Chủ Nhật, 23/6/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Bảy, 18/8/2018 16:2'(GMT+7)

Vĩnh Phúc: Hướng đến xây dựng người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hội nhập quốc tế

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam yêu cầu Hội Nông dân các cấp ở Vĩnh Phúc cần đổi mới nội dung hoạt động theo hướng “gần cơ sở, sát nông dân”, lấy hội viên nông dân sản xuất giỏi làm nòng cốt, lấy lợi ích chính đáng của nông dân làm động lực. Cần chú trọng xây dựng các chương trình, đề án, dự án, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể để nâng cao chất lượng tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, về khoa học, kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường. 

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì yêu cầu Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục nắm bắt nguyện vọng chính đáng, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nông dân, tạo điều kiện để nông dân được học tập, học nghề, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiếp cận nông nghiệp hiện đại thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, khơi dậy sức mạnh nội lực to lớn trong nông dân để tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua. 

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng Hội vững mạnh. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững. Đổi mới công tác tư vấn, hỗ trợ nông dân theo hướng phát triển các loại hình đối tượng sản xuất, kinh doanh gắn với hỗ trợ về vốn, vật tư, chuyển giao khoa học hiện đại. Vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, hướng đến xây dựng người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế để người nông dân thay đổi và tổ chức lại phương thức sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, tăng năng suất chất lượng nông sản… 

Nhiệm kỳ 2013-2018, Các cấp hội nông dân Vĩnh Phúc đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân trong tỉnh đóng góp hàng trăm tỷ đồng, hàng trăm ngàn m2 đất và hàng trăm ngàn ngày công lao động xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội còn nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho trên 32.000 lượt hội viên vay vốn với tổng dư nợ đạt gần 800 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân 50 tỷ đồng cho gần 1.400 lượt hội viên vay vốn và mỗi năm cung ứng từ 3.000- 3.500 tấn phân bón theo hình thức trả chậm cho nông dân. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững phát triển cả và bề rộng và chiều sâu. So với giai đoạn 2007-2012, số hộ có mức thu nhập từ 180- 200 triệu đồng/năm tăng gấp 5 lần, số hộ có mức thu nhập trên 500 triệu đồng/năm tăng gấp 3 lần; đời sống vật chất tinh thần của người nông dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. 

Nhân dịp này Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc năm 2017;  3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân được Trung ương Hội Nông dân tặng Bằng khen./. 

Nguyễn Thị Thảo/TTXVN 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất