT Thị ủy Phúc Yên rà soát, phân loại các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị của người dân. Ảnh Anh Toàn

Cán bộ UBKT Thị ủy Phúc Yên rà soát, phân loại các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị của người dân. Ảnh Anh Toàn

Ngay từ đầu năm, Thị ủy Phúc Yên chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác KTGS, kỷ luật trong Đảng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trong đó tập trung KTGS vào các mặt như: Quản lý và sử dụng đất; thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Phúc Yên giai đoạn 2016-2020; việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); quán triệt, triển khai, thực hiện các quy định, hướng dẫn của cấp ủy, UBKT cấp trên về công tác KTGS; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác KTGS của Đảng, từ đó cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tự giác, phát huy tính tiên phong, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác tiếp dân, xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo đúng thời gian quy định. Đồng thời, Thị ủy định kỳ, đột xuất nghe UBKT Thị ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KTGS, kỷ luật của Đảng, nhất là giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, lãnh đạo; coi trọng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác KTGS cho cán bộ cơ sở, đảm bảo số lượng và chất lượng. Thông qua việc quán triệt các quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác KTGS, nhận thức của cấp ủy và đảng viên trong việc chấp hành các quy định của Đảng được nâng lên.

Thị ủy Phúc Yên phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách, theo dõi giám sát thường xuyên đối với các chi, Đảng bộ trực thuộc để hướng dẫn, giúp đỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác KTGS theo đúng quy định; kịp thời báo cáo BTV Thị ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương và có biện pháp ngăn ngừa các dấu hiệu vi phạm của cán bộ, tổ chức Đảng. Từ đầu năm đến nay, Thị ủy kiểm tra 6 tổ chức Đảng cấp dưới; cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm tra 8 tổ chức Đảng và 14 đảng viên; BTV Thị ủy giám sát đối với 4 tổ chức Đảng, cấp ủy cơ sở giám sát đối với 3 tổ chức Đảng, 12 đảng viên…

Công tác KTGS của UBKT các cấp có chuyển biến tích cực. Từ đầu năm đến nay, UBKT Thị ủy tham mưu BTV Thị ủy kiểm tra đối với 2 tổ chức Đảng và 6 đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành các quy định của Điều lệ Đảng và việc thực hiện chức trách trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Hiện, đoàn kiểm tra đang tiến hành kiểm tra, chưa có kết luận. UBKT Thị ủy và cấp ủy cơ sở kiểm tra 17 tổ chức cơ sở Đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện 2 tổ chức Đảng chưa làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

Thị ủy Phúc Yên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm chỉnh việc thi hành kỷ luật trong Đảng, đảm bảo dân chủ, công khai minh bạch. Từ đầu năm đến nay, Thị ủy và cấp ủy cơ sở thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng, 15 đảng viên vi phạm về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Trong quá trình xem xét, xử lý luôn làm tốt công tác tư tưởng, đúng thủ tục quy định, do vậy các trường hợp bị thi hành kỷ luật chấp hành nghiêm quyết định kỷ luật, không có đảng viên khiếu nại về hình thức kỷ luật Đảng.

Một trong những biện pháp tạo bước đột phá trong công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng đó là công tác giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của đảng viên. Từ đầu năm đến nay, Thị ủy Phúc Yên, UBKT Thị ủy đã tiếp nhận 9 đơn tố cáo, 4 đơn kiến nghị, đề nghị, phản ánh. UBKT sau khi tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo đã tiến hành phân loại và tham mưu cấp ủy để giải quyết theo đúng thẩm quyền và có các hình thức xử lý, kỷ luật những đảng viên sai phạm.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thông, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thị ủy Phúc Yên cho biết: “Thời gian tới, Thị ủy Phúc Yên chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức Đảng, đảng viên đúng thời gian quy định; xử lý dứt điểm các vụ tham nhũng, lãng phí được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng…”.

Lê Thảo/Báo Vĩnh Phúc

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất