Chủ Nhật, 23/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 24/1/2024 18:27'(GMT+7)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024

Năm 2023, Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối để triển khai thực hiện bảo đảm đúng chủ trương, định hướng. Trọng tâm là tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2023 với chủ đề: “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, bám sát quy chế làm việc, bảo đảm sự lãnh đạo tập thể; phân công nhiệm vụ, giải quyết công việc theo thẩm quyền, gắn trách nhiệm cá nhân. Tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, chú trọng việc trao đổi, làm việc trực tiếp với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo, ban thường vụ đảng ủy trực thuộc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các vấn đề thực tiễn đặt ra trong phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Thể Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định, những kết quả đạt được nêu trên là kết tinh của tinh thần đoàn kết, sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động Đảng bộ Khối, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể ghi nhận, biểu dương và cảm ơn sự quan tâm, phối hợp và đồng hành sát sao của lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội trong thời gian qua.

Nhấn mạnh năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, đồng chí Nguyễn Văn Thể bày tỏ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ và đồng hành chặt chẽ, sát sao hơn nữa của các cơ quan thông tấn, báo chí; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên để Đảng bộ Khối thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ Khối, xây dựng Đảng bộ Khối đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền của Đảng bộ Khối trong thời gian qua, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Hà Thị Trang đề nghị các lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, các ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ Đảng bộ Khối tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền với 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Cụ thể, tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và của Đảng bộ Khối, các nghị quyết, kết luận của Trung ương khóa XIII và Đảng ủy Khối; việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phối hợp công tác đối với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ trong toàn Đảng bộ Khối; tổ chức, triển khai, thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, 10 khóa XIII; các ngày lễ lớn của cả nước và Đảng ủy Khối, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương…; kế hoạch đại hội Đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần XIV.

Công tác thông tin tuyên truyền tập trung lan tỏa kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với chủ đề “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”, trọng tâm là “Gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống”; kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự kiến vào tháng 5/2024.

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong Đảng bộ Khối”.

Công tác tuyên truyền lan tỏa kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận liên quan đến tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối; thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công tác đảng; nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối; tăng cường công tác dân vận trong đảng bộ các cơ quan nhà nước; tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối với Ban Dân vận Trung ương…

Các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, về nguồn và tuyên truyền Chương trình kết nối các đảng bộ trong Khối với các huyện nghèo, xã nghèo thực hiện giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030…/.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất