Thứ Ba, 23/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 27/12/2022 15:8'(GMT+7)

An Giang: Thực hiện hiệu quả công tác tư vấn, phản biện, chuyển giao các tiến bộ KHCN vào sản xuất

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Sáng 27/12, tại thành phố Long Xuyên (An Giang), Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH-KT) tỉnh An Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Quyết Chiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam; Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và một số ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị, thành phố trên địa bàn.

Dự Đại hội còn có đại diện Lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH-KT khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long cùng 130 đại biểu, đại diện cho 38 hội và tổ chức thành viên của Liên hiệp các Hội KH-KT An Giang.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Minh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội đã có nhiều nỗ lực nhằm củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các hội và tổ chức thành viên; phát triển công tác tuyên truyền vận động trí thức; thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn, phản biện, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ (KHCN) vào sản xuất và đời sống, tham gia thực hiện xã hội hoá hoạt động KHCN, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phát triển cộng đồng, giảm nghèo bền vững; tổ chức thành công nhiều cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang...

Liên hiệp các Hội KH-KT An Giang hiện có gần 14.000 hội viên thuộc 38 hội và tổ chức thành viên, gồm: 15 Hội (trong đó có 8 hội thuộc ngành y-dược), 4 Hiệp hội (Doanh nghiệp, Nghề nuôi và Chế biến thủy sản, Du lịch, Vận tải-Ô tô), 11 Trung tâm có chức năng nghiên cứu, ứng dụng KHCN; 3 Trường đào tạo và 5 đơn vị khác.

Với phương châm: Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của giới trí thức trong tỉnh. Đại hội tập trung thảo luận Báo cáo tổng kết của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu Ban Chấp hành khóa IV...

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được cũng như những cách làm hay, sáng tạo, đặc sắc của Liên hiệp các Hội KH-KT An Giang trong nhiệm kỳ qua. Tiêu biểu như: hàng năm đều tổ chức 2 cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến của trí thức về các chuyên đề trọng tâm của tỉnh; tổ chức 2 - 3 hội thảo tư vấn, phản biện xã hội lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài tỉnh đối với các vấn đề quan trọng, bức xúc của địa phương trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; kết quả khảo sát, tư vấn, phản biện xã hội được tổng hợp, phân tích và gửi tới Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phục vụ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, hoạch định chủ trương, chính sách của tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến mong muốn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên hiệp Hội KH-KT An Giang khóa IV tiếp tục kế thừa, phát huy tốt những kết quả, thành tựu đạt được của các nhiệm kỳ trước, khắc phục những hạn chế, bất cập để xây dựng các chương trình, nhiệm vụ có tính khả thi cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội IV đề ra...

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh: Qua 15 năm hoạt động và trưởng thành, Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh An Giang tiếp tục có sự phát triển và vươn lên mạnh mẽ, vượt qua khó khăn, thách thức xứng đáng là một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KHCN trong tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Liên hiệp Hội đã tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động trong toàn hệ thống Liên hiệp Hội để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động; nâng cao tính năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp.

Liên hiệp Hội đã có nhiều nỗ lực nhằm củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các hội và tổ chức thành viên; phát triển công tác tập hợp, vận động trí thức; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ trí thức. Đồng thời đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển địa phương, nhất là về KHCN, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, du lịch, chính sách đối với trí thức.

Cùng với đó, Liên hiệp Hội đã tích cực tham gia tư vấn, phản biện trong quá trình xây dựng các chương trình, dự án, đề án lớn về kinh tế - xã hội trước khi cấp có thẩm quyền quyết định; từng bước nâng cao năng lực chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ; góp phần đáng kể vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu lên một số hạn chế, đề nghị Liên hiệp Hội quan tâm khắc phục, như: chưa tập hợp đầy đủ đội ngũ trí thức KHCN; việc nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên của các tổ chức thành viên chưa thực hiện thường xuyên; hoạt động nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống còn có những bất cập; công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội chưa được như mong muốn; việc thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng đối với Liên hiệp Hội chưa đầy đủ, thiếu kịp thời...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, của tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Liên hiệp Hội cần tiếp tục quan tâm thực hiện những nội dung chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức, thu hút các tổ chức thành viên tham gia Liên hiệp Hội ngày càng đông đảo. Củng cố, phát triển tổ chức các hội thành viên theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Liên hiệp Hội với các tổ chức thành viên; với các sở, ngành và các địa phương. Tăng cường mối liên kết hợp tác với Liên hiệp Hội các địa phương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, các viện, trường, trung tâm nghiên cứu. Tranh thủ sự hỗ trợ của Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam.

Hai là, nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động. Liên hiệp Hội và các tổ chức hội thành viên phải nâng cao tính năng động, sáng tạo; có nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú để thu hút ngày càng động đảo các hội viên bao gồm các trí thức chuyên ngành tham gia. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cũng như đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ trí thức; động viên đội ngũ trí thức tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đóng góp vào sự phát triển của các hội chuyên ngành, các tổ chức hoạt động KHCN vì sự phát triển của Liên hiệp Hội.

Ba là, động viên và tạo điều kiện để cà tố chức hội thành viên, các hội viên đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống; góp phần giải quyết những bức xúc về mặt KHCN trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong các lĩnh vực: ứng dụng công nghệ cao, tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, chăm sóc bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, …

Bốn là, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tạo điều kiện để đội ngũ trí thức của tỉnh góp ý vào các văn kiện, quy hoạch, chủ trương lớn của tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những vấn đề đòi hỏi hàm lượng KHCN cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh, để tạo điều kiện cho Liên hiệp Hội hoạt động tốt, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức, về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; mong muốn Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Liên hiệp Hội tỉnh An Giang phát triển, động viên được đông đảo trí thức của tỉnh tham gia vào các hoạt động KHCN, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến trao Bằng khen của Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật” cho 33 cá nhân; tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2017-2022. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích trong hoạt động Liên hiệp các Hội KH-KT An Giang, giai đoạn 2017-2022.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu 45 đại biểu vào Ban Chấp hành; TS. Đoàn Ngọc Phả, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027./.

Tin, ảnh: TRƯỜNG GIANG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất