Thứ Tư, 22/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 1/7/2021 9:38'(GMT+7)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Trao thẻ báo cáo viên nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao thẻ báo cáo viên cho các đồng chí báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao thẻ báo cáo viên cho các đồng chí báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối và cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe chuyên đề: “Xu hướng của truyền thông hiện đại và vai trò của báo chí truyền thông đối với hoạt động báo cáo tuyên truyền Nghị quyết của Đảng” do PGS. TS. Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà Báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người làm Báo, báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối trình bày.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối quán triệt một số điểm trong Quy chế hoạt động đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Khối công bố Quyết định báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối và trao thẻ cho 30 đồng chí báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của các đồng chí báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện tốt Quy chế báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối; duy trì tốt giao ban định kỳ, đảm bảo chế độ cho đội ngũ báo cáo viên và thường xuyên kiện toàn đội ngũ báo cáo viên. 

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Lâm nghị các đồng chí báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tích cực, phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung vào một số nhiệm vụ tuyên truyền cụ thể như sau:

Thứ nhất, tuyên truyền tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tuyên truyền nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Thứ hai, tiếp tục tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, phân công nhiệm vụ của các thành viên sau bầu cử; tuyên truyền kết quả các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Thứ ba, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ tư, tuyên truyền Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Thứ năm, tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc tiêm phòng vaccine; tuyên truyền Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế, xã hội.

Thu Hằng

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất