Thứ Năm, 23/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 21/12/2022 9:0'(GMT+7)

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện công tác dư luận xã hội

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2022 và tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2022 và tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo toàn quốc.

Trong năm 2022, có gần 200 nhóm vấn đề, sự kiện được dư luận quan tâm, tập trung vào các chủ đề: Công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước; hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội; an ninh, quốc phòng; văn hóa, y tế, giáo dục, công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vấn đề Biển Đông, xung đột quân sự Nga - Ukraine… Tính đến thời điểm hiện tại, đội ngũ cộng tác viên DLXH cấp Đảng ủy Khối có 33 đồng chí. Đội ngũ cộng tác viên DLXH các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối có 744 thành viên. Một số đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối có đội ngũ cộng tác viên DLXH hoạt động nền nếp, hiệu quả; duy trì giao ban định kỳ và có báo cáo phản ánh tình hình dư luận gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối như: Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Đảng ủy Ngân hàng Trung ương, Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Đảng ủy Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đảng ủy Thông Tấn xã Việt Nam...

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tích cực phối hợp với Viện DLXH triển khai điều tra dư luận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Đảng bộ KhốiCác cuộc điều tra DLXH luôn bám sát yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khoa học, khách quan, trung thực. Phối hợp với chủ nhiệm đề án tổ chức một cuộc khảo sát phục vụ xây dựng đề án “Hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động của ban tuyên giáo các cấp thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình mới”. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thể và đồng chí Lại Xuân Môn tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 15 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể và đồng chí Lại Xuân Môn tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 15 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội năm 2022.

Để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu và định hướng DLXH, nhất là những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm đòi hỏi Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc cần quan tâm những vấn đề sau:

Thứ nhấtcần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của lãnh đạo các cơ quan Trung ương tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện công tác DLXH.

Thứ hai, đội ngũ cộng tác viên DLXH các cấp cần bám sát cơ sở để nắm bắt kịp thời tư tưởng, tâm trạng DLXH trong việc tổ chức, phổ biến, triển khai thực hiện các Nghị quyết của các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác đối ngoại; công tác xây dựng Đảng; các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và các ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Từ đó, kịp thời tổng hợp bácáo và tham mưu phương án giải quyết, định hướng dư luận, không để tâm trạng lo lắng, bức xúc kéo dài trong xã hội.

Thứ ba, thường xuyên sử dụng các kết quả nắm bắt, điều tra, khảo sát DLXH để làm tốt công tác tư tưởng, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các cơ quan, đơn vị. Đưa công tác DLXH trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, gắn với việc xếp loại, đánh giá kết quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền hằng năm.

Nguyễn Minh Chung
Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất