Thứ Bảy, 15/6/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Ba, 23/11/2021 17:13'(GMT+7)

Vĩnh Phúc vẫn nằm trong top các địa phương tăng trưởng cao của cả nước

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu tại phiên họp.

Với tinh thần khẩn trương, tập trung cho công tác chống dịch, trước khi vào các nội dung luật định, Chủ tịch UBND Lê Duy Thành yêu cầu các cấp, ngành thực hiện nghiêm Chỉ thị 18 của UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng ở một số địa phương, cần quán triệt nguyên tắc “dĩ bất biến, ứng vạn biến” đặt sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết, an toàn về dịch nhưng vẫn tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; ứng phó thần tốc, linh hoạt, sáng tạo, thích ứng an toàn, hiệu quả với từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị và thời điểm cụ thể để đạt kết quả tốt nhất.

Mỗi địa phương, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để ứng phó linh hoạt, kịp thời với diễn biến dịch. Các địa phương cần tiếp tục quán triệt phương châm 4 tại chỗ, quyết tâm, nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn để hoàn thành mục kép đã đề ra.

Đánh giá sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong tháng 11/2021, Chủ tịch Lê Duy Thành nhấn mạnh: Cùng với thực hiện tốt các nội dung phục vụ cho các chương trình thường kỳ, tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021, đảm bảo sát thực tiễn và các yêu cầu đề ra. Trên cơ sở các ý kiến tham gia đóng góp của thành viên UBND, tỉnh sẽ sớm hoàn thành chương trình công tác năm 2022 để trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước kỳ họp HĐND sắp tới.

Báo cáo kết quả phát triển KT- XH nêu rõ: Năm 2021, dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình KT- XH của tỉnh tiếp tục ổn định, Vĩnh Phúc vẫn nằm trong tốp các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước.

Ước hết năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 32.000 tỷ đồng, đạt trên 104 % dự toán được giao. Đặc biệt, thu hút đầu tư dự kiến đạt trên 1 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, tiếp tục khẳng định Vĩnh Phúc là điểm đến an toàn, hấp dẫn các nhà đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa, GDĐT có bước phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh, quốc phòng được giữ vững...

Tham gia ý kiến vào nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành khẳng định, tốc độ tăng trưởng ở mức 7,36% báo cáo đưa ra chưa phản ánh đúng tình hình phát triển KT- XH của tỉnh trong năm 2021, đây vẫn là con số được cập nhật từ 9 tháng đầu năm.

Vì vậy, trong thời gian sớm nhất, Cục Thống kê cần rà soát, cập nhật lại số liệu của từng ngành, lĩnh vực, từ đó, tính toán, đưa ra tốc độ tăng trưởng kinh tế chuẩn xác nhất.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo bảo đảm kết cấu khoa học, ngắn gọn, trong đó, tách phần số liệu vào phụ lục riêng; bổ sung thêm thuận lợi, khó khăn, công tác chỉ đạo điều hành; đánh giá sâu hơn về định hướng, phân bổ vốn đầu công trong năm 2022 theo hướng giảm số lượng, tăng quy mô, chất lượng công trình; phân bổ sớm, phân bổ nhanh và nâng mức trần của tỉnh tăng thêm 50% so với mức Trung ương giao, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.

Đồng thời, đánh giá rõ hơn số liệu về tín dụng, ngân hàng; thu hút đầu tư; công tác hỗ trợ đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

Đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh, đây là một nội dung quan trọng nhằm thực hiện khâu đột phá về công tác cán bộ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Quy định được ban hành sẽ chấn chỉnh văn hóa công sở, quy định rõ chuẩn mực đạo đức lối sống, văn hóa công vụ của cán bộ, công chức. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án về nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ CB, CCVC các cơ quan, đơn vị.

Cần tạo môi trường và điều kiện làm việc tốt nhất cho các bộ công chức, viên chức; tổ chức lấy ý kiến các sở, ban, ngành, huyện, thành phố về nội dung Đề án, góp phần nâng cao chất lượng thực thi công vụ của CB, CCVC các cơ quan, đơn vị tỉnh trong thời gian tới.

Phiên họp cũng đã bàn, thống nhất ý kiến vào báo cáo công tác quản lý nhà nước tháng 11 và nhiệm vụ tháng 12/2021; báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và UBND các huyện, thành phố tháng 11/2021; các báo cáo về đầu tư công, tài chính ngân sách và các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng khác trình kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

Thu Thanh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất