Chủ Nhật, 23/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Sáu, 10/11/2023 9:36'(GMT+7)

Agribank với hành trình đưa Nghị quyết “Tam nông” vào cuộc sống

Cho vay trực tiếp đến hộ nông dân, hướng đi thành công tạo dấu ấn, bản sắc của Agribank

Cho vay trực tiếp đến hộ nông dân, hướng đi thành công tạo dấu ấn, bản sắc của Agribank

DẤN THÂN MỞ ĐƯỜNG

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đều thống nhất, những chủ trương, chính sách đổi mới có vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và đời sống xã hội nông thôn. Theo đó, kinh tế nông nghiệp, nông thôn đóng vai trò quan trọng, là “tiền đề” cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên các lĩnh vực khác thành công. Nghị quyết 10 (ngày 5/4/1988) của Bộ Chính trị khóa VI về chuyển đổi cơ chế quản lý nông nghiệp đã mở đầu cho sự phát triển ngoạn mục của nông nghiệp, nông thôn nước ta là minh chứng tiêu biểu.

Trong hành trình đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống không thể không nói đến vai trò của Agribank - Ngân hàng gắn với sứ mệnh “Tam nông” từ những ngày đầu thành lập. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó, có thành tích xuất sắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong thời kỳ đổi mới. Sự ra đời của Agribank vì thế có thể xem như sự mở đường khai phá cho hành trình đổi mới nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam thoát ly khỏi nền nông nghiệp truyền thống dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước ta.

Triển khai Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị khóa VI về nông nghiệp ban hành ngày 5/4/1988, với những nội dung có tính đột phá, tạo bước phát triển mới rất quan trọng, tạo ra sinh khí mới cho nông nghiệp và nông thôn trong thời kỳ đổi mới, với tư tưởng “giải phóng sức sản xuất” cho nông nghiệp và nông dân; Agribank đã có những đóng góp quan trọng đối với thành công của các chương trình trọng điểm của Chính phủ thời điểm bấy giờ, như cho vay mía đường; tôn nền hoặc làm nhà trên cọc ở Đồng bằng sông Cửu Long; thu mua lương thực dự trữ xuất khẩu, thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá theo yêu cầu của Chính phủ; cho vay khắc phục hậu quả lũ lụt; cải tạo vườn tạp thành vườn chuyên canh, chương trình điện khí hóa, giao thông nông thôn, cho vay khôi phục nghề truyền thống… 35 năm hiện diện đồng hành gắn bó thủy chung cùng nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Agribank đã và đang khẳng định bản lĩnh của một ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam luôn gắn với sự vận động phát triển đi lên của nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam, trong đó mỗi “nông hộ” là một “tế bào” sống ngày càng lớn mạnh, cùng đưa kinh tế hộ ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế đất nước.

Cho vay hộ sản xuất hay còn gọi là chương trình tín dụng hộ được xem là một hướng đi thành công tạo dấu ấn, bản sắc của Agribank. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Agribank đã xác định việc chuyển hướng hoạt động theo hướng của ngân hàng thương mại, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm cho vay trực tiếp đến hộ nông dân. Từ thành công trong cho vay hộ nông dân, ngày 28/6/1991, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 202-CT chính thức chỉ đạo về việc làm thử cho vay vốn đến hộ sản xuất. Ngay sau đó, Tổng Giám đốc Agribank cũng đã ban hành văn bản 499/NHNo ngày 23-7-1991 về việc cho vay hộ nông dân như một sự cam kết luôn tiên phong và gắn bó với nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đến nay, sau 35 năm hoạt động, Agribank có gần 2.200 chi nhánh, phòng giao dịch, là ngân hàng thương mại duy nhất đang có mặt tại 9/13 huyện đảo trên cả nước; là đối tác tin cậy của hàng chục ngàn doanh nghiệp, hàng triệu hộ sản xuất. Agribank đã phát triển thành công trên 58.000 tổ vay vốn, mô hình điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng với trên 600 xe với gần 4.000 phiên giao dịch phục vụ hàng chục ngàn lượt khách hàng với mong muốn chuyển tải vốn và sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tiện ích đến mọi bản, làng, huyện đảo, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng của bà con nông dân, đặc biệt là khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, với phương châm “Agribank bảo đảm không để hộ nông dân nào có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả mà thiếu vốn”.

Cùng với sáng kiến cho vay tới hộ nông dân, thành lập tổ liên danh vay vốn, ngân hàng lưu động, Agribank cũng khởi xướng đề xuất sáng kiến thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo, tiền thân của Ngân hàng chính sách xã hội ngày nay, là công cụ quan trọng trong sự nghiệp xóa đói giảm nghèo được Chính phủ, Bộ, ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Từ thực tiễn đầu tư, phục vụ nông nghiệp, nông thôn, Agribank cũng đã chủ động xây dựng đề án và kiến nghị Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách tín dụng trong cho vay nông nghiệp, nông thôn như: Chỉ thị số 202/CT ngày 28/6/1991, Nghị định số 14/CP ngày 02/3/1993, Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn...

RỘNG ĐƯỜNG CHO “TAM NÔNG” PHÁT TRIỂN

Để khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách quan trọng; trong đó, chính sách tín dụng đã phát huy hiệu quả khi khơi thông dòng vốn vào khu vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần thúc đẩy sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực.

Sau 15 năm thực hiện, Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (khóa X), cả hệ thống chính trị nỗ lực triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, đạt được nhiều kết quả to lớn, cải thiện rõ rệt đời sống của đa số nông dân, đóng góp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Nông nghiệp tiếp tục phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất, duy trì tăng trưởng ở mức khá cao, khẳng định vị thế quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.

Trong 15 năm qua, ngành Ngân hàng được đánh giá là một trong những ngành có đóng góp lớn đối với sự phát triển của khu vực “Tam nông”. Hiện nay đã có tới 70 ngân hàng thương mại, hơn 1.100 quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng Chính sách xã hội tham gia cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn, trong đó, Agribank có tỷ trọng dư nợ tín dụng nông nghiệp nông thôn cao nhất (gần 50% dư nợ cho vay toàn hệ thống). Mô hình ngân hàng lưu động của Agribank và các điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội đặt tại hầu hết các xã, thôn, bản của 63 tỉnh, thành phố đã hỗ trợ tài chính và cung cấp dịch vụ ngân hàng tới đại đa số người dân trên phạm vi cả nước, kể cả người dân ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Kiên định theo đuổi mục tiêu phát triển “Tam nông”, Đảng ủy Agribank đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị đi đầu, nghiêm túc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, góp phần đạt mục tiêu chính sách đề ra. Trong hành trình 15 năm đưa Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đi vào cuộc sống, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn của Agribank luôn duy trì phù hợp với mục tiêu (65%-70% hàng năm), chiếm tỷ trọng lớn nhất trong dư nợ tín dụng “Tam nông” tại Việt Nam, tạo thế và lực mới cho vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. 

Agribank đóng góp vào thành công của Chương trình xây dựng Nông thôn mới, cải thiện đời sống của nhân dân ở khu vực nông thôn

Agribank đóng góp vào thành công của Chương trình xây dựng Nông thôn mới, cải thiện đời sống của nhân dân ở khu vực nông thôn

Với sứ mệnh phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Agribank tiếp tục tiên phong, chủ lực triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cung ứng trên 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, có đóng góp tích cực phát triển thị trường thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế, đặc biệt là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Sau 35 năm xây dựng và trưởng thành, Agribank đã duy trì được sự tăng trưởng ổn định cả về quy mô, cơ cấu, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Ngân hàng luôn đồng hành cùng với người nông dân trên khắp mọi miền Tổ quốc, theo nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với từng giai đoạn phát triển cụ thể; giúp người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn tài chính cần thiết, nâng cao đời sống và phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực đẩy lùi nạn tín dụng đen. 

Nhận thức vị trí, vai trò chủ lực của Agribank trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, Đảng ủy đã chỉ đạo Agribank xây dựng và triển khai Chiến lược kinh doanh 2016 - 2020, tầm nhìn 2030. Trong đó có chiến lược đưa vốn và dịch vụ ngân hàng đến từng hộ sản xuất, liên kết hợp tác với hội nông dân, phụ nữ, hội cựu chiến binh và đặc biệt là phối kết hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cấp cơ sở để đồng hành cùng doanh nghiệp và hộ sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn. Ngay cả quy chế cho vay khách hàng, Agribank cũng dành hẳn một phần quy định về “cho vay hỗ trợ khách hàng tháo gỡ khó khăn” khi gặp rủi ro trong sản xuất kinh doanh. Từ nhận thức cho đến hành động, Agribank cam kết chuẩn bị đủ nguồn vốn, đổi mới phương thức, đơn giản thủ tục, tiết kiệm chi phí cho vay để hạ lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội nhằm đóng góp nhiều hơn nữa đối với sự nghiệp phát triển “Tam nông”.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát và ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt trong đời sống kinh tế - xã hội, Agribank vẫn duy trì dòng vốn tín dụng tập trung vào sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; tăng trưởng tín dụng xanh, năng lượng sạch, ứng dụng công nghệ cao; hạn chế đầu tư vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao. Từ năm 2020 đến nay, gần 3,2 triệu khách hàng được Agribank điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, tổng số tiền lãi đã được giảm là hơn 5.600 tỷ đồng, đứng đầu các tổ chức tín dụng tại Việt Nam về tổng số tiền lãi đã giảm hỗ trợ khách hàng, góp phần tạo “đòn bẩy” phục hồi đối với mọi thành phần kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Thành công lớn nhất của Agribank là làm thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của người nông dân từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ chuyển sang liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao, góp phần phát triển kinh tế địa phương và thực hiện thắng lợi chương trình MTQG về xây dựng NTM. Đây là minh chứng rõ nét cho những đóng góp quan trọng của Agribank trong thành tựu 37 năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong vai trò cung ứng nguồn vốn tín dụng phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn nông thôn.

VÌ MỘT NỀN NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI, NÔNG DÂN VĂN MINH, NÔNG THÔN ĐỔI MỚI

Trên cơ sở tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và những bài học rút ra từ quá trình tổ chức thực hiện, trước bối cảnh mới, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số, tháng 6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 19-NQ/TW). Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Kinh tế Trung ương đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành để giao nhiệm vụ cho các tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị. Việc Bộ Chính trị có Kế hoạch triển khai Nghị quyết thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng ta về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, khắc phục các tồn tại trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW theo Kế hoạch số 09-KH/TW ngày 23/8/2022 của Ban Chấp hành Trung ương, ngày 30/5/2023, Đảng ủy Agribank đã ban hành Chương trình hành động số 27-CTr/ĐU-NHNo về thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW, Nghị quyết số 19/NQ-TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số, với những yêu cầu nghị quyết đề ra cao hơn để phù hợp với tình hình mới, toàn Đảng bộ và hệ thống Agribank quyết tâm cùng cả hệ thống chính trị, Đảng ủy Khối DNTW, ngành Ngân hàng quyết tâm đưa Nghị quyết số 19-NQ/TW đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo bước phát triển toàn diện, bền vững cho nông nghiệp, nông thôn; tạo sự chuyển biến rõ rệt cả về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân nhằm cụ thể hóa các mục tiêu đề ra của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII.

Đến Đại hội XIII của Đảng, xây dựng kinh tế tuần hoàn (KTTH) đã được  xác định là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Với ý thức phát triển tín dụng xanh sẽ góp phần phát triển kinh tế xanh, KTTH, Agribank đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp công nghệ cao, mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp theo định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp của Đảng và Chính phủ, đồng thời triển khai nhiều giải pháp góp phần cùng ngành Ngân hàng và hệ thống chính trị thực hiện thành công Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh.

 

Agribank quan tâm đầu tư các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp theo định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp của Đảng và Chính phủ.

Agribank quan tâm đầu tư các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp theo định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp của Đảng và Chính phủ.

Thời gian tới, Agribank quyết tâm triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm thúc đẩy tín dụng xanh, ngân hàng xanh, hỗ trợ phát triển bền vững thông qua triển khai áp dụng các tiêu chí ESG về môi trường - xã hội - quản trị doanh nghiệp toàn diện và hiệu quả trong toàn hệ thống Agribank; xác định mục tiêu cụ thể và xây dựng lộ trình triển khai trong ngắn hạn và dài hạn nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển tín dụng xanh, ngân hàng xanh và thu hút các nguồn vốn quốc tế xanh và bền vững. Agribank tiếp tục ưu tiên nguồn vốn và dịch vụ tài chính phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân; tiếp tục duy trì tỷ trọng dư nợ cho vay nông nghiệp từ 65-70% tổng dư nợ. Nghiên cứu và triển khai các sản phẩm tín dụng xanh, có chính sách ưu đãi, khuyến khích cho vay các dự án, phương án kinh doanh hiệu quả, thân thiện môi trường,… phù hợp với định hướng kinh doanh, phân khúc khách hàng, thị trường mục tiêu cũng như năng lực, thế mạnh của Agribank. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, Agribank đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh. Tiếp tục phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, tiện ích dựa trên ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, góp phần “xanh hóa” ngành Ngân hàng thông qua xây dựng thói quen thân thiện với môi trường cho khách hàng trong việc tiếp cận, sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai các biện pháp tổng thể để tăng cường năng lực cho cán bộ nhân viên trong việc thực hiện tín dụng xanh; tổ chức đào tạo, tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên về hoạt động ngân hàng xanh - tín dụng xanh; nâng cao ý thức sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; nâng cao trình độ nghiệp vụ thẩm định về rủi ro môi trường xã hội của các dự án.

Đảng ủy Agribank xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ, cần được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng; đồng thời xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với các cấp ủy, tổ chức đảng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn hoạt động của Agribank nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết và kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương; theo đó, thời gian tới, các cấp ủy Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung trọng tâm, bao gồm:

Thứ nhất, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới ở nơi cư trú, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã nội tại địa phương.

Thứ hai, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách về phí, lãi suất để hỗ trợ các vùng nông thôn, miền núi xây dựng kết cấu hạ tầng; cải thiện điều kiện sống, nhà ở cho nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, miền.

Thứ ba, nghiêm túc, chủ động thực hiện các giải pháp, chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát huy hiệu quả vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng về cung cấp tín dụng, cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn; Tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi để góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia và đảm bảo an sinh xã hội đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thứ tư, tham gia, phối hợp trong chuyển đổi số toàn diện ngành nông nghiệp (nếu có), tích cực thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số tại Agribank đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ thực sự trở thành động lực quan trọng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tham gia vào quá trình xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (nếu có) liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.

Thứ năm, hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu các sản phẩm nông, lâm nghiệp, ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến, nhất là công nghệ chế biến, bảo quản, công nghệ giống, công nghệ môi trường, tái sử dụng phụ phẩm.

Thứ sáu, tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Thứ bảy, rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động ngân hàng, tạo điều kiện mở rộng tín dụng và tăng khả năng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Chủ động tham gia, phối hợp sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Agribank với quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng và chủ trương của Chính phủ, cùng với ngành ngân hàng và toàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phát huy vai trò “đầu tàu” của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước chung tay cùng cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của toàn xã hội, chắc chắn nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu năm 2045 đưa nước ta trở thành nước phát triển, mọi người dân, kể cả nông dân và cư dân nông thôn đều có mức thu nhập cao; quyết tâm nâng tầm những sản phẩm nông nghiệp, góp phần mang lại diện mạo mới cho nông nghiệp - nông thôn thông minh thời kỳ mới./.

Nguyễn Thị Thu Hiền

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Agribank

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất