Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 25/10/2022 13:25'(GMT+7)

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế” năm 2022

Thành viên Ban Tổ chức bấm nút phát động Cuộc thi

Thành viên Ban Tổ chức bấm nút phát động Cuộc thi

Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức trên Cổng Thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh, tại địa chỉ: https://tinhuytthue.vn

Đến dự, chỉ đạo và phát động Cuộc thi có đồng chí Hoàng Khánh Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; Thường trực Đảng ủy Đại học Huế; đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các đồng chí trong Ban Tổ chức, Tổ Thư ký và Ban Đề thi.

Sinh viên của Đại học Huế tham gia Cuộc thi ngay sau Lễ phát động

Sinh viên của Đại học Huế tham gia Cuộc thi ngay sau Lễ phát động

Đặc biệt là sự có mặt của 70 sinh viên đại diện cho sinh viên của Đại học Huế đã đến tham dự và tham gia Cuộc thi.

Cuộc thi diễn ra nhằm tuyên truyền nâng cao kiến thức, nhận thức về biển, đảo Việt Nam; vai trò, vị trí và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế trong tình hình mới hiện nay; là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền về công tác biển, đảo; góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tại Lễ phát động, đồng chí Hoàng Khánh Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy các cấp, các cơ quan thông tấn, báo chí chỉ đạo triển khai và hưởng ứng mạnh mẽ Cuộc thi; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về Cuộc thi bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia để Cuộc thi thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị bổ ích, thiết thực và hiệu quả; góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế; tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và phát huy giá trị biển, đảo của Tổ quốc và đầm phá của Thừa Thiên Huế.

Ban Tổ chức đã công bố Thể lệ Cuộc thi. Cuộc thi sẽ diễn ra trong 6 tuần với thời gian thi được tính từ 10 giờ 00 thứ hai tuần này và kết thúc vào 9 giờ 00 thứ hai tuần kế tiếp. Tuần thi thứ nhất bắt đầu vào lúc 10 giờ 00, ngày 24/10/2022. Lễ tổng kết sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm 2022. 

Ngay sau Lễ phát động, các sinh viên của Đại học Huế đã đăng nhập trang web của Cuộc thi: https://thibiendao.thuathienhue.gov.vn để tham gia Cuộc thi./.

Hồng Nga

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất