Thứ Bảy, 15/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Năm, 7/11/2019 14:17'(GMT+7)

Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới

Lực lượng vũ trang tỉnh tham gia diễn tập ứng cứu sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh “ĐN 2019”

Lực lượng vũ trang tỉnh tham gia diễn tập ứng cứu sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh “ĐN 2019”

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, tỉnh Đồng Nai luôn xác định rõ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược trọng yếu, trong đó xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về mọi mặt gắn với phát triển kinh tế- xã hội trong tình hình mới được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện có hiệu quả, đảm bảo phát triển đi đôi với bảo vệ vững chắc những thành quả kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh…

QUÁN TRIỆT NGHIÊM TÚC NGHỊ QUYẾT

Đồng Nai là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, là địa bàn quan trọng trong thế trận phòng thủ của Quân khu 7. Đồng thời cũng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc (36 dân tộc anh em), đa tôn giáo (8 tôn giáo lớn), 41 tổ chức tôn giáo đang hoạt động với 65% dân số có đạo; 32 khu công nghiệp được phê duyệt đi vào hoạt động, thu hút hơn 2.000 dự án đầu tư, với trên 1,2 triệu lao động (nhập cư chiếm 60%)…

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về thiên tai.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về thiên tai.

Với đặc điểm trên, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị xây dựng khu vực phòng thủ gắn với phát triển kinh tế - xã hội là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong đó, xây dựng khu vực phòng thủ gắn với củng cố quốc phòng an ninh vững chắc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tạo thuận lợi cho hoạt động của khu vực phòng thủ vững chắc, quan tâm bảo vệ Tổ quốc từ xa, từ sớm ngay trong thời bình. 

Nắm vững những quan điểm trên, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang toàn tỉnh đã quán triệt sâu sắc nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định 152/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản của Quân khu 7, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ cho trên 900 cán bộ chủ chốt, từ đó quán triệt tiếp tục cho cán bộ, đảng viên nắm vững những yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới; đồng thời chỉ đạo xây dựng các tiềm lực về chính trị, kinh tế - xã hội trong khu vực phòng thủ, chăm lo xây dựng các tổ chức vững mạnh, tạo “thế trận lòng dân” vững chắc và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các cấp đảm bảo yêu cầu, an toàn tuyệt đối. Đồng thời, thông qua diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh “ĐN-14” và “ĐN 2019” cùng chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, chiến đấu phòng thủ cấp xã hàng năm để tổ chức tập huấn, quán triệt những nội dung chủ yếu về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, cơ chế lãnh đạo của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 

Qua đó, tạo nên sự chuyển biến rõ nét về nhận thức từ mô hình xây dựng huyện thành “pháo đài quân sự”, tỉnh thành "đơn vị chiến lược" đến xây dựng huyện, tỉnh thành khu vực phòng thủ với yêu cầu: "Xây dựng về chính trị là cốt lõi, kinh tế - văn hóa - xã hội là trọng tâm, quốc phòng - an ninh là trọng yếu". 

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Đồng Nai đã chỉ đạo cấp ủy trực thuộc tỉnh, các địa phương tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên theo phân cấp nhằm quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của cấp trên về xây dựng khu vực phòng thủ, cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể sát với tình hình xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh; xây dựng quy chế hoạt động, thành lập cơ quan giúp việc của Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh về chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh theo từng năm, từng giai đoạn; tổ chức quán triệt, hướng dẫn, triển khai sâu rộng đến các cấp, các ngành và toàn dân; làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú kết hợp với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành trong thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X)...

HIỆU QUẢ THỰC TẾ

Trong 10 năm xây dựng khu vực phòng thủ và nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho trên 262 ngàn lượt người, trong đó có trên 15,6 ngàn lượt chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo; trên 1,1 triệu học sinh, sinh viên. Trong sự việc tháng 5/2014 Trung Quốc hạ đặt trái phép Giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu phối hợp với các ngành tuyên truyền kiến thức quốc phòng an ninh cho 36 ngàn lượt học sinh, sinh viên, hơn 700 ngàn lượt công nhân lao động, góp phần nâng nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc… Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được giữ vững ổn định, tạo thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển mọi mặt của tỉnh.

Khi thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng khu vực phòng thủ, nhất là tiềm lực mọi mặt cho khu vực phòng thủ, tỉnh Đồng Nai quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền các cấp, đặc biệt là vận hành tốt cơ chế trong xây dựng khu vực phòng thủ có chất lượng; cơ quan quân sự, công an và các ngành, đoàn thể phát huy tốt vai trò tham mưu trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ. 

Các ban chỉ đạo: khu vực phòng thủ, Phòng thủ dân sự, Phòng không nhân dân… thường xuyên được kiện toàn, có quy chế hoạt động đúng quy định; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp về nhiệm vụ quốc phòng an ninh; góp ý kiến đề xuất trong các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh trong khu vực phòng thủ. Do vậy, khi phát sinh các tình huống về an ninh trật tự, các lực lượng trong khu vực phòng thủ chủ động triển khai các phương án, giải pháp xử lý tình huống ngay từ cơ sở theo đúng cơ chế Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định, đặc biệt, trong sự việc các thế lực thù địch lợi dụng kích động người dân biểu tình, gây rối trật tự công cộng, phản đối dự Luật đơn vị hành chính đặc biệt, Luật an ninh mạng. 

Trong tháng 6/2018, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã vận hành, phát huy tối đa sức mạnh trong khu vực phòng thủ, chủ động xử lý các tình huống phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, khống chế lây lan, không phát sinh thành điểm nóng chính trị xã hội. Trong quy hoạch phát triển kinh tế các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đều gắn với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội thời bình vừa phù hợp với thế bố trí phòng thủ khi có chiến sự. Từ đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm của tỉnh giai đoạn 2008-2015 đạt gần 12% và trên 8% từ 2015 đến nay; tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 24,32% so với năm 2008…

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai đã phối hợp chặt chẽ cùng các đoàn thể chính trị thực hiện hiệu quả phong trào “lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”; tổ chức hàng trăm đợt công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân khắc phục thiên tai, bão lũ, xây dựng, trao tặng nhiều nhà tình thương, tình nghĩa, đóng góp to lớn vào thành công của tỉnh nhà trong việc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới với 132/132 xã, 11/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 31 xã đạt nông thôn mới nâng cao, góp phần quan trọng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong khu vực phòng thủ của tỉnh...

Điểm nổi bật trong xây dựng khu vực phòng thủ ở Đồng Nai là lực lượng vũ trang các cấp trong tỉnh được nâng chất về mọi mặt, làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh. lực lượng vũ trang Đồng Nai tập trung huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát nhiệm vụ và địa bàn tác chiến, 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 85% khá, giỏi. Tỉnh thường xuyên duy trì cơ sở vật chất hậu cần và lực lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu, đầu tư kinh phí mua sắm trang bị cho sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn có hiệu quả.

Lực lượng vũ trang các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền làm tốt nhiệm vụ diễn tập hằng năm theo kế hoạch. Riêng năm 2018, Đồng Nai đã diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh tại 3 địa phương Vĩnh Cửu, Tân Phú, Định Quán với kết quả đảm bảo các mục tiêu, kế hoạch đề ra, an toàn tuyệt đối. Đặc biệt năm 2019, tỉnh Đồng Nai được trên chỉ đạo thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh “ĐN 2019” đã tổ chức thành công, được Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Để tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và thực hiện tốt Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị của Quân ủy Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), thời gian tới, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc những văn bản chỉ đạo của trên, nhất là các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; đặc biệt sau khi có hướng dẫn của Trung ương, tỉnh sẽ tổ chức quán triệt 5 Chiến lược về Quốc phòng an ninh: Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Chiến lược Quân sự Việt Nam; Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Chiến lược An ninh mạng quốc gia và Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia; tập trung xây dựng tiềm lực mọi mặt trong khu vực phòng thủ, trong đó phải xác định rõ 3 thành tố: “Xây lực tiềm lực chính trị, văn hóa tinh thần là then chốt; tiềm lực kinh tế là trung tâm; tiềm lực quốc phòng an ninh là trọng yếu”; chú trọng thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ, tập trung xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ xa, từ sớm, chủ động sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Hai là, thường xuyên kiện toàn các tổ chức Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và  sức chiến đấu của các cấp ủy, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảm bảo đủ khả năng cụ thể hóa đường lối nghị quyết của Đảng và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ. 

Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, đường lối quan điểm quân sự - quốc phòng toàn dân của Đảng, Nhà nước, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi người trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ.  

Ba là, bảo đảm giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp của Đảng đối với quân đội, công an; phát huy vai trò của người đứng đầu, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền về quốc phòng và an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc; thực hiện tốt phương châm lấy dân làm gốc, làm cơ sở để xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc trong tình hình mới.

Bốn là, phát huy vai trò, chức năng của các cấp, các ngành, nhất là vai trò tham mưu, đề xuất, tính sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất trong triển khai thực hiện xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ; phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó lấy xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh làm nòng cốt, kiên quyết đấu tranh; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra ngay từ cơ sở.

Năm là, xây dựng khu vực phòng thủ phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh. Xây dựng lực lượng vũ trang có số lượng phù hợp, chất lượng tổng hợp được duy trì và nâng cao, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống và đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu; xây dựng cơ quan quân sự và công an các cấp có trình độ năng lực tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền trong xây dựng khu vực phòng thủ./.

Hồ Thanh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất