Thứ Bảy, 20/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 25/10/2018 14:15'(GMT+7)

Thái Nguyên: Chú trọng các chương trình, đề án, đề tài tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ngày 25/10, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, trong đó có Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 8/2/2018 của Ban Bí thư về “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”.

Các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thường trực các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và tương đương; đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh.

Hội nghị được nghe các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo một số ngành quán triệt nội dung các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương; kế hoạch và chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn.

Quang cảnh Hội nghị

Quán triệt việc thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thành, thị ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế lựa chọn tổng kết, nghiên cứu những vấn đề thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ; nhất là những mô hình mới, cách làm hay, giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc đề xuất Ban Chỉ đạo tổng kết, nghiên cứu của tỉnh chỉ đạo.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có một thuận lợi rất lớn, đó là Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 10/10/2016 về “Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản; tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020”. Mặc dù triển khai cách đây gần 2 năm, nhưng những nội dung thực hiện trong Đề án số 04 đã bao hàm khá đầy đủ các nội dung so với yêu cầu của Chỉ thị số 20. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 20, các cấp ủy cần gắn với thực hiện thật tốt các nội dung mà Đề án số 04 của Tỉnh ủy đã chỉ ra.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đặc biệt, trong công tác nghiên cứu lý luận, cấp ủy các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các chương trình, đề án, đề tài tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phục vụ việc xây dựng nghị quyết, chỉ thị, kết luận của địa phương, đơn vị và các chủ trương, đường lối của Trung ương.../.

Tin, ảnh: Trần Thép
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất