Thứ Tư, 22/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Bảy, 3/7/2021 14:23'(GMT+7)

Hà Nam: Tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành tốt công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Ngày 2/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo sơ kết, 6 tháng đầu năm, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, đạt kết quả tích cực. Cơ quan tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, quán triệt, thực hiện kịp thời, toàn diện nhiệm vụ công tác tuyên giáo, nhất là về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết 04 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới”; sơ kết Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), triển khai Kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 gắn với học tập chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc” bằng hình thức phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực.

Công tác định hướng hoạt động báo chí, văn hóa, văn nghệ; nắm bắt, phản ánh diễn biến tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân đảm bảo kịp thời. Công tác tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được đẩy mạnh; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội... góp phần nâng cao nhận thức của CBĐV, nhân dân, giữ vững ổn định về tư tưởng, tạo khí thế thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Cơ quan tuyên giáo các cấp trong tỉnh thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Trong đó, tập trung làm tốt công tác tham mưu tổ chức quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, nhất là nghị quyết chuyên đề của BTV, BCH Đảng bộ tỉnh; tham mưu triển khai thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trọng tâm là triển khai thực hiện tốt nội dung chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”; xây dựng mô hình điểm gắn với tiếp tục nhân rộng những mô hình làm theo Bác đang phát huy hiệu quả; tổ chức tốt hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021; làm tốt công tác phối hợp cung cấp thông tin; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; tham mưu cho ban chỉ đạo 35 các cấp làm tốt công tác đấu tranh, phản bác các tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch; tích cực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng- “Búa Liềm vàng” lần thứ VI năm 2021...

Nhật Minh (Tổng hợp)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất