Chủ Nhật, 23/6/2024
Thi đua yêu nước
Thứ Ba, 4/8/2015 15:19'(GMT+7)

Quảng Ngãi: Gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với các phong trào thi đua yêu nước

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 35-CT/TTg ngày 19/12/2014 của Thủ Tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào thi yêu nước chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015; trong năm 5 qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể tỉnh Quảng Ngãi xác định các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị phải gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mọi hoạt động, mọi phong trào đều được triển khai bắt nguồn từ cơ sở. 

Trước hết Ban Tuyên giáo các cấp phải làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung về mục đích, vai trò, ý nghĩa của thi đua yêu nước đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, đồng thời quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị 03 - CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng năm, Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy đảng triển khai sâu rộng các chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đồng thời hướng dẫn viết bản đăng ký cá nhân làm theo tấm gương đạo đức Bác từ những công việc bình dị nhất, gắn với trách nhiệm của của bản thân, cơ quan, đơn vị.

Vì vậy, từ tỉnh đến cơ sở cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước; từ đó tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc; tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; ý thức phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong mỗi người đều noi theo tấm gương đạo đức, tác phong làm việc của Bác. Ở các thời điểm và lĩnh vực khác nhau đều có các phong trào thi đua yêu nước với những tiêu chí, nội dung và khẩu hiệu hành động khác nhau nhưng đều nhằm mục đích mang lại lợi ích chính đáng cho bản thân, gia đình và cao hơn là cho cộng đồng. Từ những việc làm bình dị hàng ngày của mỗi tập thể, cá nhân đều gắn với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là: "Ai nấy đều gắng làm nhanh, làm tốt, làm đẹp, không kể công việc của mình thuộc về đời sống vật chất hay tinh thần, không kể mình hoạt động ở hậu phương hay tiền tuyến, cốt sao lợi cho nước nhà mà mình tiến bộ", " Thi đua ái quốc là lợi ích cho mình, lợi ích cho gia đình và lợi ích cho làng, cho nước, cho dân tộc".

Trong những năm qua, trên cơ sở kế thừa kết quả đạt được trong 4 năm "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Ngãi lần thứ V (giai  đoạn 2010-2015), các cấp, các ngành, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều phong trào, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Điển hình là phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giúp nhau làm kinh tế để giảm nghèo; hiến đất mở đường giao thông, xây dựng nông thôn; xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết. Phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” được các ngành các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua. Hàng ngàn lượt hội viên các đoàn thể tham gia làm đường giao thông nông thôn, công trình điện tháp sáng đường quê; hiến đất, góp tiền của, vật chất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Hệ thống bờ vùng, bờ thửa, bê tông hóa kênh mương, đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn, lưới điện, trạm bơm, cống đập, chợ, trường học, nhà văn hóa, khu thể thao, trạm y tế, bãi xử lý rác thải, nước sạch nông thôn...được tập trung đầu tư xây dựng theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. 

Phong trào thi đua yêu nước đã lan tỏa trên khắp mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong các công sở, trường học, nhà máy, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, trên mặt trận nông nghiệp nông thôn....Qua các phong trào đó đã xuất hiện nhiều mô hình, việc làm mới trong học tập và làm theo Bác với những nội dung cụ thể, thiết thực như: Bí thư cấp ủy các cấp tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân; người đứng đầu sở, ngành tỉnh đối thoại trực tiếp với nhân dân qua Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Chuyên mục "Kết nối những tấm lòng" của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Chuyên mục "Chân trời ước mơ; "Quỹ tấm lòng vàng khuyến học" đã thu hút nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, cá nhân đóng góp giúp đỡ học sinh nghèo, những gia đình, mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho họ vươn lên trong cuộc sống; hướng con người đến với chân- thiện mỹ, xây dựng một xã hội tốt đẹp đầy tình thương và trách nhiệm. Qua các phong trào đó đã xuất hiện ngày càng nhiều các tổ chức, cá nhân, tăng ni, phật tử, chức sắc tôn giáo tự nguyện làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo, nhân dân vùng bị thiên tại, hoạn nạn.... Các phong trào thi đua lao động sản xuất, cải tiến kỹ thuật trong các nhà máy, công xưởng... góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi. Trong 5 năm, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân 7,2%/năm. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp chiếm 62%, dịch vụ chiếm 24%, nông nghiệp chiếm 14% trong tổng GRDP. Quy mô tổng sản phẩm năm 2015 (giá so sánh năm 1994) đạt 12.410 tỷ đồng, tăng 3.652 tỷ đồng so với năm 2010. GRDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 2.485USD (vượt 13% chỉ tiêu). 

Từ các phong trào thi đua ấy, qua 04 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, có 404 tập thể và 677 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, được bình chọn từ cơ sở và được biểu dương, khen thưởng ở cấp huyện và tương đương; có 50 tập thể và 118 cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở cấp tỉnh; có 03 tập thể và 05 cá nhân có hình ảnh, việc làm cụ thể tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được Tỉnh ủy đề nghị Bảo tàng Hồ Chí Minh chọn để trưng bày tại triển lãm cấp Trung ương năm 2014 và 2015. Đồng thời, Tỉnh ủy đã trao giải thưởng sáng tác, quảng bá 30 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong đó có 10 tác phẩm tiêu biểu được đề nghị dự thi ở cấp Trung ương. Với những kết quả đạt được trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, năm 2014, nhân dân và cán bộ tỉnh Quảng Ngãi vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Trong những năm tới, phát huy kết quả đạt được, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội. Quảng Ngãi luôn khắc ghi lời dạy của Người “Thi đua là yêu nước - Yêu nước thì phải thi đua” và hàng năm trong vườn hoa của phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Ngãi sẽ lại nở rộ những bông hoa đẹp nhất kính dâng lên Người./.

Thanh Hiếu 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất