Thứ Năm, 25/7/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Tư, 20/3/2024 8:40'(GMT+7)

Vĩnh Phúc: Kiểm tra kiến thức, nâng cao ý thức tự học, tự đào tạo của cán bộ, công chức

Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra đối với tối thiểu 50% cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện (trừ đơn vị sự nghiệp y tế và giáo dục) về kiến thức đã được cơ quan triển khai tự đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Nội dung tập trung chủ yếu gồm: Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng; Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Quy chế văn hóa công vụ và kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo từng ngành, lĩnh vực. Hình thức kiểm tra do tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương quyết định bằng hình thức trắc nghiệm hoặc kiểm tra viết. Những trường hợp không đạt sẽ phải tham dự kỳ kiểm tra tiếp theo.

UBND tỉnh yêu cầu, việc kiểm tra kiến thức phải căn cứ vào vị trí việc làm theo ngành, lĩnh vực chuyên môn của các cơ quan, đơn vị. Nội dung và hình thức kiểm tra phải khoa học, đảm bảo đánh giá khách quan về trình độ, năng lực thực sự của cán bộ. Công tác kiểm tra được yêu cầu thực hiện công khai, minh bạch và không gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan.

Các cơ quan và địa phương thành lập hội đồng kiểm tra kiến thức gồm 5 hoặc 7 người, thành phần gồm: lãnh đạo, người đứng đầu bộ phận giúp việc về công tác cán bộ và một số phòng, ban chuyên môn. Thời gian các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kiểm tra kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 hoàn thành trước ngày 16/10/2024. Kết quả được sử dụng là một trong những tiêu chí để quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và đánh giá, xếp loại chất lượng, thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh hiện có khoảng hơn 27.200 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 100% công chức cấp tỉnh và cấp huyện làm nhiệm vụ chuyên môn có trình độ Đại học trở lên; trong đó, tỷ lệ sau Đại học chiếm 45%; 100% công chức được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo đạt tiêu chuẩn điều kiện theo quy định; 90% công chức có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên./.

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất