Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Chủ Nhật, 23/10/2022 23:1'(GMT+7)

Trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đến dự lễ trao giải có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, các ban, bộ, ngành Trung ương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Cuộc thi là sự tiếp nối thành công của Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức năm 2021, có sự mở rộng về quy mô và nâng lên tầm mức toàn quốc.

Mục đích của cuộc thi là tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục phát hiện và đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cuộc thi cũng cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhất là nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII, lan tỏa nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ban Tổ chức trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả thể loại Báo và Tạp chí. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ban Tổ chức trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả thể loại Báo và Tạp chí. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu báo cáo cuộc thi, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cho biết Ban Tổ chức Cuộc thi đã tổ chức họp báo phát động Cuộc thi vào ngày 1/3/2022, đăng tải thông tin về Cuộc thi trên Đài Truyền hình Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí lớn của Trung ương và địa phương.

Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, vai trò quan trọng của Ban Chỉ đạo 35, Ban Tuyên giáo các cấp. Nhiều đơn vị, địa phương đã tổ chức, phát động Cuộc thi sâu rộng, với cách thức triển khai sáng tạo, hiệu quả, như Quân ủy Trung ương (với 3 vòng thi từ cấp cơ sở đến toàn quân), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng, Đà Nẵng…

Sau hơn 8 tháng phát động, Cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị trên khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với 116.252 tác phẩm dự thi. Có 15 đơn vị/địa phương thu nhận từ 1.000 tác phẩm trở lên, điển hình là Quân ủy Trung ương với 56.243 bài, Tỉnh ủy Bắc Giang với 10.577 bài, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với 7.230 bài, Tỉnh ủy Thanh Hóa với 6.883 bài, Tỉnh ủy Kiên Giang với 6.450 bài, Thành ủy Hà Nội với 5.488 bài… Các đơn vị/địa phương sau khi thu nhận các bài viết dự thi đã tiến hành sàng lọc, đánh giá nhiều vòng, nhiều cấp, chọn lựa các tác phẩm có chất lượng tốt nhất để gửi dự thi cấp Trung ương.

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi đã thành lập Hội đồng Giám khảo gồm các nhà khoa học, nhà báo có kinh nghiệm, uy tín, tổ chức chấm 2 vòng Sơ khảo và Chung khảo theo hình thức chấm độc lập đối với từng tác phẩm và tiến hành rà quét trùng lặp bằng phần mềm chống đạo văn để bảo đảm tính khách quan và chất lượng khoa học của Cuộc thi.

Điểm đáng ghi nhận ở Cuộc thi năm nay là sự tham gia rất trách nhiệm của không chỉ đội ngũ cán bộ tuyên giáo, cán bộ các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, phóng viên báo chí mà còn của đông đảo cán bộ, đảng viên, giáo viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

Nhiều đồng chí đảng viên lão thành rất tích cực tham gia Cuộc thi, với các bài viết thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao và tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước, chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (tác giả cao tuổi nhất là 100 tuổi, ở thành phố Hải Phòng).

Đội ngũ thanh niên, sinh viên nhiều trường Đại học, Cao đẳng và có cả học sinh trung học phổ thông tham gia nhiệt tình với Cuộc thi (tác giả trẻ tuổi nhất là 16 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp). Đặc biệt, Cuộc thi có sự tham gia của một số học giả nước ngoài với các tác phẩm có chất lượng tốt, được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao.

Bên cạnh yếu tố lan tỏa, Cuộc thi có chất lượng chuyên môn cao với nhiều tác phẩm thể hiện sâu sắc tính Đảng, tính chiến đấu, theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Các tác phẩm dự thi bám sát các vấn đề nổi lên về lý luận, thực tiễn của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Sau khi hoàn thành việc chấm thi, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi, Hội đồng Giám khảo họp, đánh giá, xem xét kỹ lưỡng từng tác phẩm, lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất và các tập thể tiêu biểu nhất để trao giải.

Phát biểu chỉ đạo và phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba năm 2023, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh thành công của cuộc thi năm 2022 là cơ sở để khẳng định Ban Chỉ đạo 35 Trung ương cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã vào cuộc rất tích cực với nhiều sáng kiến, cách làm hiệu quả.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định thành công của cuộc thi tiếp tục tạo ra xung lực mới trong việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII, đồng thời tạo cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để tiếp tục đánh giá, tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong thời gian qua, đề ra định hướng, giải pháp sát hợp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục bồi dưỡng các nhân tố tích cực được phát hiện qua Cuộc thi để hình thành mạng lưới, đội ngũ rộng khắp phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời, tiếp tục nâng cao hơn nữa các tuyến bài viết chính luận trên các báo, tạp chí với logic chặt chẽ, luận cứ sắc bén, thuyết phục để hình thành dòng thông tin chủ lưu, tích cực, chủ động đáp ứng nhu cầu của công chúng; tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông hướng tới nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt đối với thanh niên, học sinh, sinh viên. Các cơ quan báo chí, truyền thông cần quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cộng tác viên, phóng viên vững vàng về mảng đề tài này cũng như xây dựng đội ngũ kế cận đông đảo, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.

Tại lễ trao giải, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 102 giải cá nhân; Thể loại Tạp chí có 52 giải, gồm 7 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 20 giải Khuyến khích), trong đó có hai tác phẩm của tác giả nước ngoài (Trung Quốc, Mỹ) đạt giải A; thể loại Báo có 50 giải, gồm 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 20 giải Khuyến khích).

20 tác giả/nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên có bài viết chất lượng tốt được trao giải triển vọng. Ban Chỉ đạo Cuộc thi có phần thưởng cho tác giả cao tuổi nhất, tác giả trẻ tuổi nhất tham gia dự thi.

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi cũng trao Giải tập thể xuất sắc với 15 giải cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động cuộc thi sâu rộng và nhiều bài viết chất lượng tốt.

Theo TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất