Chủ Nhật, 16/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Hai, 12/10/2020 14:46'(GMT+7)

Tăng cường vai trò cấp ủy trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân

1. Để tạo đà cho kinh tế huyện phát triển, trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư 7 công trình trọng điểm trên địa bàn, gồm: Công viên huyện, bê tông hóa bờ kè Suối Xa Cách, hạ tầng thủy lợi, hạ tầng văn hóa giáo dục, dự án đường ĐT 790 B, dự án đường Đất Sét - Bến Củi, dự án đường ĐT 782 - 784. Ngoài ra, còn xây dựng dự án Nhà máy Điện năng lượng mặt trời 1, 2 với diện tích 378,36 ha; dự án đầu tư bảo vệ phát triển rừng kết hợp phát triển du lịch sinh thái tại Đảo Nhím - Hồ Dầu Tiếng,với diện tích 431,9 ha.
Xác định các dự án được đầu tư trên địa bàn là đòn bẩy quan trọng để huyện phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ, chính quyền huyện Dương Minh Châu với quyết tâm chính trị cao, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tập trung triển khai, quán triệt, nêu cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, công tác vận động, tuyên truyền kết hợp thuyết phục của Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Hội nghị đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền vận động gặp không ít khó khăn, vướng mắc do có sự thay đổi, điều chỉnh đối với một số hạng mục; công tác xác định nguồn gốc đất, thẩm định phương án, áp giá bồi thường và thu hồi đất còn nhiều bất cập, ảnh hưởng đến tư tưởng của Nhân dân. Một số hộ dân bị ảnh hưởng trong các dự án khi thu hồi đất không đồng ý với giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nên phát sinh khiếu nại; nhất là đối với những dự án triển khai công tác bồi thường kéo dài hoặc khiếu nại của công dân có tâm lý so sánh mức giá giữa các dự án liền kề nhưng giá khác nhau. Còn tình trạng một bộ phận nhân dân bị xúi giục, lôi kéo, kích động viết đơn khiếu nại gây mất ổn định tình hình tại địa phương và gây dư luận không tốt cho nhân dân. Nhận thức của một số người dân về chính sách, pháp luật về đất đai còn hạn chế. 
Để khắc phục những khó khăn, hạn chế trên, cấp uỷ huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan có liên quan đến các dự án định kỳ hàng tuần, tháng báo cáo tiến độ thực hiện, giải quyết những khó khăn vướng mắc, đặc biệt là khâu điều tra, khảo sát, xây dựng phương hỗ trợ, bồi thường, tái định cư. Chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo, các tổ tuyên truyền vận động tập trung xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ từng tổ, từng nhóm công tác, rà soát, cập nhật thông tin, đánh giá và có biện pháp với từng hộ cụ thể; gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ, thông tin các dự án đều công khai niêm yết đầy đủ rõ ràng về giá cả, về loại đất… Những trường hợp thắc mắc được cấp uỷ, chính quyền, mặt trận, đoàn thể đối thoại giải quyết hợp tình, hợp lý; cấp ủy đảng, chi đảng bộ nơi có dự án triển khai, lên phương án, phân công nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể đi vận động, đồng thời phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt (57 nhóm/375 thành viên cốt cán) trong công tác tuyên truyền.
 Quan tâm công tác tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân thấy được lợi ích lâu dài cho xã hội và gia đình, không vì lợi ích riêng mà ảnh hưởng đến sự phát triển chung của huyện. Đặc biệt là cán bộ đảng viên phải gương mẫu chấp hành và vận động, thuyết phục người thân đồng thuận giao đất. Địa phương còn khai thác, phát huy hiệu quả tuyên truyền qua mạng xã hội, gắn với tăng cường nắm bắt thông tin và tình hình tư tưởng nhân dân trong các dự án để định hướng dư luận, kịp thời động viên cổ vũ và phản bác thông tin sai trái có liên quan đến dự án.
Đồng thời, chỉ đạo Ban Dân vận Huyện uỷ phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, chỉ đạo khối dân vận cơ sở, nhất là những địa phương có nhân dân thuộc diện giải phóng mặt bằng, di dời, tái định cư, tổ chức tuyên truyền cho nhân dân nắm vững chủ trương, cơ chế chính sách đối với việc bồi thường. 
Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, “luôn gần dân, trọng dân, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, giải quyết công việc hài hòa, thấu tình đạt lý”, cùng với sự nỗ lực, kiên trì của cả hệ thống chính trị, những băn khoăn, vướng mắc của Nhân dân dần được tháo gỡ. 
Một số gia đình đảng viên đã gương mẫu tiên phong thực hiện chủ trương của Đảng, đặc biệt là dự án đường ĐT 790B, có 07 hộ do chậm trả tiền và ảnh hưởng sốt đất có khiếu nại đã đồng ý nhận tiền bồi thường, không phải cưỡng chế; một số hộ ban đầu có ý kiến gay gắt cũng đã nhận tiền bồi thường. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội cũng được quan tâm, nhất là đối với những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp người dân ổn định cuộc sống. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành dự án Điện mặt trời, Đảo Nhím, đường ĐT 790B, công viên huyện, bờ kè suối Xa Cách, hạ tầng thủy lợi, văn hóa giáo dục với gần 1000 hộ đồng thuận. Hiện nay, các ngành chức năng huyện đang tiếp tục thực hiện phương án hỗ trợ, bồi thường tuyến đường Đất Sét - Bến Củi và ĐT 782, 784. 
Những kết quả trên đã mang lại hiệu ứng xã hội tốt và sự đồng thuận của người dân, dư luận đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Dự án công viên huyện, bờ kè suối Xa Cách, đường 790 B hoàn thành đã làm cho trung tâm huyện thêm khởi sắc, các tuyến đường (Đất Sét - Bến Củi, 782-784) đã và sẽ kết nối giao thương giữa các địa phương, làm thay đổi bộ mặt xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 
2. Từ thực tế những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền vận động nhân dân, huyện Dương Minh Châu rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
Một là, xác định công tác giải phóng mặt bằng là việc làm khó, phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người dân và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự tại cơ sở. do đó, cần có sự tập trung vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Trong đó, vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai một cách đồng bộ, nhất quán, kịp thời, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân.
Hai là, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, chấp hành và tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm “kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, liên tục và xuyên suốt” trong quá trình thực hiện; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, quan tâm đảm bảo lợi ích chính đáng của Nhân dân, đi đôi với nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao của Nhân dân đối với công tác giải phóng mặt bằng.
Ba là, để tạo lòng tin của Nhân dân trong việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, huyện cần tăng cường kiểm tra, rà soát, không để xảy ra sai sót trong khâu lập hồ sơ. Đồng thời, quan tâm đối thoại, giải quyết thỏa đáng, kịp thời các trường hợp khiếu nại để đảm bảo an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội.
Bốn là, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo; quyết liệt trong chỉ đạo, quản lý, điều hành; linh hoạt trong xử lý tình huống. Tăng cường trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; tích cực cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.
3. Để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ liên quan trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là triển khai các công trình, dự án trọng điểm, đột phá chiến lược của huyện và của tỉnh, trong thời gian tới, Huyện ủy Dương Minh Châu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
Thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng, thông tin đầy đủ về việc triển khai thực hiện các dự án kinh tế - xã hội trọng điểm trên địa bàn.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với yêu cầu công tác dân vận trong tình hình mới. Lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống dân vận, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội làm nồng cốt trong các phong trào, cuộc vận động, phát huy tinh thần đoàn kết, tạo đồng thuận xã hội.
Tăng cường phối hợp, nắm bắt dư luận xã hội và đề xuất chính quyền các cấp tiến hành đối thoại và có giải pháp giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; phát huy vai trò của các nhóm tuyên truyền nòng cốt và qua hệ thống trên mạng xã hội; động viên Nhân dân khắc phục những khó khăn trước mắt, bàn giao mặt bằng cho dự án đúng tiến độ, thời gian.
Tham gia giám sát việc kiểm kê áp giá, chi trả đền bù, thực hiện công khai, dân chủ, công bằng, đúng pháp luật; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân tiêu biểu; đồng thời phản ánh, phê phán những biểu hiện tiêu cực, để tạo sự đồng thuận và thống nhất trong công tác giải phóng mặt bằng./.

 

Võ Văn Khởi

Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ,

Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ,

Chủ tịch UBMTTQ huyện Dương MInh Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất