Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 24/1/2024 16:8'(GMT+7)

Nam Định: Đoàn kết, chủ động, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc trao giải Đặc biệt Cuộc thi viết với chủ đề "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ" cho nhóm tác giả Lực lượng vũ trang thành phố Nam Định.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc trao giải Đặc biệt Cuộc thi viết với chủ đề "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ" cho nhóm tác giả Lực lượng vũ trang thành phố Nam Định.

CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO TRONG CÔNG TÁC THAM MƯU

 Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, ngành Tuyên giáo Nam Định đã tham mưu triển khai toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực công tác trong năm 2023; hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Qua đó khẳng định vai trò, vị thế của ngành, góp phần quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, cổ vũ khí thế thi đua và khát vọng vươn lên, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn.

Năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (Ban) đã tham mưu và tổ chức thành công 16 hội nghị của tỉnh, 38 hội nghị của Ban; ban hành hơn 600 văn bản đảm bảo chất lượng, kịp thời chỉ đạo triển khai tất cả nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Đặc biệt, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (21/5/1963 - 21/5/2023), với vai trò là cơ quan thường trực các hoạt động kỷ niệm, Ban đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sớm ban hành kế hoạch và lần đầu tiên tổ chức kỷ niệm Ngày Bác Hồ về thăm với chuỗi hoạt động có quy mô lớn, trọng tâm là Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định; Triển lãm “Nam Định in dấu chân Người”, Hội thảo “Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác”.

Một trong những dấu ấn nổi bật trong năm qua là việc tham mưu tổ chức thành công Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” với hơn 280.000 bài dự thi của tất cả đảng bộ trực thuộc và các đơn vị, cá nhân trong, ngoài tỉnh; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; được các cấp, các ngành và nhân dân đánh giá cao. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành hướng dẫn, đề cương tuyên truyền, thông cáo báo chí cùng nhiều văn bản chỉ đạo, bài viết kịp thời định hướng, chỉ đạo đồng bộ công tác tuyên truyền trước, trong và sau dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Nhìn chung, ngành Tuyên giáo của tỉnh trong năm qua đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Nhiều cách làm mới đã được triển khai với tinh thần quyết liệt, nghiêm túc, trách nhiệm, mang lại kết quả tích cực. Toàn ngành tiếp tục phát huy những phương thức mới trong tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới của Trung ương, của tỉnh. Kịp thời tham mưu hội nghị thông báo nhanh và tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khoá XIII bằng hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở với 303 điểm cầu, 57.627 cán bộ, đảng viên tham dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh trao Giấy khen tặng các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong triển khai hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh trao Giấy khen tặng các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong triển khai hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023.

Hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác truyền thông chính sách, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Đồng thời phát huy tối đa hiệu quả của tất cả các lực lượng, công cụ, tập trung tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp; các sự kiện quan trọng; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các công trình dự án trọng điểm; lan toả các thông tin tích cực, biểu dương mô hình hay, gương điển hình trên các lĩnh vực…

Trước những sự kiện chính trị quan trọng, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã kịp thời cung cấp văn bản, tài liệu định hướng tuyên truyền để thống nhất triển khai trong toàn hệ thống. Ban đã chủ động nghiên cứu, phối hợp xây dựng Bộ Tài liệu tuyên truyền các dự án tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng để cung cấp cho các địa phương, đơn vị, các cơ quan báo chí, qua đó tạo độ phủ rộng khắp các thông tin chính xác về dự án; đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội; đảm bảo tiến độ triển khai các dự án có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh.

TRIỂN KHAI TOÀN DIỆN, HIỆU QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

 Năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết 14 chỉ thị, nghị quyết, kết luận, đề án của Trung ương. Chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng các nội dung phục vụ nhiều đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương làm việc với tỉnh về kết quả triển khai các chỉ thị, nghị quyết. Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức các hội thảo khoa học có quy mô lớn như: “Phát huy giá trị Đề cương văn hóa Việt Nam trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; "Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng"…

 Việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị tiếp tục được thực hiện hiệu quả, đi vào chiều sâu. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã lựa chọn, biên soạn nội dung và tham mưu tổ chức học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người Nam Định phát triển toàn diện” theo hình thức trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở với 318 điểm cầu, gần 50.000 cán bộ, đảng viên tham dự. Bên cạnh đó, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch, tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW; tham mưu tổ chức giám sát việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW tại huyện Nam Trực và huyện Xuân Trường; lựa chọn 60 tập thể, cá nhân được tuyên dương tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định; lựa chọn 13 cá nhân tiêu biểu tham gia Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” và gương điển hình tôn vinh trong chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2023.

 Công tác giáo dục lý luận chính trị được quan tâm thực hiện, duy trì nền nếp, khoa học. Hệ thống tuyên giáo trong tỉnh đã tích cực triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương; chỉ đạo tổ chức hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên ở cơ sở được chú trọng, tổ chức được 221 lớp với hơn 21.000 học viên tham gia; phối hợp tổ chức 553 lớp và điểm cầu cho 25.000 cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp ngày càng nâng cao, tạo được thế trận đồng bộ trên cả mặt “xây” và “chống”; tiếp tục tham mưu kiện toàn, củng cố lực lượng; tổ chức các hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác. Năm qua, hệ thống trang, nhóm, tài khoản facebook của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh đã đăng tải, chia sẻ trên 53.500 tin, bài, videoclip; lan toả những thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng. Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba đạt kết quả tích cực với hơn 2.800 tác phẩm tham gia, 1 tác phẩm dự thi cấp Trung ương đạt giải Triển vọng.

Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tham mưu ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn với một số cơ quan báo chí Trung ương có tầm ảnh hưởng lớn như Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và kế hoạch phối hợp hằng năm với một số báo Trung ương khác; tiếp tục phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện Chương trình truyền thông về tỉnh gồm 66 phóng sự chuyên đề, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế, những thành tựu nổi bật của tỉnh đến nhân dân cả nước.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có những đổi mới thông qua hội nghị giao ban hàng quý, các nhóm zalo trao đổi thông tin, kịp thời tổng hợp tình hình dư luận, báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo xử lý, giải quyết ngay từ đầu, không làm phát sinh điểm nóng, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Công tác khoa giáo - lịch sử Đảng có nhiều chuyển biến. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tham mưu tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được các ngành, các địa phương trong tỉnh tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm, góp phần động viên cổ vũ tinh thần nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ; hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh, qua đó khẳng định giá trị, vai trò của văn hoá, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu tại Hội nghị Gặp mặt báo chí đầu năm 2024.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2024 và thời gian tới, toàn ngành Tuyên giáo tỉnh Nam Định tiếp tục xác định phương châm đoàn kết, chủ động, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Trong đó có một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục tham mưu đổi mới việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tích cực cụ thể hoá việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị; tham mưu triển khai tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2024 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân” tạo sức lan tỏa tới từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hai là, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý không để phát sinh điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các địa phương đang và sẽ triển khai các dự án lớn, công trình trọng điểm.

Ba là, Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm; không để bị động, bất ngờ; sẵn sàng thực hiện công tác đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Bốn là, bám sát những vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, toàn diện, phong phú và sinh động, qua đó khẳng định sứ mệnh “đi trước, mở đường”, trở thành cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa Nam Định ngày càng phát triển giàu đẹp và phồn vinh./.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thị Thu Hằng trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2023.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thị Thu Hằng trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2023.

THU TRANG
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nam Định

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất