Thứ Tư, 22/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 30/6/2021 10:14'(GMT+7)

Kiên Giang: phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các cơ quan trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội

Đại diện các đơn vị tham gia ký kết kế hoạch và quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước. Ảnh: Xuân Đỗ.

Đại diện các đơn vị tham gia ký kết kế hoạch và quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước. Ảnh: Xuân Đỗ.

Theo đó, hằng năm, các cơ quan dân cử, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tư pháp cấp tỉnh có ký kết lựa chọn vấn đề, nội dung cụ thể cần phối hợp hoặc theo thời điểm của các đề án, dự án, chương trình, nghị quyết hay vấn đề, vụ việc… phù hợp chức năng, nhiệm vụ và quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và thông báo cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biết; đồng thời cung cấp đầy đủ cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biết để thông tin, tuyên truyền (trừ các văn bản mật, văn bản có nội dung nhạy cảm). Trên cơ sở đó, mời Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự, tham gia các hoạt động cần thiết của nội dung cần phối hợp; phối hợp sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động phối hợp.

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X) cho thấy sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp là hết sức cần thiết; mối quan hệ giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trên cơ sở kết quả đạt được và thực hiện Quyết định số 238-QĐTW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 170-HD/BTGTW, ngày 26/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 93-CV/TU, ngày 10/3/2021 về quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế số 238 của Ban Bí thư, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện bằng hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với việc chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Nội dung phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các cơ quan là: - Với Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp trong triển khai các đề án, dự án, chương trình trọng điểm về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh có ảnh hưởng đến di tích lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo; giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc; thông tin về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; - Với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, phối hợp tuyên truyền thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh hằng năm; - Với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, phối hợp trong tuyên truyền, định hướng dư luận về khởi tố, điều tra, truy tố các vụ án lớn, án điểm, dư luận quan tâm; - Với Tòa án nhân dân tỉnh, phối hợp trong tuyên truyền, định hướng dư luận trong xét xử các vụ án lớn, án điểm, dư luận xã hội quan tâm; - Với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp trong tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ tàu cá và ngư dân nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá của tỉnh khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; - Với Sở Thông tin và Truyền thông, phối hợp trong công tác định hướng báo chí thông tin tuyên truyền về chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế-xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; những vấn đề nổi cộm mà báo chí phản ánh liên quan đến địa phương; - Với Sở Y tế, phối hợp trong công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân về phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung nâng cao chất lượng thẩm định, đánh giá tác động xã hội và dự báo tình hình tư tưởng về các đề án, dự án, chương trình, nghị quyết hay vấn đề, vụ việc… được xác định trong kế hoạch phối hợp; chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền; chủ động nắm bắt tình hình trong dư luận, phát hiện kịp thời các vấn đề bức xúc, phối hợp thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; huy động, sử dụng linh hoạt, hiệu quả các loại hình tuyên truyền trực quan sinh động, tuyên truyền qua báo chí, họp báo, phát thanh-truyền hình, tuyên truyền miệng, các trang mạng xã hội… Chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả công tác theo dõi phát hiện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, kích động nhân dân, ngăn cản việc triển khai thực hiện trong nội bộ, các tầng lớp nhân dân và các đối tượng có liên quan.

Các kế hoạch phối hợp được ký kết là các cơ quan, đơn vị xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; được triển khai chặt chẽ, cụ thể thành 03 giai đoạn. Việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch phối hợp đảm bảo tính khả thi, thiết thực và hiệu quả nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh hằng năm và giai đoạn 2021-2025, chủ động ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngoài các kế hoạch phối hợp cụ thể hóa thực hiện Quyết định số 238-QĐTW của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã ký kết kế hoạch phối hợp thông tin về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm chủ động thông tin công khai trong nội bộ và tuyên truyền rộng rãi ra nhân dân các chủ trương, biện pháp và kết quả lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhất là việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, những kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, hiệu quả hoạt động sau khi kiện toàn sắp xếp; vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc nêu gương của cán bộ, đảng viên; những mô hình tốt trong việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh./.

Duy Quyên

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất