Thứ Năm, 20/6/2024

Trao đổi về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị và bố trí biên chế cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ Khối

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thường trực đảng ủy, lãnh đạo ban tổ chức các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối và cán bộ, công chức Ban Tổ chức Đảng ủy Khối. 

Báo cáo đề dẫn tại Hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối nhấn mạnh, hiện nay, toàn Đảng bộ Khối có 61 tổ chức đảng trực thuộc (34 đảng bộ cấp trên cơ sở và 27 đảng bộ cơ sở) với hơn 8 vạn đảng viên, trong đó có 1.272 cấp ủy viên, 361 ủy viên ban thường vụ, 102 phó bí thư, 57 bí thư cấp ủy.

Hiện nay, 34 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối đang thực hiện 02 quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, theo đó: 28 đảng bộ   thực hiện theo Quy định số 215-QĐ/TW ngày 05/12/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; 06 đảng bộ thực hiện theo Quy định số 34-QĐ/TW ngày 14/10/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương.

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, trong 28 đảng ủy cấp trên cơ sở thực hiện theo Quy định số 215-QĐ/TW cũng chưa thống nhất về việc lập cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc của đảng ủy và việc bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác đảng, thể hiện: nhiều đơn vị chưa bố trí đủ số lượng cán bộ chuyên trách trong tổng biên chế của đơn vị; các chức danh lãnh đạo chuyên trách chủ yếu vẫn là kiêm nhiệm; việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ chuyên trách ở mỗi đảng bộ cũng khác nhau. Đối với 06 đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương thực hiện theo Quy định số 34-QĐ/TW, việc thực hiện biên chế và phụ cấp chức danh cũng đang còn nhiều lúng túng và gặp khó khăn.

Các đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối bố trí cán bộ chuyên trách công tác đảng cũng còn nhiều khó khăn, chỉ dừng lại ở việc “cấp ủy phân công cấp ủy viên phụ trách các mặt công tác văn phòng, tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận; các thành viên đều kiêm nhiệm”. Hiện nay, hầu hết cán bộ là kiêm nhiệm, một số ít được bố trí theo hướng bán chuyên trách, do vậy việc xếp hưởng phụ cấp chức vụ cơ bản là hưởng theo chức danh chuyên môn mà đồng chí đó đang đảm nhiệm…

Ngày 05/5/2022, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 35-KL/TW về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, theo đó, ban hành danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Tuy nhiên, trong Kết luận chưa thể hiện chức danh lãnh đạo cấp ủy, chức danh cán bộ chuyên trách công tác đảng của các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối và cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối. Vì vậy,  Ban Tổ chức Hội nghị đề nghị các đồng chí dự Hội nghị trao đổi, thảo luận để tổng hợp, đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo trình Trung ương xem xét, hướng dẫn cụ thể.

Tại Hội nghị, 11 ý kiến tham gia trao đổi, thảo luận của đại biểu đại diện 11 đảng bộ trực thuộc đã đánh giá cao nội dung tổ chức Hội nghị của Đảng ủy Khối và bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với báo cáo đề dẫn; đồng thời đi sâu phân tích cụ thể, rõ ràng một số bất cập, khó khăn, vướng mắc về chức danh, chức vụ và phụ cấp đối với cán bộ chuyên trách công tác đảng, biên chế cán bộ tại các đảng bộ trực thuộc và nêu những đề xuất, kiến nghị để Ban Tổ chức Hội nghị tổng hợp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, các đề xuất, kiến nghị của các đại biểu đóng góp tại Hội nghị và qua các phiếu khảo sát, Ban Tổ chức hội nghị xin tiếp thu, tổng hợp đầy đủ. Đặc biệt là những đóng góp, trăn trở của các đại biểu và các đề xuất, kiến nghị về tổ chức bộ máy, cán bộ chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm, danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương trong Đảng bộ Khối, Ban Tổ chức hội nghị sẽ nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo Trung ương và các cơ quan liên quan để hoàn thiện, bổ sung và hướng dẫn cụ thể trong thời gian sớm nhất.

PV

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất