Thứ Bảy, 20/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 16/9/2020 9:14'(GMT+7)

5 bài học kinh nghiệm từ kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 – 2025

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kết quả bầu cử ban chấp hành đảm bảo yêu cầu đổi mới

Theo Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Đảng bộ TPHCM có 63 đảng bộ quận, huyện và cấp trên cơ sở (gồm 24 đảng bộ quận, huyện, 39 đảng bộ cấp trên cơ sở), với 2.091 chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho biết, nhìn chung, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành các đảng bộ được chuẩn bị nghiêm túc, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu, các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân tham gia góp ý văn kiện. Cùng với đó là tranh thủ sự góp ý của các ban Thành ủy, các sở, ban - ngành TP và kết luận chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác và đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách địa phương, đơn vị để hoàn chỉnh, trình Đại hội.

Đối với công tác nhân sự, việc chuẩn bị nhân sự trước và trong đại hội của các đảng bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định, quy trình hướng dẫn của cấp trên, được sự chỉ đạo xuyên suốt của Tổ công tác, của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách, thẩm định của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Đảng đoàn HĐND TP (đối với nhân sự thường trực HĐND quận, huyện), Ban cán sự Đảng UBND TP (đối với nhân sự chính quyền), Ban Tổ chức Thành ủy trước khi trình Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt. Nhờ có sự chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, nên hầu hết nhân sự chủ chốt, nhân sự giới thiệu ứng cử ban thường vụ cấp ủy đều trúng cử cấp ủy khóa mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Khối Dân - Chính - Đảng TP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Khối Dân - Chính - Đảng TP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Kết quả bầu cử ban chấp hành đảng bộ quận, huyện và cấp trên cơ sở đảm bảo yêu cầu đổi mới không dưới 1/3 cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ đạt yêu cầu (cán bộ nữ đạt trung bình 27,28%, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi đạt trung bình 16,82%). Cấp ủy viên đều có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ cao cấp, cử nhân chính trị đạt 98,72%. Kết quả bầu ban thường vụ cấp ủy đảm bảo cơ cấu nữ (25,96%), tỷ lệ ủy viên ban thường vụ quận ủy, huyện ủy dưới 40 tuổi đạt trung bình 10,58%, các ủy viên ban thường vụ cấp ủy đều có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân. Các đồng chí bí thư, phó bí thư đều trúng cử với tỷ lệ cao.        

Đối với nội dung điều hành đại hội, cơ bản đạt yêu cầu đề ra, đại hội trù bị và đại hội chính thức đều có kịch bản chi tiết, các văn bản điều hành đại hội được chuẩn bị chu đáo, có phân công từng thành viên đoàn chủ tịch trình bày theo đúng chương trình đại hội, được Tổ công tác của Ban Chỉ đạo đại hội góp ý, thông qua.

Đại hội tại 63 đảng bộ quận, huyện, cấp trên cơ sở cũng đã bầu 388 đại biểu chính thức và 81 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng theo Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đến hết ngày 1/9/2020, Đảng bộ TPHCM đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội cấp huyện và tương đương. 

5 bài học kinh nghiệm

Từ kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm.

1. Đó là cấp ủy cấp trên phải quán triệt sâu, kỹ và chấp hành, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Trung ương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và hướng dẫn của các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy về chuẩn bị nội dung, quy trình công tác nhân sự và việc tổ chức đại hội. Cùng với đó là phát huy tốt vai trò tham mưu của các ban xây dựng Đảng của quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, kịp thời phát hiện xử lý hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên; duy trì việc tổ chức giao ban rút kinh nghiệm để chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội.

2. Về công tác chuẩn bị văn kiện trình đại hội, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở cần chỉ đạo xây dựng đề cương báo cáo tổng kết nhiệm kỳ sát hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, gợi ý các vấn đề trọng tâm bức xúc, phân tích đánh giá, phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia ý kiến để xây dựng dự thảo các văn kiện sát hợp, mang tính khả thi cao. Cần bố trí thời gian phù hợp để đại biểu tiếp tục thảo luận tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, qua đó phân tích đánh giá sâu những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đề xuất giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

3. Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở cần thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, định kỳ rà soát bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ. Song song đó là quan tâm bố trí, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ phát huy năng lực, sở trường, khẳng định được uy tín đối với đảng bộ; sớm luân chuyển, đề bạt bố trí cán bộ tiếp cận chức danh quy hoạch trước đại hội để bảo đảm đề án nhân sự đúng dự kiến và có tính thuyết phục cao. Trong đại hội, cần dành thời gian thỏa đáng thảo luận nhân sự, phân công ban thường vụ cấp ủy đương nhiệm quán triệt sâu, kỹ về yêu cầu cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia cấp ủy và dự kiến bố trí các chức danh sau đại hội để kết quả bầu cử đạt yêu cầu.

4. Riêng nội dung tổ chức điều hành đại hội, cấp ủy cần xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết, phân công cụ thể từng thành viên đoàn chủ tịch, nắm chắc chương trình, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy; nắm vững trình tự, thủ tục bầu cử theo Quy chế bầu cử trong Đảng, chủ động dự kiến những tình huống phát sinh để có biện pháp xử lý kịp thời.

5. Một trong những bài học kinh nghiệm quan trọng là trong quá trình chỉ đạo đại hội, các cấp ủy quận, huyện, cấp trên cơ sở cần phải nắm thật chắc tình hình đảng viên, đại biểu dự đại hội; quan tâm chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm để tạo niềm tin của Nhân dân địa phương và của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị, để tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức góp ý xây dựng văn kiện, chuẩn bị đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Trang điện tử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất