Thứ Hai, 17/6/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Năm, 5/7/2018 16:17'(GMT+7)

Vĩnh Phúc: Nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và công tác cán bộ


Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự, có các đồng chí: Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức hội đặc thù.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tích cực triển khai các nội dung, chương trình, kế hoạch, thực hiện tốt các nghị quyết, đề án của tỉnh, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị.

Sau gần 2 năm thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, đến nay, 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh không thành lập thêm phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Toàn tỉnh đã có 8 sở, ban, ngành (chiếm 38%) giảm ít nhất 1 phòng, ban trực thuộc (vượt 3% so với yêu cầu của đề án). Tỉnh đã hoàn thành việc giải thể các Phòng Thanh tra, Pháp chế tại một số chi cục, giải thể Phòng Dân tộc thuộc UBND thành phố Phúc Yên. Năm 2017, tỉnh đã thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, một số huyện, thành phố. Toàn tỉnh đã giảm được 60 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt 6,78% so với tổng số đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016. Một số nhiệm vụ đã hoàn thành trước thời hạn như sáp nhập 6 trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh thành 1 đơn vị; sáp nhập các Ban Quản lý dự án và Bồi thường GPMB cấp huyện và một số phòng, ban của các đơn vị khác.

Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 1.432 biên chế, đạt 6,3% so với biên chế giao năm 2015 theo Nghị định 108 của Chính phủ và Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh với nguồn kinh phí chi trả và hỗ trợ là 79,2 tỷ đồng. Về việc sắp xếp cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố, đến hết quý I/2018, toàn tỉnh có 7.996 người hoạt động không chuyên trách, giảm 10.704 người so với trước. Từ năm 2018, các tổ chức chính trị-xã hội cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã được bố trí kinh phí hoạt động theo cơ chế khoán theo Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu một số kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc về sắp xếp tổ chức bộ máy như Ban quản lý Khu danh thắng Tây Thiên, Khu du lịch Tam Đảo; việc bố trí một số biên chế, cán bộ hợp đồng cho các đơn vị khi sắp xếp lại; khó khăn, vướng mắc trong việc giảm đầu mối phòng, giảm các trường THPT ở các huyện; khó khăn trong hoạt động sự nghiệp y tế, việc sắp xếp, quản lý các hoạt động chuyên ngành, các cơ sở y tế; sắp xếp một số đơn vị văn hóa nghệ thuật; một số trung tâm, chi cục ngành nông nghiệp, quỹ hỗ trợ HTX, một số hội đặc thù…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đánh giá cao kết quả sau gần 2 năm thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy và sau 8 tháng thực hiện Nghị quyết số 18, số 19 của Trung ương; sự chỉ đạo, điều hành có bài bản của các cấp, ngành, địa phương, sự đồng thuận của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng bộ máy, chất lượng cán bộ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn có nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; quyết tâm chính trị của một số cán bộ chủ chốt chưa cao, tiến độ còn chậm, chất lượng công việc sau giảm biên chế, năng lực cán bộ còn có những bất cập.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần quyết liệt chỉ đạo với quyết tâm cao, nhất là việc thực hiện những điểm mới tại Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của BCH Trung ương. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện tốt các mô hình thí điểm, kiêm nhiệm, đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường đổi mới công tác quản lý, tinh giản biên chế theo lộ trình của Trung ương; chủ động quản lý, sử dụng cán bộ, CCVC; tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, phân loại cán bộ, CCVC, thực hiện tốt các chính sách cải cách tiền lương của Trung ương. Đồng thời, chủ động, tích cực triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện các Nghị quyết số 18 và 19 của BCH Trung ương; phối hợp giải quyết những tồn đọng, tháo gỡ khó khăn, tăng cường kiểm tra, giám sát, cụ thể hóa cơ chế tài chính và những vấn đề liên quan trong thực hiện các nội dung Đề án 01 và các Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Đặng Quang Giới/Báo Vĩnh Phúc

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất