Chủ Nhật, 21/7/2024
Xã hội
Thứ Tư, 9/10/2019 9:25'(GMT+7)

Sẽ giảm 100 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đến năm 2020

Hệ thống cơ sở GDNN sẽ được quy hoạch theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Hệ thống cơ sở GDNN sẽ được quy hoạch theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, trong khi chờ xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp  theo đúng quy định, ngành đã chủ động triển khai quy hoạch.

Tính chung trong 2 năm 2018 và 2019 sẽ giảm 100 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, đạt 16%, vượt trước mục tiêu Nghị quyết 19 – NQ/TW đề ra là đến năm 2021 giảm ít nhất 10%. Cụ thể: năm 2018 giảm được 35 trường; 6 tháng năm 2019 giảm được 24 trường, hiện  đang nhận được đề nghị của 24 địa phương đề nghị sáp nhập 10 trường cao đẳng, 32 trường trung cấp.

Bên cạnh đó, triển khai quy hoạch 45 trường chất lượng cao, 134 ngành, nghề trọng điểm. Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp mạng lưới theo Nghị quyết 19 - NQ/TW và Nghị quyết 08 - CP về tiếp tục đối mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn có tình trạng một số nơi làm vội vàng, sắp xếp mang tính hành chính, cơ học. Sáp nhập cả trường đặc thù như: Văn hoá nghệ thuật, y tế vào trường kinh tế, kỹ thuật; sai quy trình, thẩm quyền, không xin ý kiến cơ quan quản lý nhà nước; thu hồi đất đai chuyển mục đích sử dụng khác. Khắc phục tình trạng này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các bộ, ngành địa phương bám sát mục tiêu, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết và hướng dẫn để có lộ trình phù hợp, hiệu quả.

Về quy hoạch mạng lưới hệ thống, theo Dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, phấn đấu tinh gọn hệ thống, giảm đầu mối cơ sở đồng thời tăng mạnh quy mô tuyển sinh. Cụ thể: Đến năm 2021 mỗi năm giảm tối thiểu 2,5% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, quy mô tuyển sinh đạt 2,6 triệu người/năm; giai đoạn 2021 – 2025 mỗi năm giảm tối thiểu 2% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, đặt mục tiêu quy mô tuyển sinh đạt 4,6 triệu người/năm./.

P.Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất