Thứ Năm, 20/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 25/10/2022 15:21'(GMT+7)

Đắk Lắk: Nâng cao nhận thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về công tác đối ngoại

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương báo cáo viên tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương báo cáo viên tại Hội nghị.

Chiều ngày 25/10, tại Hội trường Tỉnh uỷ, Tỉnh uỷ Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2022 cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương dự và làm báo cáo viên tại Hội nghị.

Cùng tham dự có đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk và đại diện các, sở, ban ngành của địa phương.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TA)

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TA)

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương đã trực tiếp truyền đạt, thông tin tới đội ngũ báo cao viên, tuyên truyền viên những quan điểm mới của Đảng về đối ngoại trong Văn kiện Đại hội XIII; tình hình thế giới, khu vực, trong nước và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong 9 tháng đầu năm 2022.

Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk phát biểu kết luận, nhấn mạnh những thông tin quan trọng, toàn diện mà đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin trong Hội nghị sẽ được lan tỏa, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về đối ngoại; giúp cho các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, cán bộ tham mưu công tác thông tin đối ngoại của tỉnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giới thiệu các chủ trương, chính sách kêu gọi đầu tư, quảng bá về truyền thống lịch sử, văn hóa của các dân tộc tỉnh Đắk Lắk với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế; đấu tranh, phản bác có hiệu quả các thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí đồng chí Phạm Minh Tấn khẳng định, Tỉnh ủy Đắk Lắk quán triệt sâu sắc quan điểm và nhiệm vụ về công tác thông tin đối ngoại theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về thông tin đối ngoại; làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua công tác thông tin đối ngoại; tập trung thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của của Đảng; tăng cường các cơ chế phối hợp, tạo thống nhất, đồng bộ trong triển khai công tác thông tin đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; cần đổi mới nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền đa dạng, phong phú, hấp dẫn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: TA)

Các đại biểu chú ý lắng nghe tại Hội nghị. (Ảnh: TA)

Đồng thời, Tỉnh Đắk Lắk sẽ tăng cường công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận, kịp thời phản ánh, đề xuất các biện pháp ngăn chặn, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch. Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất