Chủ Nhật, 23/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 20/5/2021 16:31'(GMT+7)

Vĩnh Phúc: Ký kết chương trình phối hợp thực hiện Quy chế 238

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thực hiện Quyết định số 238 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”, Thông tri số 02-TT/TU, ngày 28/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Lãnh đạo thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chủ động phối hợp với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng các Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025.

Mục đích của chương trình nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp; triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế 238 của Ban Bí thư và Thông tri 02 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ trên địa bàn tỉnh; góp phần tạo sự ổn định, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nội dung phối hợp tập trung vào định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các đề án, dự án, chương trình trọng điểm của tỉnh triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025.

Phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bảo vệ môi trường; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị tham gia chương trình phối hợp đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan nhà nước các cấp, bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan để tích cực chủ động hợp tác, tạo điều kiện, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Khi xảy ra các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, các cơ quan liên quan trực tiếp đến vụ việc cần thông tin kịp thời tới Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để đề nghị phối hợp giải quyết.

Chương trình phối hợp được ký kết tạo điều kiện quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bảo Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất